Småfolkets söndag: Stora galaxer äter stjärnor

local_offer
Barnaktiviteter | Film
Fyra små fantasidjur sitter på en gren och tittar på varandra
Mer information
Datum: 9 apr
Tid: 15.00 – 16.00
Kostnad: 40 kr
Ålder: 0–5 år, 6–9 år
Plats: Folkets Bio, Jönköping
Adress: Svavelsticksgränd 7-9, 553 15 Jönköping
Folkets Bio
Telefon: 036-190569
Tillgänglighet
Handikapptoalett

I en galax långt långt borta, bland rymdsälar, skuggmonster och järnvägskaniner bor Rabbit, Lövet, Bärri & Lill-Tuffe. Tillsammans ger de sig iväg på jakt efter sina stjärnor i rymden.

I skuggornas tunnel finns stjärnglans-ätande monster. Det är bara om de hjälps åt som de kan klara sig hela vägen. Kanske de hittar sin stjärna och vågar följa den? Regi: Anna Charlotte

Biljettinformation

Stor som liten behöver egen biljett och barn går i sällskap av vuxen. Speltid: 29 min

http://www.jonkoping.se/evenemangskalender/skapaevenemang.4.27b6a9cc17cdfe279de2d832.html?event.name=Sm%C3%A5folkets%20s%C3%B6ndag%3A%20Stora%20galaxer%20%C3%A4ter%20stj%C3%A4rnor&event.desc=I%20en%20galax%20l%C3%A5ngt%20l%C3%A5ngt%20borta%2C%20bland%20rymds%C3%A4lar%2C%20skuggmonster%20och%20j%C3%A4rnv%C3%A4gskaniner%20bor%20Rabbit%2C%20%0D%0AL%C3%B6vet%2C%20B%C3%A4rri%20%26%20Lill-Tuffe.%20Tillsammans%20ger%20de%20sig%20iv%C3%A4g%20p%C3%A5%20jakt%20efter%20sina%20stj%C3%A4rnor%20i%20rymden.%20&event.text=%20i%20%0D%0Askuggornas%20tunnel%20finns%20stj%C3%A4rnglans-%C3%A4tande%20monster.%20Det%20%C3%A4r%20bara%20om%20de%20hj%C3%A4lps%20%C3%A5t%20som%20de%20kan%20%0D%0Aklara%20sig%20hela%20v%C3%A4gen.%20Kanske%20de%20hittar%20sin%20stj%C3%A4rna%20och%20v%C3%A5gar%20f%C3%B6lja%20den%3F%20%0D%0ARegi%3A%20Anna%20Charlotte%20%0D%0A%0D%0A%0D%0A&event.categories=barnaktiviteter%2Cfilm&event.city=J%C3%B6nk%C3%B6ping&event.street=Svavelsticksgr%C3%A4nd%207-9&event.postNumber=553%2015&event.placeName=Folkets%20Bio&event.id=3fe5bd17-db2c-4b83-9568-4d3889316e25&event.imageAltText=Fyra%20sm%C3%A5%20fantasidjur%20sitter%20p%C3%A5%20en%20gren%20och%20tittar%20p%C3%A5%20varandra&event.activity=&event.themeHealthWeek=&event.themeNatureGuide=&organizer.name=Folkets%20Bio&organizer.tel=036190569&organizer.email=info%40folketsbiojonkoping.se&organizer.link=&applier.name=Annefrid%20Sj%C3%B6man&applier.tel=036103892&applier.email=annefrid.sjoman%40jonkoping.se&ticket.desc=Stor%20som%20liten%20beh%C3%B6ver%20egen%20biljett%20och%20barn%20g%C3%A5r%20i%20s%C3%A4llskap%20av%20vuxen.%0D%0ASpeltid%3A29%20min%0D%0A&ticket.price=40&accessibilities=handikapptoalett&ageGroups=0-5,6-9&places=j%C3%B6nk%C3%B6ping&smLink1Name=K%C3%B6p%20biljett%20h%C3%A4r&smLink2Name=&smLink3Name=&smLink1Address=https%3A%2F%2Ffolketsbiojonkoping.se%2Fknattefilm&smLink2Address=&smLink3Address=&id=5.6af27e6d184e6d332f6a5dd4&date.startDates=1681045200000&date.endDates=1681048800000&event.imageUrl=http://www.jonkoping.se/images/18.6af27e6d184e6d332f6a5ddf/1673339489126/eventimage.jpg