Småfolkets söndag: Tandläkarmusen och räven

local_offer
Barnaktiviteter
En räv med vidöppet gap och en mus med en tandborste
Mer information
Datum: 16 apr
Tid: 15.00 – 16.00
Kostnad: 35 kr
Ålder: 0–5 år, 6–9 år
Plats: Kulturhuset Spira, Jönköping
Adress: Kulturgatan 3, 553 24 Jönköping
Musik och Teatervänner Riksteatern Jönköping och Jönköpings Kommun
Telefon: 036-105000
Tillgänglighet
Handikapptoalett Rullstolsanpassning

Två möss driver en tandläkarmottagning och tar emot både stora och små djur – men inga som äter möss. Plötsligt en dag kommer en räv med fruktansvärd tandvärk…

Tandläkarmusen och räven är en spännande barnföreställning med nyskriven musik som för handlingen framåt och lockar barnen till interaktion med skådespelarna och dockorna.

Biljettinformation

Stor som liten behöver egen biljett och barn går i sällskap av vuxen Speltid: 30 min Scen: Kammaren i Spira

Fler tillfällen:
 • Datum:
  16 apr
  Tid:
  13.00 – 14.00
  Plats:
  Kulturhuset Spira, Jönköping

http://www.jonkoping.se/evenemangskalender/skapaevenemang.4.27b6a9cc17cdfe279de2d832.html?event.name=Sm%C3%A5folkets%20s%C3%B6ndag%3A%20Tandl%C3%A4karmusen%20och%20r%C3%A4ven&event.desc=Tv%C3%A5%20m%C3%B6ss%20driver%20en%20tandl%C3%A4karmottagning%20och%20tar%20emot%20b%C3%A5de%20stora%20och%20sm%C3%A5%20djur%20%E2%80%93%20men%20inga%20som%20%C3%A4ter%20m%C3%B6ss.%20Pl%C3%B6tsligt%20en%20dag%20kommer%20en%20r%C3%A4v%20med%20fruktansv%C3%A4rd%20tandv%C3%A4rk%E2%80%A6%0D%0A&event.text=Tandl%C3%A4karmusen%20och%20r%C3%A4ven%20%C3%A4r%20en%20sp%C3%A4nnande%20barnf%C3%B6rest%C3%A4llning%20med%20nyskriven%20musik%20som%20f%C3%B6r%20handlingen%20fram%C3%A5t%20och%20lockar%20barnen%20till%20interaktion%20med%20sk%C3%A5despelarna%20och%20dockorna.%0D%0A%0D%0A&event.categories=barnaktiviteter&event.city=J%C3%B6nk%C3%B6ping&event.street=Kulturgatan%203&event.postNumber=553%2024&event.placeName=Kulturhuset%20Spira&event.id=f1c6cff0-45b6-4cb8-b214-0a6daabc690b&event.imageAltText=En%20r%C3%A4v%20med%20vid%C3%B6ppet%20gap%20och%20en%20mus%20med%20en%20tandborste&event.activity=&event.themeHealthWeek=&event.themeNatureGuide=&organizer.name=Musik%20och%20Teaterv%C3%A4nner%20Riksteatern%20J%C3%B6nk%C3%B6ping%20och%20J%C3%B6nk%C3%B6pings%20Kommun&organizer.tel=036105000&organizer.email=kultur%40jonkoping.se&organizer.link=&applier.name=Annefrid%20Sj%C3%B6man&applier.tel=036103892&applier.email=annefrid.sjoman%40jonkoping.se&ticket.desc=Stor%20som%20liten%20beh%C3%B6ver%20egen%20biljett%20och%20barn%20g%C3%A5r%20i%20s%C3%A4llskap%20av%20vuxen%0D%0ASpeltid%3A%2030%20min%0D%0AScen%3A%20Kammaren%20i%20Spira%0D%0A&ticket.price=35&accessibilities=handikapptoalett,rullstolsanpassning&ageGroups=0-5,6-9&places=j%C3%B6nk%C3%B6ping&smLink1Name=F%C3%B6rest%C3%A4llning%20kl.%2013&smLink2Name=F%C3%B6rest%C3%A4llning%20kl.%2015&smLink3Name=&smLink1Address=https%3A%2F%2Fsecure.tickster.com%2Fsv%2Fdbkepdgfprw4r9c%2Fr76fud6r1a5yfxu%2Fproducts&smLink2Address=https%3A%2F%2Fsecure.tickster.com%2Fsv%2Fdbkepdgfprw4r9c%2F61xrd5bfyy86rhx%2Fproducts&smLink3Address=&id=5.6af27e6d184e6d332f6a2711,5.6af27e6d184e6d332f6a2720&date.startDates=1681642800000,1681650000000&date.endDates=1681646400000,1681653600000&event.imageUrl=http://www.jonkoping.se/images/18.6af27e6d184e6d332f6a272b/1673277265182/eventimage.jpg