Småfolkets söndag: Var är bus-Alfons?

local_offer
Barnaktiviteter | Film
Alfons Åberg sitter i ett mörkt rum med en tänd ficklampa
Mer information
Datum: 26 feb
Tid: 15.00 – 16.00
Kostnad: 40 kr
Ålder: 0–5 år, 6–9 år, 10–12 år
Plats: Folkets Bio, Jönköping
Adress: Svavelsticksgränd 7-9, 553 15 Jönköping
Folkets Bio
Telefon: 036-190569
Tillgänglighet
Handikapptoalett

Alfons Åberg i fyra tecknade filmer efter Gunilla Bergströms böcker.

"Där går Tjuv-Alfons?": Milla är arg för att nyckeln till kojan är borta. Hon säger att det är Alfons fel! "Är du feg? Alfons Åberg": När kompisarna vill slåss låtsas Alfons att han ger sig. men Alfons är inte feg, han tycker bara inte om att slåss. "Slutbusat! Alfons Åberg": Efter boken "Var är bus-Alfons?". Alfons är inte som vanligt. Han går omkring tyst och fundersam - för imorgon börjar skolan. "Odjuret och Alfons Åberg": Alfons blir så hemskt arg ... och slår en som är mindre.

Biljettinformation

Stor som liten behöver egen biljett och barn går i sällskap av vuxen. Speltid: 41 min

http://www.jonkoping.se/evenemangskalender/skapaevenemang.4.27b6a9cc17cdfe279de2d832.html?event.name=Sm%C3%A5folkets%20s%C3%B6ndag%3A%20Var%20%C3%A4r%20bus-Alfons%3F&event.desc=Alfons%20%C3%85berg%20i%20fyra%20tecknade%20filmer%20efter%20Gunilla%20Bergstr%C3%B6ms%20b%C3%B6cker.%0D%0A&event.text=%22D%C3%A4r%20g%C3%A5r%20Tjuv-Alfons%3F%22%3A%20Milla%20%C3%A4r%20arg%20f%C3%B6r%20att%20nyckeln%20till%20kojan%20%C3%A4r%20borta.%20Hon%20s%C3%A4ger%20att%20det%20%C3%A4r%20Alfons%20fel!%0D%0A%0D%0A%22%C3%84r%20du%20feg%3F%20Alfons%20%C3%85berg%22%3A%20N%C3%A4r%20kompisarna%20vill%20sl%C3%A5ss%20l%C3%A5tsas%20Alfons%20att%20han%20ger%20sig.%20men%20Alfons%20%C3%A4r%20inte%20feg%2C%20han%20tycker%20bara%20inte%20om%20att%20sl%C3%A5ss.%0D%0A%0D%0A%22Slutbusat!%20Alfons%20%C3%85berg%22%3A%20Efter%20boken%20%22Var%20%C3%A4r%20bus-Alfons%3F%22.%20Alfons%20%C3%A4r%20inte%20som%20vanligt.%20Han%20g%C3%A5r%20omkring%20tyst%20och%20fundersam%20-%20f%C3%B6r%20imorgon%20b%C3%B6rjar%20skolan.%0D%0A%0D%0A%22Odjuret%20och%20Alfons%20%C3%85berg%22%3A%20Alfons%20blir%20s%C3%A5%20hemskt%20arg%20...%20och%20sl%C3%A5r%20en%20som%20%C3%A4r%20mindre.&event.categories=barnaktiviteter%2Cfilm&event.city=J%C3%B6nk%C3%B6ping&event.street=Svavelsticksgr%C3%A4nd%207-9&event.postNumber=553%2015&event.placeName=Folkets%20Bio&event.id=ac697aa5-27db-4fa4-93a7-6f1b0fc747c7&event.imageAltText=Alfons%20%C3%85berg%20sitter%20i%20ett%20m%C3%B6rkt%20rum%20med%20en%20t%C3%A4nd%20ficklampa&event.activity=&event.themeHealthWeek=&event.themeNatureGuide=&organizer.name=Folkets%20Bio&organizer.tel=036190569&organizer.email=info%40folketsbiojonkoping.se&organizer.link=&applier.name=Annefrid%20Sj%C3%B6man&applier.tel=036103892&applier.email=annefrid.sjoman%40jonkoping.se&ticket.desc=Stor%20som%20liten%20beh%C3%B6ver%20egen%20biljett%20och%20barn%20g%C3%A5r%20i%20s%C3%A4llskap%20av%20vuxen.%0D%0ASpeltid%3A%2041%20min&ticket.price=40&accessibilities=handikapptoalett&ageGroups=0-5,6-9,10-12&places=j%C3%B6nk%C3%B6ping&smLink1Name=K%C3%B6p%20biljett%20h%C3%A4r&smLink2Name=&smLink3Name=&smLink1Address=https%3A%2F%2Fwww.bio.se%2Fbiografer%2Ffolkets-bio-jonkoping-2%2Ffilm%2FST00006322%2Fvar-ar-bus-alfons-2%2F&smLink2Address=&smLink3Address=&id=5.499359bb184e6dad05aa155f&date.startDates=1677420000000&date.endDates=1677423600000&event.imageUrl=http://www.jonkoping.se/images/18.499359bb184e6dad05aa156a/1673287476308/eventimage.jpg