Småfolkets söndag: Vår version av Askungen

local_offer
Barnaktiviteter | Teater
Foto. Bider på ben och fötter. Alla har randiga strumpor. I knät på ett par av benen är en glänsande glassko.
Mer information
Datum: 30 okt
Tid: 13.00 – 13.40
Kostnad: 50 kr
Ålder: 10–12 år, 6–9 år
Plats: Kulturhuset Spira, Jönköping
Adress: Kulturgatan 3, 553 24 Jönköping
Musik och teatervänner Riksteatern Jönköping
Telefon: 010-2428080
Tillgänglighet
Handikapptoalett Rullstolsanpassning

En klassisk saga om drömmar och förhoppningar. För barn från 5 år.

En flickas uppväxt i ett hem utan kärlek som tvingas slava och arbeta utan någon vila. Hur länge orkar man hålla hoppet vid liv? I denna föreställning ställer vi frågorna vi alla räds svara på; Vad ska jag ha på mig? Vad har jag egentligen för skostorlek? Och vad är en bal på slottet? Teater Imba berättar denna kända historia på sitt eget sätt med hjälp av improvisation, humor, dans och trams. Tillsammans med publiken skapas en aldrig tidigare visad version av Askungen. Ålder: Från 5 år

Biljettinformation

Stor som liten behöver en egen biljett. Pris 50 kr/person. Köp biljetter i tid. Det blir ofta slutsålt! Ev. osålda biljetter säljs på plats. Biljettkassan öppnar 120 minuter innan föreställning.

Fler tillfällen:
 • Datum:
  30 okt
  Tid:
  15.00 – 15.40
  Plats:
  Kulturhuset Spira, Jönköping

http://www.jonkoping.se/evenemangskalender/skapaevenemang.4.27b6a9cc17cdfe279de2d832.html?event.name=Sm%C3%A5folkets%20s%C3%B6ndag%3A%20V%C3%A5r%20version%20av%20Askungen%20%20&event.desc=En%20klassisk%20saga%20om%20dr%C3%B6mmar%20och%20f%C3%B6rhoppningar.%20F%C3%B6r%20barn%20fr%C3%A5n%205%20%C3%A5r.%20&event.text=En%20flickas%20uppv%C3%A4xt%20i%20ett%20hem%20utan%20k%C3%A4rlek%20som%20tvingas%20slava%20och%20arbeta%20utan%20n%C3%A5gon%20vila.%20Hur%20l%C3%A4nge%20orkar%20man%20h%C3%A5lla%20hoppet%20vid%20liv%3F%20I%20denna%20f%C3%B6rest%C3%A4llning%20st%C3%A4ller%20vi%20fr%C3%A5gorna%20vi%20alla%20r%C3%A4ds%20svara%20p%C3%A5%3B%20Vad%20ska%20jag%20ha%20p%C3%A5%20mig%3F%20Vad%20har%20jag%20egentligen%20f%C3%B6r%20skostorlek%3F%20Och%20vad%20%C3%A4r%20en%20bal%20p%C3%A5%20slottet%3F%0D%0A%0D%0ATeater%20Imba%20ber%C3%A4ttar%20denna%20k%C3%A4nda%20historia%20p%C3%A5%20sitt%20eget%20s%C3%A4tt%20med%20hj%C3%A4lp%20av%20improvisation%2C%20humor%2C%20dans%20och%20trams.%20Tillsammans%20med%20publiken%20skapas%20en%20aldrig%20tidigare%20visad%20version%20av%20Askungen.%20%0D%0A%0D%0A%C3%85lder%3A%20Fr%C3%A5n%205%20%C3%A5r&event.categories=barnaktiviteter%2Cteater&event.city=J%C3%B6nk%C3%B6ping&event.street=Kulturgatan%203&event.postNumber=553%2024&event.placeName=Kulturhuset%20Spira&event.id=d572bfb1-942d-448d-9cf6-729d779b89fa&event.imageAltText=Foto.%20Bider%20p%C3%A5%20ben%20och%20f%C3%B6tter.%20Alla%20har%20randiga%20strumpor.%20I%20kn%C3%A4t%20p%C3%A5%20ett%20par%20av%20benen%20%C3%A4r%20en%20gl%C3%A4nsande%20glassko.&event.activity=Ja&organizer.name=Musik%20och%20teaterv%C3%A4nner%20Riksteatern%20J%C3%B6nk%C3%B6ping&organizer.tel=010-2428080&organizer.email=biljetter%40smot.se&organizer.link=&applier.name=Sara%20Klaesson&applier.tel=036-102465&applier.email=sara.klaesson%40jonkoping.se&ticket.desc=Stor%20som%20liten%20beh%C3%B6ver%20en%20egen%20biljett.%20%0D%0APris%2050%20kr%2Fperson.%20K%C3%B6p%20biljetter%20i%20tid.%20Det%20blir%20ofta%20sluts%C3%A5lt!%20%0D%0AEv.%20os%C3%A5lda%20biljetter%20s%C3%A4ljs%20p%C3%A5%20plats.%20Biljettkassan%20%C3%B6ppnar%20120%20minuter%20innan%20f%C3%B6rest%C3%A4llning.&ticket.price=50&accessibilities=handikapptoalett,rullstolsanpassning&ageGroups=6-9,10-12&places=j%C3%B6nk%C3%B6ping&smLink1Name=H%C3%A4r%20k%C3%B6per%20du%20biljetter%20&smLink2Name=Musik%20och%20teaterv%C3%A4nner%20Riksteatern%20J%C3%B6nk%C3%B6ping%20p%C3%A5%20Facebook&smLink3Name=Kulturhuset%20Spiras%20hemsida&smLink1Address=https%3A%2F%2Fwww.smot.se%2Fvar-version-av-askungen%2F&smLink2Address=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fmusikochteatervanner&smLink3Address=https%3A%2F%2Fsmot.se%2F&id=5.59343ac418311d21a25b9cd,5.59343ac418311d21a25b9dd&date.startDates=1667131200000,1667138400000&date.endDates=1667133600000,1667140800000&event.imageUrl=http://www.jonkoping.se/images/18.59343ac418311d21a25b9e8/1662665920029/eventimage.png