Småfolkets söndag: Vem lurar Alfons (från 2 år)

local_offer
Barnaktiviteter | Film
Tecknad bild. Alfons Åberg stoppar ner en peng i en spargris som blivit ihoptejpad.
Mer information
Datum: 18 sep
Tid: 15.00 – 15.40
Kostnad: 40 kr
Ålder: 0–5 år
Plats: Folkets Bio, Kulturhuset , Jönköping
Adress: Svavelsticksgränd 3, 553 15 Jönköping
Folkets Bio Jönköping
Telefon:
Tillgänglighet
Handikapptoalett

Knattefilm-paket med tre nya filmer om den ständigt lika populära Alfons Åberg: Vem lurar Alfons, Alfons vid vuxenbordet och Hann Alfons före sig själv.

Alfons sparar till ett dataspel. Men det är svårt att spara och avstå från godis och nöjen – och frestelsen att fuska blir så stor att han lurar sig själv. Det är stort kalas och Alfons och Småtting får sitta med vid vuxenbordet. Alfons som har varit med förr ska passa Småtting och se till så han trivs. Alfons tar sin uppgift på allvar och visar sig bättre än de vuxna förstå vad Småtting behöver. Ålder: från 2 år Längd: 40 minuter

Biljettinformation

Stor som liten behöver en egen biljett. Köp biljetter i tid. Det blir ofta slutsålt! Ev. osålda biljetter säljs på plats. Biljettkassan öppnar 30 minuter innan visning.

http://www.jonkoping.se/evenemangskalender/skapaevenemang.4.27b6a9cc17cdfe279de2d832.html?event.name=Sm%C3%A5folkets%20s%C3%B6ndag%3A%20Vem%20lurar%20Alfons%20(fr%C3%A5n%202%20%C3%A5r)&event.desc=Knattefilm-paket%20med%20tre%20nya%20filmer%20om%20den%20st%C3%A4ndigt%20lika%20popul%C3%A4ra%20Alfons%20%C3%85berg%3A%20Vem%20lurar%20Alfons%2C%20Alfons%20vid%20vuxenbordet%20och%20Hann%20Alfons%20f%C3%B6re%20sig%0D%0Asj%C3%A4lv.%20%0D%0A&event.text=Alfons%20sparar%20till%20ett%20dataspel.%20Men%20det%20%C3%A4r%20sv%C3%A5rt%20att%20spara%20och%20avst%C3%A5%20fr%C3%A5n%20godis%20och%20n%C3%B6jen%20%E2%80%93%20och%20frestelsen%20att%20fuska%20blir%20s%C3%A5%20stor%20att%20han%20lurar%20sig%20sj%C3%A4lv.%0D%0A%0D%0ADet%20%C3%A4r%20stort%20kalas%20och%20Alfons%20och%20Sm%C3%A5tting%20f%C3%A5r%20sitta%20med%20vid%20vuxenbordet.%20Alfons%20som%20har%20varit%20med%20f%C3%B6rr%20ska%20passa%20Sm%C3%A5tting%20och%20se%20till%20s%C3%A5%20han%20trivs.%20Alfons%20tar%20sin%20uppgift%20p%C3%A5%20allvar%20och%20visar%20sig%20b%C3%A4ttre%20%C3%A4n%20de%20vuxna%20f%C3%B6rst%C3%A5%20vad%20Sm%C3%A5tting%20beh%C3%B6ver.%0D%0A%0D%0A%C3%85lder%3A%20fr%C3%A5n%202%20%C3%A5r%0D%0AL%C3%A4ngd%3A%2040%20minuter&event.categories=barnaktiviteter%2Cfilm&event.city=J%C3%B6nk%C3%B6ping&event.street=Svavelsticksgr%C3%A4nd%203&event.postNumber=553%2015&event.placeName=Folkets%20Bio%2C%20Kulturhuset%20&event.id=be7e2155-fd84-4c8e-8a51-46e3918f0b10&event.imageAltText=Tecknad%20bild.%20Alfons%20%C3%85berg%20stoppar%20ner%20en%20peng%20i%20en%20spargris%20som%20blivit%20ihoptejpad.&event.activity=&organizer.name=Folkets%20Bio%20J%C3%B6nk%C3%B6ping&organizer.tel=-&organizer.email=info%40folketsbiojonkoping.se&organizer.link=&applier.name=Sara%20Klaesson&applier.tel=036-102465&applier.email=sara.klaesson%40jonkoping.se&ticket.desc=Stor%20som%20liten%20beh%C3%B6ver%20en%20egen%20biljett.%0D%0A18%2F9%20%C3%A4r%20det%20stora%20biodagen%20i%20Sverige.%20Folkets%20Bio%20visar%20film%20f%C3%B6r%20halva%20priset.%20D%C3%A4rf%C3%B6r%20kostar%20biljetterna%20idag%2020%20kr%2Fperson.&ticket.price=20&accessibilities=handikapptoalett&ageGroups=0-5&places=j%C3%B6nk%C3%B6ping&smLink1Name=H%C3%A4r%20k%C3%B6per%20du%20biljetter%20&smLink2Name=Folkets%20Bio%20J%C3%B6nk%C3%B6pings%20hemsida&smLink3Name=Folkets%20Bio%20J%C3%B6nk%C3%B6ping%20p%C3%A5%20Facebook%20&smLink1Address=&smLink2Address=https%3A%2F%2Ffolketsbiojonkoping.se%2F&smLink3Address=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Ffolketsbiojonkoping&id=5.6ee7976518311c203e85bc5&date.startDates=1663506000000&date.endDates=1663508400000&event.imageUrl=http://www.jonkoping.se/images/18.6ee7976518311c203e85bd0/1662562093674/eventimage.jpg