Smålands Litteraturfestival

local_offer
Barnaktiviteter | Familj | Festival | Föreläsning | Konst | Litteratur (författarsamtal, bokcirkel) | Mässa | Teater | Utställning
SmåLit
Mer information
Datum: 4 feb
Tid: 11.00 – 16.00
Kostnad: 0 kr
Ålder: Alla åldrar
Plats: Stadsbiblioteket, Länsmuseet och Arkivhuset, Jönköping
Adress: Dag Hammarskjölds plats 1, 553 22 Jönköping
Jönköpings kommun
Telefon: 036-105000
Tillgänglighet
Handikapptoalett Hiss Hörslinga Rullstolsramp

Välkommen till SmåLit 2023 - Smålands Litteraturfestival

Vårt fullspäckade dagsprogram erbjuder ett sjuttiotal olika programpunkter, bland annatförfattarsamtal, bokmässa med ett 80-tal utställare, scenkonst, lyrik, historia och utställningar för åldern 0–100 år. Hela programmet hittar du på www.smalit.se

Biljettinformation

Fri entré. Läs mer i länkarna nedan.

http://www.jonkoping.se/evenemangskalender/skapaevenemang.4.27b6a9cc17cdfe279de2d832.html?event.name=Sm%C3%A5lands%20Litteraturfestival&event.desc=V%C3%A4lkommen%20till%20Sm%C3%A5Lit%202023%20-%20Sm%C3%A5lands%20Litteraturfestival%0D%0A&event.text=V%C3%A5rt%20fullsp%C3%A4ckade%20dagsprogram%20erbjuder%20ett%20sjuttiotal%20olika%20programpunkter%2C%20bland%20annat%0D%0Af%C3%B6rfattarsamtal%2C%20bokm%C3%A4ssa%20med%20ett%2080-tal%20utst%C3%A4llare%2C%20scenkonst%2C%20lyrik%2C%20historia%20och%20utst%C3%A4llningar%20f%C3%B6r%20%C3%A5ldern%200%E2%80%93100%20%C3%A5r.%0D%0A%0D%0AHela%20programmet%20hittar%20du%20p%C3%A5%20www.smalit.se%0D%0A%0D%0AFri%20entr%C3%A9&event.categories=litteratur%2Cbarnaktiviteter%2Cfestival%2Cfamilj%2Ckonst%2Cf%C3%B6rel%C3%A4sning%2Cm%C3%A4ssa%2Cteater%2Cutst%C3%A4llning&event.city=J%C3%B6nk%C3%B6ping&event.street=Dag%20Hammarskj%C3%B6lds%20plats%201&event.postNumber=553%2022&event.placeName=Stadsbiblioteket%2C%20L%C3%A4nsmuseet%20och%20Arkivhuset&event.id=e6ace0af-9c1f-4b17-b099-64e88ec05bba&event.imageAltText=Sm%C3%A5Lit&event.activity=&event.themeHealthWeek=&event.themeNatureGuide=&organizer.name=J%C3%B6nk%C3%B6pings%20kommun&organizer.tel=036-105000&organizer.email=julia.sandwall2%40jonkoping.se&organizer.link=&applier.name=Julia%20Sandwall&applier.tel=0735-053834&applier.email=julia.sandwall2%40jonkoping.se&ticket.desc=https%3A%2F%2Fwww.smalit.se%2F&ticket.price=0&accessibilities=handikapptoalett,hiss,h%C3%B6rslinga,rullstolsramp&ageGroups=0-200&places=j%C3%B6nk%C3%B6ping&smLink1Name=Sm%C3%A5Lits%20hemsida&smLink2Name=Facebook&smLink3Name=Instagram&smLink1Address=https%3A%2F%2Fwww.smalit.se%2F&smLink2Address=https%3A%2F%2Fsl-si.facebook.com%2Fsmalandslitteraturfestival%2F&smLink3Address=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fsmalandslitteraturfestival%2F&id=5.6af27e6d184e6d332f6a2515,5.6af27e6d184e6d332f6a2525&date.startDates=1675504800000,0&date.endDates=1675522800000,0&event.imageUrl=http://www.jonkoping.se/images/18.6af27e6d184e6d332f6a2530/1673275408739/eventimage.jpg