Smålands litteraturfestival - kvällsprogram

local_offer
Festival | Föreläsning | Litteratur (författarsamtal, bokcirkel) | Musik
SmåLit2023
Mer information
Datum: 4 feb
Tid: 18.00 – 21.00
Kostnad: 250 kr
Ålder: 18+
Plats: Kulturhuset Spira, Jönköping
Adress: Kulturgatan 3, 553 24 Jönköping
Jönköpings kommun
Telefon: 036-105000
Tillgänglighet
Handikapptoalett Hörslinga Rullstolsanpassning Rullstolsramp

Välkommen till SmåLits författarkväll på Kulturhuset Spira!

SmåLits författarscen blir en avslutande finalkväll på Smålands Litteraturfestival 2023 med fördjupande scensamtal med aktuella och välkända författare. Under kvällarna arrangeras också bokförsäljning och boksignering. Möt författarna Torbjörn Flygt, Stina Wollter, Caroline Ringskog Ferrada-Noli och Johannes Anyuru i ett fördjupande samtal med moderatorn Emilia Söelund. Du kommer också att bjudas på en musikalisk överraskning!

Biljettinformation

Biljetten köps via Kulturhuset Spiras webb eller biljettservice, se länk nedan.

http://www.jonkoping.se/evenemangskalender/skapaevenemang.4.27b6a9cc17cdfe279de2d832.html?event.name=Sm%C3%A5lands%20litteraturfestival%20-%20kv%C3%A4llsprogram&event.desc=V%C3%A4lkommen%20till%20Sm%C3%A5Lits%20f%C3%B6rfattarkv%C3%A4ll%20p%C3%A5%20Kulturhuset%20Spira!&event.text=Sm%C3%A5Lits%20f%C3%B6rfattarscen%20blir%20en%20avslutande%20finalkv%C3%A4ll%20p%C3%A5%20Sm%C3%A5lands%20Litteraturfestival%202023%20med%20f%C3%B6rdjupande%20scensamtal%20med%20aktuella%20och%20v%C3%A4lk%C3%A4nda%20f%C3%B6rfattare.%20Under%20kv%C3%A4llarna%20arrangeras%20ocks%C3%A5%20bokf%C3%B6rs%C3%A4ljning%20och%20boksignering.%0D%0A%0D%0AM%C3%B6t%20f%C3%B6rfattarna%20Torbj%C3%B6rn%20Flygt%2C%20Stina%20Wollter%2C%20Caroline%20Ringskog%20Ferrada-Noli%20och%20Johannes%20Anyuru%20i%20ett%20f%C3%B6rdjupande%20samtal%20med%20moderatorn%20Emilia%20S%C3%B6elund.%20Du%20kommer%20ocks%C3%A5%20att%20bjudas%20p%C3%A5%20en%20musikalisk%20%C3%B6verraskning!&event.categories=festival%2Cf%C3%B6rel%C3%A4sning%2Clitteratur%2Cmusik&event.city=J%C3%B6nk%C3%B6ping&event.street=Kulturgatan%203&event.postNumber=55324&event.placeName=Kulturhuset%20Spira&event.id=07b53c00-79e8-4c44-abc8-32406278a324&event.imageAltText=Sm%C3%A5Lit2023&event.activity=&event.themeHealthWeek=&event.themeNatureGuide=&organizer.name=J%C3%B6nk%C3%B6pings%20kommun&organizer.tel=036-105000&organizer.email=julia.sandwall2%40jonkoping.se&organizer.link=&applier.name=Julia%20Sandwall&applier.tel=0735-053834&applier.email=julia.sandwall2%40jonkoping.se&ticket.desc=Biljetten%20k%C3%B6ps%20via%20Kulturhuset%20Spiras%20webb%20eller%20biljettservice%2C%20se%20l%C3%A4nk%20nedan.%20&ticket.price=250&accessibilities=handikapptoalett,h%C3%B6rslinga,rullstolsanpassning,rullstolsramp&ageGroups=18%2B&places=j%C3%B6nk%C3%B6ping&smLink1Name=Sm%C3%A5lits%20hemsida&smLink2Name=Facebook&smLink3Name=Instagram&smLink1Address=https%3A%2F%2Fwww.smalit.se%2F&smLink2Address=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fsmalandslitteraturfestival%2F&smLink3Address=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fsmalandslitteraturfestival%2F&id=5.499359bb184e6dad05aa0ee8&date.startDates=1675530000000&date.endDates=1675540800000&event.imageUrl=http://www.jonkoping.se/images/18.499359bb184e6dad05aa0f1f/1673280438204/eventimage.jpg