Smålands Megaloppis & Fyndmässa

local_offer
Marknad
Full rulle på försäljningen
Mer information
Datum: 13 nov
Tid: 10.00 – 14.00
Kostnad: 400 kr
Ålder: Alla åldrar
Plats: Huskvarna Folkets Park, Huskvarna
Adress: Stationsgatan 24, 561 33 Huskvarna
Turistia HB
Telefon: 073-4430650
Tillgänglighet
Rullstolsanpassning Rullstolsramp

Välkommen till Smålands Megaloppis & Fyndmässa. Regionens klassiska stora fyndfest!

Två gånger om året fyller vi lokalerna i Folkets Park till bredden med massor av proppfulla säljbord. Alltid fullt av besökare och högt köptryck! Sugen på att tjäna en slant och ha jättekul samtidigt? Boka då din säljplats redan idag via länken nedan. OBS! Bord ingår på varje plats!

Biljettinformation

Säljplats, 3 längdmeter med bord – 400kr. Dessa förbokas via länken nedan. Entré – 30 kr (över 15 år). Drop-in.

http://www.jonkoping.se/evenemangskalender/skapaevenemang.4.27b6a9cc17cdfe279de2d832.html?event.name=Sm%C3%A5lands%20Megaloppis%20%26%20Fyndm%C3%A4ssa&event.desc=V%C3%A4lkommen%20till%20Sm%C3%A5lands%20Megaloppis%20%26%20Fyndm%C3%A4ssa.%20Regionens%20klassiska%20stora%20fyndfest!%0D%0A&event.text=Tv%C3%A5%20g%C3%A5nger%20om%20%C3%A5ret%20fyller%20vi%20lokalerna%20i%20Folkets%20Park%20till%20bredden%20med%20massor%20av%20proppfulla%20s%C3%A4ljbord.%20Alltid%20fullt%20av%20bes%C3%B6kare%20och%20h%C3%B6gt%20k%C3%B6ptryck!%0D%0ASugen%20p%C3%A5%20att%20tj%C3%A4na%20en%20slant%20och%20ha%20j%C3%A4ttekul%20samtidigt%3F%20Boka%20d%C3%A5%20din%20s%C3%A4ljplats%20redan%20idag%20via%20l%C3%A4nken%20nedan.%20OBS!%20Bord%20ing%C3%A5r%20p%C3%A5%20varje%20plats!&event.categories=marknad&event.city=Huskvarna&event.street=Stationsgatan%2024&event.postNumber=561%2033&event.placeName=Huskvarna%20Folkets%20Park&event.id=3ec53361-e199-4cde-8f96-0ed6d4a20a92&event.imageAltText=Full%20rulle%20p%C3%A5%20f%C3%B6rs%C3%A4ljningen&event.activity=&event.themeHealthWeek=&event.themeNatureGuide=&organizer.name=Turistia%20HB&organizer.tel=0734-430650&organizer.email=turistia%40yahoo.com&organizer.link=&applier.name=Andreas%20Giselgren&applier.tel=0734430650&applier.email=turistia%40yahoo.com&ticket.desc=S%C3%A4ljplats%2C%203%20l%C3%A4ngdmeter%20med%20bord%20%E2%80%93%20400kr.%20Dessa%20f%C3%B6rbokas%20via%20l%C3%A4nken%20nedan.%0D%0AEntr%C3%A9%20%E2%80%93%2030%20kr%20(%C3%B6ver%2015%20%C3%A5r).%20Drop-in.&ticket.price=400&accessibilities=rullstolsanpassning,rullstolsramp&ageGroups=0-200&places=huskvarna&smLink1Name=Bokningsl%C3%A4nk%20f%C3%B6r%20s%C3%A4ljplats&smLink2Name=Facebookl%C3%A4nk&smLink3Name=V%C3%A5r%20hemsida&smLink1Address=https%3A%2F%2Fwww.tickster.com%2Fsv%2Fevents%2Fl84nanvh7egje7u%2F2022-11-13%2Fsmalands-megaloppis-and-fyndmassa&smLink2Address=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fevents%2F375639354421462&smLink3Address=https%3A%2F%2Fwww.ostgotamarknader.se%2Fsmalands-megaloppis&id=5.5cc46a3b184328c7d191&date.startDates=1668330000000&date.endDates=1668344400000&event.imageUrl=http://www.jonkoping.se/images/18.5cc46a3b184328c7d19c/1667295705698/eventimage.jpg