Sockerexperimentet

local_offer
Film
Sockerexperimentet
Mer information
Datum: 19 feb
Tid: 19.00 – 20.30
Ålder: Alla åldrar
Plats: Folkets Bio Jönköping, Jönköping
Adress: Svavelsticksgränd 3, 553 15 Jönköping
Folkets Bio Jönköping
Telefon: 036-190569
Tillgänglighet
Handikapptoalett Rullstolsanpassning

Folkets Bio Jönköping

Året är 1948. Johanna (22) bor på Vipeholms Sjukhus tillsammans med andra personer med funktionsnedsättningar. En dag blir hon blixtförälskad i Vilgot, en annan intagen. När rutinerna plötsligt ändras och Vilgot blir allt sjukare så börjar Johanna misstänka att det kan ha något med ett experiment att göra.

Biljettinformation

Köp biljett via vår hemsida eller i kassan som öppnar en halvtimme innan filmstart.

Fler tillfällen:
 • Datum:
  12 feb
  Tid:
  16.30 – 18.00
  Plats:
  Folkets Bio Jönköping, Jönköping

http://www.jonkoping.se/evenemangskalender/skapaevenemang.4.27b6a9cc17cdfe279de2d832.html?event.name=Sockerexperimentet&event.desc=Folkets%20Bio%20J%C3%B6nk%C3%B6ping&event.text=%C3%85ret%20%C3%A4r%201948.%20Johanna%20(22)%20bor%20p%C3%A5%20Vipeholms%20Sjukhus%20tillsammans%20med%20andra%20personer%20med%20funktionsneds%C3%A4ttningar.%20En%20dag%20blir%20hon%20blixtf%C3%B6r%C3%A4lskad%20i%20Vilgot%2C%20en%20annan%20intagen.%20N%C3%A4r%20rutinerna%20pl%C3%B6tsligt%20%C3%A4ndras%20och%20Vilgot%20blir%20allt%20sjukare%20s%C3%A5%20b%C3%B6rjar%20Johanna%20misst%C3%A4nka%20att%20det%20kan%20ha%20n%C3%A5got%20med%20ett%20experiment%20att%20g%C3%B6ra.&event.categories=film&event.city=J%C3%B6nk%C3%B6ping&event.street=Svavelsticksgr%C3%A4nd%203&event.postNumber=55315&event.placeName=Folkets%20Bio%20J%C3%B6nk%C3%B6ping&event.id=85978749-7725-455f-a7f9-9cb9fdae4f3c&event.imageAltText=Sockerexperimentet&event.activity=&event.themeHealthWeek=&event.themeNatureGuide=&organizer.name=Folkets%20Bio%20J%C3%B6nk%C3%B6ping&organizer.tel=036-190569&organizer.email=info%40folketsbiojonkoping.se&organizer.link=&applier.name=Emelie%20Aspenberg&applier.tel=0704218137&applier.email=emelie%40emelieaspenberg.com&ticket.desc=K%C3%B6p%20biljett%20via%20v%C3%A5r%20hemsida%20eller%20i%20kassan%20som%20%C3%B6ppnar%20en%20halvtimme%20innan%20filmstart.%20&ticket.price=&accessibilities=handikapptoalett,rullstolsanpassning&ageGroups=0-200&places=j%C3%B6nk%C3%B6ping&smLink1Name=Biljettl%C3%B6p&smLink2Name=Hemsida&smLink3Name=&smLink1Address=https%3A%2F%2Fwww.bio.se%2Fbiografer%2Ffolkets-bio-jonkoping-2%2Ffilm%2FST00016834%2Fsockerexperimentet-sv-txt%2F&smLink2Address=https%3A%2F%2Ffolketsbiojonkoping.se&smLink3Address=&id=5.2d4fa98c1859afe0f6b3df6c,5.2d4fa98c1859afe0f6b3df7b&date.startDates=1676215800000,1676829600000&date.endDates=1676221200000,1676835000000&event.imageUrl=http://www.jonkoping.se/images/18.2d4fa98c1859afe0f6b3df86/1674462785921/eventimage.jpg