Speak no evil

local_offer
Film
Speak no evil
Mer information
Datum: 23 nov
Tid: 19.00 – 20.35
Kostnad: 80 kr
Ålder: Alla åldrar
Plats: Folkets Bio Jönköping, Jönköping
Adress: Svavelsticksgränd 3, 553 15 Jönköping
Folkets Bio Jönköping
Telefon: 036-165069
Tillgänglighet
Handikapptoalett Rullstolsanpassning

Film på Folkets Bio!

Bjørn, Louise och deras dotter blir inbjudna att besöka en holländsk familj de bekantat sig med på semestern. Väl framme möts de av små obehagligheter. Magkänslan säger att något inte stämmer, men exakt vad går inte att sätta fingret på. Inte förrän det är för sent. Den skandinaviska devisen att hellre dö än att skapa dålig stämning ställs på sin spets i denna enormt hyllade moderna skräckfilm.

Biljettinformation

Köp biljett på www.bio.se eller i kassan som öppnar en halvtimme innan filmstart

http://www.jonkoping.se/evenemangskalender/skapaevenemang.4.27b6a9cc17cdfe279de2d832.html?event.name=Speak%20no%20evil&event.desc=Film%20p%C3%A5%20Folkets%20Bio!&event.text=Bj%C3%B8rn%2C%20Louise%20och%20deras%20dotter%20blir%20inbjudna%20att%20bes%C3%B6ka%20en%20holl%C3%A4ndsk%20familj%20de%20bekantat%20sig%20med%20p%C3%A5%20semestern.%20V%C3%A4l%20framme%20m%C3%B6ts%20de%20av%20sm%C3%A5%20obehagligheter.%20Magk%C3%A4nslan%20s%C3%A4ger%20att%20n%C3%A5got%20inte%20st%C3%A4mmer%2C%20men%20exakt%20vad%20g%C3%A5r%20inte%20att%20s%C3%A4tta%20fingret%20p%C3%A5.%20Inte%20f%C3%B6rr%C3%A4n%20det%20%C3%A4r%20f%C3%B6r%20sent.%20Den%20skandinaviska%20devisen%20att%20hellre%20d%C3%B6%20%C3%A4n%20att%20skapa%20d%C3%A5lig%20st%C3%A4mning%20st%C3%A4lls%20p%C3%A5%20sin%20spets%20i%20denna%20enormt%20hyllade%20moderna%20skr%C3%A4ckfilm.&event.categories=film&event.city=J%C3%B6nk%C3%B6ping&event.street=Svavelsticksgr%C3%A4nd%203&event.postNumber=55315&event.placeName=Folkets%20Bio%20J%C3%B6nk%C3%B6ping&event.id=2e455de7-54b1-464e-807e-a32d7acbb7a0&event.imageAltText=Speak%20no%20evil&event.activity=&event.themeHealthWeek=&event.themeNatureGuide=&organizer.name=Folkets%20Bio%20J%C3%B6nk%C3%B6ping&organizer.tel=036-165069&organizer.email=info%40folketsbiojonkoping.se&organizer.link=&applier.name=Emelie%20Aspenberg&applier.tel=0704218137&applier.email=emelie%40emelieaspenberg.com&ticket.desc=K%C3%B6p%20biljett%20p%C3%A5%20www.bio.se%20eller%20i%20kassan%20som%20%C3%B6ppnar%20en%20%20halvtimme%20innan%20filmstart&ticket.price=80&accessibilities=handikapptoalett,rullstolsanpassning&ageGroups=0-200&places=j%C3%B6nk%C3%B6ping&smLink1Name=Biljettk%C3%B6p&smLink2Name=Hemsida&smLink3Name=&smLink1Address=https%3A%2F%2Fbio.se%2Fbokning%2FcinemaId%2F7635%2FsessionId%2F549&smLink2Address=https%3A%2F%2Ffolketsbiojonkoping.se%2Fspeak-no-evil-&smLink3Address=&id=5.274aae2018432944d2e614db&date.startDates=1669226400000&date.endDates=1669232100000&event.imageUrl=http://www.jonkoping.se/images/18.274aae2018432944d2e614e6/1669049662731/eventimage.jpg