Speak no evil

local_offer
Festival | Film
En familj sitter i en bil och ser rädda ut. I förgrunden skymtar vi en gestalt.
Mer information
Datum: 15 okt
Tid: 21.30 – 23.10
Kostnad: 80 kr
Ålder: 16–18 år, 18+, 65+
Plats: Biograf Fokus, Jönköping
Adress: Dag Hammarskjölds plats 1, 553 22 Jönköping
Jönköping Filmfestival
Telefon: 036-105000
Tillgänglighet
Handikapptoalett Hörslinga Rullstolsanpassning

Originaltitel: Gæsterne | Regi: Christian Tafdrup | Danmark, Holland | 2022 | 97 min | från 15 år | skräck | danska, engelska, holländska | svensk text

Bjørn, Louise och deras dotter blir inbjudna att besöka en holländsk familj de bekantat sig med på semestern. Väl framme möts de av små obehagligheter. Magkänslan säger att något inte stämmer, men exakt vad går inte att sätta fingret på. Inte förrän det är för sent. Den skandinaviska devisen att hellre dö än att skapa dålig stämning ställs på sin spets i denna enormt hyllade moderna skräckfilm. Smygpremiär!

Biljettinformation

Förköp via Tickster – se länk nedan. På plats öppnar kassan 30 min innan visning och det går att betala med Swish. För att se festivalfilmer behöver du också köpa ett festivalkort som kostar 20 kr.

http://www.jonkoping.se/evenemangskalender/skapaevenemang.4.27b6a9cc17cdfe279de2d832.html?event.name=Speak%20no%20evil&event.desc=Originaltitel%3A%20G%C3%A6sterne%20%7C%20Regi%3A%20Christian%20Tafdrup%20%7C%20Danmark%2C%20Holland%20%7C%202022%20%7C%2097%20min%20%7C%20fr%C3%A5n%2015%20%C3%A5r%20%7C%20skr%C3%A4ck%20%7C%20danska%2C%20engelska%2C%20holl%C3%A4ndska%20%7C%20svensk%20text&event.text=Bj%C3%B8rn%2C%20Louise%20och%20deras%20dotter%20blir%20inbjudna%20att%20bes%C3%B6ka%20en%20holl%C3%A4ndsk%20familj%20de%20bekantat%20sig%20med%20p%C3%A5%20semestern.%20V%C3%A4l%20framme%20m%C3%B6ts%20de%20av%20sm%C3%A5%20obehagligheter.%20Magk%C3%A4nslan%20s%C3%A4ger%20att%20n%C3%A5got%20inte%20st%C3%A4mmer%2C%20men%20exakt%20vad%20g%C3%A5r%20inte%20att%20s%C3%A4tta%20fingret%20p%C3%A5.%20Inte%20f%C3%B6rr%C3%A4n%20det%20%C3%A4r%20f%C3%B6r%20sent.%20Den%20skandinaviska%20devisen%20att%20hellre%20d%C3%B6%20%C3%A4n%20att%20skapa%20d%C3%A5lig%20st%C3%A4mning%20st%C3%A4lls%20p%C3%A5%20sin%20spets%20i%20denna%20enormt%20hyllade%20moderna%20skr%C3%A4ckfilm.%20Smygpremi%C3%A4r!&event.categories=film%2Cfestival&event.city=J%C3%B6nk%C3%B6ping&event.street=Dag%20Hammarskj%C3%B6lds%20plats%201&event.postNumber=553%2022&event.placeName=Biograf%20Fokus&event.id=b93543e8-85c6-469d-8c4f-59ec99070ad7&event.imageAltText=En%20familj%20sitter%20i%20en%20bil%20och%20ser%20r%C3%A4dda%20ut.%20I%20f%C3%B6rgrunden%20skymtar%20vi%20en%20gestalt.&event.activity=&organizer.name=J%C3%B6nk%C3%B6ping%20Filmfestival&organizer.tel=036105000&organizer.email=jonkopingfilmfestival%40jonkoping.se&organizer.link=&applier.name=Helena%20Sandberg&applier.tel=036106602&applier.email=helena.sandberg1%40jonkoping.se&ticket.desc=F%C3%B6rk%C3%B6p%20via%20Tickster%20%E2%80%93%20se%20l%C3%A4nk%20nedan.%20P%C3%A5%20plats%20%C3%B6ppnar%20kassan%2030%20min%20innan%20visning%20och%20det%20g%C3%A5r%20att%20betala%20med%20Swish.%20F%C3%B6r%20att%20se%20festivalfilmer%20beh%C3%B6ver%20du%20ocks%C3%A5%20k%C3%B6pa%20ett%20festivalkort%20som%20kostar%2020%20kr.&ticket.price=80&accessibilities=rullstolsanpassning,h%C3%B6rslinga,handikapptoalett&ageGroups=16-18,18%2B,65%2B&places=j%C3%B6nk%C3%B6ping&smLink1Name=K%C3%B6p%20biljett!&smLink2Name=Filmens%20trailer&smLink3Name=J%C3%B6nk%C3%B6ping%20Filmfestival&smLink1Address=https%3A%2F%2Fsecure.tickster.com%2Fsv%2Fanvnakwwn47rh70%2Fselectevent&smLink2Address=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DINHM--6XQzQ&smLink3Address=www.jonkopingfilmfestival.se&id=5.59343ac418311d21a2520bf5&date.startDates=1663266600000&date.endDates=1665868200000&event.imageUrl=http://www.jonkoping.se/images/18.59343ac418311d21a2520c00/1663052992307/eventimage.jpg