Spela minigolf inomhus på höstlovet!

local_offer
Sport
Vita stolar i bredd och på höjd.
Mer information
Datum: 2 nov
Tid: 09.30 – 19.30
Ålder: Alla åldrar
Plats: Minigolfhallen , Jönköping
Adress: S:t Göransvägen 31, 554 54 Jönköping
Bangolfklubben Jönköping
Telefon: 036-307373
Tillgänglighet
Handikapptoalett Hiss

Gör något kul med barnen eller barnbarnen!

Vår minigolfhall på Rosenlund har extra öppet under höstlovet. Drop in under hela öppettiden, ingen förbokning krävs. Öppettider: Måndag: 09.30-19.30 Tisdag: 09.30-17.00 Onsdag: 09.30-19.30 Torsdag: 09.30-17.00 Fredag: 09.30-15.00 Observera att detta inte är en arrangerad aktivitet utan öppen för drop in-spel n

Biljettinformation

Barn till och med 14år: 50kr Pensionärer: 70kr Vuxna: 90kr Priset gäller för obegränsat spel under en dag

Fler tillfällen:
 • Datum:
  31 okt
  Tid:
  09.30 – 19.30
  Plats:
  Minigolfhallen , Jönköping
 • Datum:
  1 nov
  Tid:
  09.30 – 17.00
  Plats:
  Minigolfhallen , Jönköping
 • Datum:
  3 nov
  Tid:
  09.30 – 17.00
  Plats:
  Minigolfhallen , Jönköping
 • Datum:
  4 nov
  Tid:
  09.30 – 15.00
  Plats:
  Minigolfhallen , Jönköping

http://www.jonkoping.se/evenemangskalender/skapaevenemang.4.27b6a9cc17cdfe279de2d832.html?event.name=Spela%20minigolf%20inomhus%20p%C3%A5%20h%C3%B6stlovet!%20&event.desc=G%C3%B6r%20n%C3%A5got%20kul%20med%20barnen%20eller%20barnbarnen!%20&event.text=V%C3%A5r%20minigolfhall%20p%C3%A5%20Rosenlund%20har%20extra%20%C3%B6ppet%20under%20h%C3%B6stlovet.%20Drop%20in%20under%20hela%20%C3%B6ppettiden%2C%20ingen%20f%C3%B6rbokning%20kr%C3%A4vs.%20%0D%0A%C3%96ppettider%3A%0D%0AM%C3%A5ndag%3A%2009.30-19.30%0D%0ATisdag%3A%2009.30-17.00%0D%0AOnsdag%3A%2009.30-19.30%0D%0ATorsdag%3A%2009.30-17.00%0D%0AFredag%3A%2009.30-15.00%0D%0AObservera%20att%20detta%20inte%20%C3%A4r%20en%20arrangerad%20aktivitet%20utan%20%C3%B6ppen%20f%C3%B6r%20drop%20in-spel%20n&event.categories=sport&event.city=J%C3%B6nk%C3%B6ping%20&event.street=S%3At%20G%C3%B6ransv%C3%A4gen%2031&event.postNumber=55454&event.placeName=Minigolfhallen%20&event.id=a587501f-855a-427b-a50b-73148dc344eb&event.imageAltText=Minigolfhallen&event.activity=Ja&event.themeHealthWeek=&event.themeNatureGuide=&organizer.name=Bangolfklubben%20J%C3%B6nk%C3%B6ping%20&organizer.tel=036307373&organizer.email=bgkjonkoping%40gmail.com&organizer.link=&applier.name=Jonas%20gustafsson%20&applier.tel=0708411563&applier.email=jonas.gustafsson%40tikkurila.com&ticket.desc=Barn%20till%20och%20med%2014%C3%A5r%3A%2050kr%0D%0APension%C3%A4rer%3A%2070kr%0D%0AVuxna%3A%2090kr%0D%0APriset%20g%C3%A4ller%20f%C3%B6r%20obegr%C3%A4nsat%20spel%20under%20en%20dag%20&ticket.price=&accessibilities=handikapptoalett,hiss&ageGroups=0-200&places=j%C3%B6nk%C3%B6ping&smLink1Name=Hemsida&smLink2Name=&smLink3Name=&smLink1Address=www.liljeholmsparkensminigolf.se&smLink2Address=&smLink3Address=&id=5.6094008183a2ef6c324fe91,5.6094008183a2ef6c324fea0,5.6094008183a2ef6c324feaf,5.6094008183a2ef6c324febe,5.6094008183a2ef6c324fecd&date.startDates=1667205000000,1667291400000,1667377800000,1667464200000,1667550600000&date.endDates=1667241000000,1667318400000,1667413800000,1667491200000,1667570400000&event.imageUrl=http://www.jonkoping.se/images/18.6094008183a2ef6c324fed9/1666287207691/eventimage.jpg