Spökvandring på Strågagården

local_offer
Guidning | Teater | Övrigt
Spökvandring
Mer information
Datum: 3 nov
Tid: 18.00 – 20.00
Kostnad: 0 kr
Ålder: 10–12 år, 13–15 år, 16–18 år
Plats: Strågagården, Gräshagen
Adress: Strågatan 1 , 554 73 Gräshagen
Strågagården
Telefon: 036-106932
Tillgänglighet
Nej ingen speciell anpassning finns Rullstolsanpassning

Kom och häng i spökhuset Strågagården. Finns också en spooky spökrunda du kan gå och lösa uppdrag längs den läskiga vägen.

I år arrangeras spökvandringen på Gräshagens fritidsgård Stråga. Det finns ett uppehållsrum där det bjuds på fika, sällskapsspel och häng med vänner och bekanta. Gruppvis går man sedan en spökvandring i huset och löser uppdrag och samlar poäng. Välkomna, det blir läskigt roligt! Tider: åk 4-6, kl.14-17 åk 7-19år, kl. 18-20

Biljettinformation

Gratis, ingen anmälan krävs då det är drop-in

Fler tillfällen:
 • Datum:
  3 nov
  Tid:
  14.00 – 17.00
  Plats:
  Strågagården, Gräshagen

http://www.jonkoping.se/evenemangskalender/skapaevenemang.4.27b6a9cc17cdfe279de2d832.html?event.name=Sp%C3%B6kvandring%20p%C3%A5%20Str%C3%A5gag%C3%A5rden&event.desc=Kom%20och%20h%C3%A4ng%20i%20sp%C3%B6khuset%20Str%C3%A5gag%C3%A5rden.%20Finns%20ocks%C3%A5%20en%20spooky%20sp%C3%B6krunda%20du%20kan%20g%C3%A5%20och%20l%C3%B6sa%20uppdrag%20l%C3%A4ngs%20den%20l%C3%A4skiga%20v%C3%A4gen.&event.text=I%20%C3%A5r%20arrangeras%20sp%C3%B6kvandringen%20p%C3%A5%20Gr%C3%A4shagens%20fritidsg%C3%A5rd%20Str%C3%A5ga.%20Det%20finns%20ett%20uppeh%C3%A5llsrum%20d%C3%A4r%20det%20bjuds%20p%C3%A5%20fika%2C%20s%C3%A4llskapsspel%20och%20h%C3%A4ng%20med%20v%C3%A4nner%20och%20bekanta.%20Gruppvis%20g%C3%A5r%20man%20sedan%20en%20sp%C3%B6kvandring%20i%20huset%20och%20l%C3%B6ser%20uppdrag%20och%20samlar%20po%C3%A4ng.%20%0D%0AV%C3%A4lkomna%2C%20det%20blir%20l%C3%A4skigt%20roligt!%0D%0A%0D%0ATider%3A%0D%0A%C3%A5k%204-6%2C%20kl.14-17%0D%0A%C3%A5k%207-19%C3%A5r%2C%20kl.%2018-20&event.categories=teater%2C%C3%B6vrigt%2Cguidning&event.city=Gr%C3%A4shagen&event.street=Str%C3%A5gatan%201%20&event.postNumber=554%2073&event.placeName=Str%C3%A5gag%C3%A5rden&event.id=3495a127-fc0e-4d78-a888-204b64528edd&event.imageAltText=Sp%C3%B6kvandring&event.activity=Ja&event.themeHealthWeek=&event.themeNatureGuide=&organizer.name=Str%C3%A5gag%C3%A5rden%20&organizer.tel=036-106932&organizer.email=krunal.chotai%40jonkoping.se&organizer.link=&applier.name=Krunal%20Chotai&applier.tel=036-106932&applier.email=krunal.chotai%40jonkoping.se&ticket.desc=Gratis%2C%20ingen%20anm%C3%A4lan%20kr%C3%A4vs%20d%C3%A5%20det%20%C3%A4r%20drop-in&ticket.price=0&accessibilities=nej-ingen-anpassning,rullstolsanpassning&ageGroups=10-12,13-15,16-18&places=j%C3%B6nk%C3%B6ping&smLink1Name=&smLink2Name=&smLink3Name=&smLink1Address=&smLink2Address=&smLink3Address=&id=5.6094008183a2ef6c3253c79,5.6094008183a2ef6c3253c87&date.startDates=1667480400000,1667494800000&date.endDates=1667491200000,1667502000000&event.imageUrl=http://www.jonkoping.se/images/18.6094008183a2ef6c3253c93/1666353444137/eventimage.jpg