Sportlov i city

local_offer
Barnaktiviteter
Sportlov i city
Mer information
Datum: 14 - 16 feb
Tid: 12.00 – 16.00
Kostnad: 0 kr
Ålder: Alla åldrar
Plats: jkpgcity / Centrala Jönköping, Jönköping
Adress: , 553 16 Jönköping
Kristoffer Johansson
Telefon: 070-9699181
Tillgänglighet
Rullstolsanpassning

Kom och prova på instrument, sång och dans med kulturskolan. I Per Brahe gymnasiets gympahall blir det olika idrottsprova-på, så som Parkour, bollsport och pysselrum, m.m.

Tisdagen den 14 februari drar vi igång med förberedelserna inför H.M. Konung Carl XVI Gustafs besök i Rådhusparken den 16 februari. Kom och skapa din vimpel för att välkomna honom till Jönköping. Vi öppnar upp lokaler för pyssel, sång, dans och prova på instrument. vi har även aktiviteter i Per Brahe gymnasiets gympahall. Där får du möjlighet att testa på olika aktiviteter.

http://www.jonkoping.se/evenemangskalender/skapaevenemang.4.27b6a9cc17cdfe279de2d832.html?event.name=Sportlov%20i%20city&event.desc=Kom%20och%20prova%20p%C3%A5%20instrument%2C%20s%C3%A5ng%20och%20dans%20med%20kulturskolan.%0D%0AI%20Per%20Brahe%20gymnasiets%20gympahall%20blir%20det%20olika%20idrottsprova-p%C3%A5%2C%20s%C3%A5%20som%20Parkour%2C%20bollsport%20och%20pysselrum%2C%20m.m.&event.text=Tisdagen%20den%2014%20februari%20drar%20vi%20ig%C3%A5ng%20med%20f%C3%B6rberedelserna%20inf%C3%B6r%20H.M.%20Konung%20Carl%20XVI%20Gustavs%20bes%C3%B6k%20i%20R%C3%A5dhusparken%20den%2016%20februari.%20Kom%20och%20skapa%20din%20vimpel%20f%C3%B6r%20att%20v%C3%A4lkomna%20honom%20till%20J%C3%B6nk%C3%B6ping.%20Vi%20%C3%B6ppnar%20upp%20lokaler%20f%C3%B6r%20pyssel%2C%20s%C3%A5ng%2C%20dans%20och%20prova%20p%C3%A5%20instrument.%20vi%20har%20%C3%A4ven%20aktiviteter%20i%20Per%20Brahe%20gymnasiets%20gympahall.%20D%C3%A4r%20f%C3%A5r%20du%20m%C3%B6jlighet%20att%20testa%20p%C3%A5%20olika%20aktiviteter.%20&event.categories=barnaktiviteter&event.city=J%C3%B6nk%C3%B6ping&event.street=&event.postNumber=553%2016&event.placeName=&event.id=b1685223-76cd-4279-82b2-ef63b7cd0c22&event.imageAltText=Sportlov%20i%20city&event.activity=Ja&event.themeHealthWeek=&event.themeNatureGuide=&organizer.name=Kristoffer%20Johansson%20&organizer.tel=0709699181&organizer.email=kristoffer%40jkpgcity.se&organizer.link=&applier.name=Kristoffer%20Johansson&applier.tel=0709699181&applier.email=kristoffer%40jkpgcity.se&ticket.desc=&ticket.price=0&accessibilities=rullstolsanpassning&ageGroups=0-200&places=j%C3%B6nk%C3%B6ping&smLink1Name=jkpgcity%20p%C3%A5%20Facebook&smLink2Name=jkpgcity&smLink3Name=&smLink1Address=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fjonkopingcity&smLink2Address=https%3A%2F%2Fjkpgcity.se%2Fevenemang%2Fsportlov&smLink3Address=&id=5.2d4fa98c1859afe0f6b30386&date.startDates=1676372400000&date.endDates=1676559600000&event.imageUrl=null