Språkcafé

local_offer
Språkcafé
Språkcafé
Mer information
Datum: 23 nov
Tid: 17.30 – 19.30
Kostnad: 0 kr
Ålder: Alla åldrar
Plats: Birkagårdens Folkets Hus, Jönköping
Adress: Birkagatan 12B , 554 65 Jönköping
ABF i samarbete med Birkagårdens Folkets Hus
Telefon: 467-60288414
Tillgänglighet
Handikapptoalett Hiss Rullstolsanpassning

Språkcaféet – en viktig mötesplats

För dig som vill träna på det svenska språket, samt lära dig mer om hur det svenska samhället fungerar. En internationell mötesplats för lärande. Kom som du är, eller också kan du ta med dig en vän, granne eller släkting. Alla är varmt välkomna – unga som gamla, helt enkelt alla som önskar att möta andra människor med olika kulturer och bakgrunder, i kombination med ny betydelsefull kunskap.

Fler tillfällen:
 • Datum:
  16 nov
  Tid:
  17.30 – 19.30
  Plats:
  Birkagårdens Folkets Hus, Jönköping
 • Datum:
  30 nov
  Tid:
  17.30 – 19.30
  Plats:
  Birkagårdens Folkets Hus, Jönköping
 • Datum:
  7 dec
  Tid:
  17.30 – 19.30
  Plats:
  Birkagårdens Folkets Hus, Jönköping
 • Datum:
  14 dec
  Tid:
  17.30 – 19.30
  Plats:
  Birkagårdens Folkets Hus, Jönköping

http://www.jonkoping.se/evenemangskalender/skapaevenemang.4.27b6a9cc17cdfe279de2d832.html?event.name=Spr%C3%A5kcaf%C3%A9%20&event.desc=Spr%C3%A5kcaf%C3%A9et%20%E2%80%93%20en%20viktig%20m%C3%B6tesplats&event.text=F%C3%B6r%20dig%20som%20vill%20tr%C3%A4na%20p%C3%A5%20det%20svenska%20spr%C3%A5ket%2C%20samt%20l%C3%A4ra%20dig%20mer%20om%20hur%20det%20svenska%20samh%C3%A4llet%20fungerar.%20En%20internationell%20m%C3%B6tesplats%20f%C3%B6r%20l%C3%A4rande.%20Kom%20som%20du%20%C3%A4r%2C%20eller%20ocks%C3%A5%20kan%20du%20ta%20med%20dig%20en%20v%C3%A4n%2C%20granne%20eller%20sl%C3%A4kting.%20Alla%20%C3%A4r%20varmt%20v%C3%A4lkomna%20%E2%80%93%20unga%20som%20gamla%2C%20helt%20enkelt%20alla%20som%20%C3%B6nskar%20att%20m%C3%B6ta%20andra%20m%C3%A4nniskor%20med%20olika%20kulturer%20och%20bakgrunder%2C%20i%20kombination%20med%20ny%20betydelsefull%20kunskap.&event.categories=spr%C3%A5kcaf%C3%A9&event.city=J%C3%B6nk%C3%B6ping&event.street=Birkagatan%2012B%20&event.postNumber=554%2065%20&event.placeName=Birkag%C3%A5rdens%20Folkets%20Hus&event.id=6ad11ed4-c8e2-4857-a1f6-82f062f85f85&event.imageAltText=Spr%C3%A5kcaf%C3%A9&event.activity=&event.themeHealthWeek=&event.themeNatureGuide=&organizer.name=ABF%20i%20samarbete%20med%20Birkag%C3%A5rdens%20Folkets%20Hus&organizer.tel=%2B46760288414&organizer.email=hristo%40birkagardenfolketshus.se&organizer.link=&applier.name=Josefin%20Sers&applier.tel=%2B46760288414&applier.email=josefinsers%40birkagardenfolketshus.se&ticket.desc=&ticket.price=0&accessibilities=handikapptoalett,rullstolsanpassning,hiss&ageGroups=0-200&places=%C3%B6ster%C3%A4ngen&smLink1Name=&smLink2Name=&smLink3Name=&smLink1Address=&smLink2Address=&smLink3Address=&id=5.274aae2018432944d2e2d2fc,5.274aae2018432944d2e2d309,5.274aae2018432944d2e2d316,5.274aae2018432944d2e2d323,5.274aae2018432944d2e2d330&date.startDates=1668616200000,1669221000000,1669825800000,1670430600000,1671035400000&date.endDates=1668623400000,1669228200000,1669833000000,1670437800000,1671042600000&event.imageUrl=http://www.jonkoping.se/images/18.274aae2018432944d2e2d33b/1668098747707/eventimage.png