Språkcaféet – en viktig mötesplats!

Arbetarnas Bildningsförbund

För dig som vill träna på det svenska språket, samt lära dig mer om hur det svenska samhället fungerar. En internationell mötesplats för lärande. Kom som du är, eller också kan du ta med dig en vän.

Alla är varmt välkomna - unga som gamla, helt enkelt alla som önskar att möta andra människor med olika kulturer och bakgrunder, i kombination med ny betydelsefull kunskap.

Mer information
Datum: 27 apr - 28 jun
Tid: 16.30 – 16.30
Ålder: 18+
Plats: Birkagårdens Folkets Hus, Jönköping
Adress: Birkagatan 12B, 554 65 Jönköping
ABF Arbetarnas Bildningsförbund
Telefon: 036-306180
Tillgänglighet
Handikapptoalett Hiss

http://www.jonkoping.se/evenemangskalender/skapaevenemang.4.27b6a9cc17cdfe279de2d832.html?event.name=Spr%C3%A5kcaf%C3%A9et%20%E2%80%93%20en%20viktig%20m%C3%B6tesplats!&event.desc=F%C3%B6r%20dig%20som%20vill%20tr%C3%A4na%20p%C3%A5%20det%20svenska%20spr%C3%A5ket%2C%20samt%20l%C3%A4ra%20dig%20mer%20om%20hur%20det%20svenska%20samh%C3%A4llet%20fungerar.%20En%20internationell%20m%C3%B6tesplats%20f%C3%B6r%20l%C3%A4rande.%20Kom%20som%20du%20%C3%A4r%2C%20eller%20ocks%C3%A5%20kan%20du%20ta%20med%20dig%20en%20v%C3%A4n.&event.text=Alla%20%C3%A4r%20varmt%20v%C3%A4lkomna%20-%20unga%20som%20gamla%2C%20helt%20enkelt%20alla%20som%20%C3%B6nskar%20att%20m%C3%B6ta%20andra%20m%C3%A4nniskor%20med%20olika%20kulturer%20och%20bakgrunder%2C%20i%20kombination%20med%20ny%20betydelsefull%20kunskap.&event.categories=spr%C3%A5kcaf%C3%A9&event.city=J%C3%B6nk%C3%B6ping&event.street=Birkagatan%2012B&event.postNumber=554%2065&event.placeName=Birkag%C3%A5rdens%20Folkets%20Hus&event.id=b4c72433-6c62-4773-84f2-5d0df1146aac&event.imageAltText=Arbetarnas%20Bildningsf%C3%B6rbund&event.activity=&event.themeHealthWeek=&event.themeNatureGuide=&organizer.name=ABF%20Arbetarnas%20Bildningsf%C3%B6rbund&organizer.tel=036-30%2061%2080&organizer.email=info.jonkopingslan%40abf.se&organizer.link=&applier.name=Hristo%20Uygul&applier.tel=076-1807904&applier.email=hristo.uygul%40abf.se&ticket.desc=&ticket.price=&accessibilities=hiss,handikapptoalett&ageGroups=18%2B&places=%C3%B6ster%C3%A4ngen&smLink1Name=www.abf.se&smLink2Name=&smLink3Name=&smLink1Address=https%3A%2F%2Fwww.abf.se%2Fdistrikt--avdelningar%2Fjonkopingslan%2F%3Fchosen%3Dchosen&smLink2Address=&smLink3Address=&id=5.1aa8a7af1874b64bf8a5fb3d&date.startDates=1682605800000&date.endDates=1687962600000&event.imageUrl=http://www.jonkoping.se/images/18.1aa8a7af1874b64bf8a5fb48/1682332836559/eventimage.jpg