Stadsbotanik: Södra Munksjön

local_offer
Guidning | Natur
Södra Munksjön
Mer information
Datum: 17 sep
Tid: 10.00 – 12.00
Kostnad: 0 kr
Ålder: Alla åldrar
Plats: Södra Munksjön, Jönköping
Adress: Södra Munksjön Jönköping
Botaniska Sällskapet i Jönköping
Telefon: 070-3602921
Tillgänglighet
Nej ingen speciell anpassning finns

Floravandring för nybörjare och andra floravänner vid södra Munksjöstranden och byggplatsen Skeppsbron.

Under vandringen tittar vi på våtmarksväxter vid Munksjön och ruderatmarksväxter kring den nya stadsdelen Skeppsbron som håller på att växa fram. Samling vid Max hamburgerbar/St1-macken vid Jordbrovägen kl 10.00. Busslinje 1 har hållplats nära mötesplatsen. Tag gärna med fika.

http://www.jonkoping.se/evenemangskalender/skapaevenemang.4.27b6a9cc17cdfe279de2d832.html?event.name=Stadsbotanik%3A%20S%C3%B6dra%20Munksj%C3%B6n&event.desc=Floravandring%20f%C3%B6r%20nyb%C3%B6rjare%20och%20andra%20florav%C3%A4nner%20vid%20s%C3%B6dra%20Munksj%C3%B6stranden%20och%20byggplatsen%20Skeppsbron.&event.text=Under%20vandringen%20tittar%20vi%20p%C3%A5%20v%C3%A5tmarksv%C3%A4xter%20vid%20Munksj%C3%B6n%20och%20ruderatmarksv%C3%A4xter%20kring%20den%20nya%20stadsdelen%20Skeppsbron%20som%20h%C3%A5ller%20p%C3%A5%20att%20v%C3%A4xa%20fram.%20%0D%0ASamling%20vid%20Max%20hamburgerbar%2FSt1-macken%20vid%20Jordbrov%C3%A4gen%20kl%2010.00.%20Busslinje%201%20har%20h%C3%A5llplats%20n%C3%A4ra%20m%C3%B6tesplatsen.%20Tag%20g%C3%A4rna%20med%20fika.%20%0D%0A&event.categories=guidning%2Cnatur&event.city=J%C3%B6nk%C3%B6ping&event.street=S%C3%B6dra%20Munksj%C3%B6n&event.postNumber=&event.placeName=S%C3%B6dra%20Munksj%C3%B6n&event.id=c9dde7b6-e8ca-4b9f-8580-612c215a879c&event.imageAltText=S%C3%B6dra%20Munksj%C3%B6n&event.activity=&organizer.name=Botaniska%20S%C3%A4llskapet%20i%20J%C3%B6nk%C3%B6ping&organizer.tel=0703602921&organizer.email=lenper52%40gmail.com&organizer.link=&applier.name=Lennart%20Persson&applier.tel=0703602921&applier.email=lenper51%40hotmail.com&ticket.desc=&ticket.price=0&accessibilities=nej-ingen-anpassning&ageGroups=0-200&places=j%C3%B6nk%C3%B6ping&smLink1Name=&smLink2Name=&smLink3Name=&smLink1Address=&smLink2Address=&smLink3Address=&id=5.59343ac418311d21a25b2af&date.startDates=1663401600000&date.endDates=1663408800000&event.imageUrl=http://www.jonkoping.se/images/18.59343ac418311d21a25b2ba/1662657812374/eventimage.jpg