Stick-/Hantverkscafé

local_offer
Pyssel och skapande | Träffpunkt
Stickcafé
Mer information
Datum: 14 nov
Tid: 13.30 – 15.30
Kostnad: 0 kr
Ålder: Alla åldrar
Plats: Birkagårdens Folkets Hus, Jönköping
Adress: Birkagatan 12B , 554 65 Jönköping
ABF och Birkagårdens Folkets Hus
Telefon: 467-60288414
Tillgänglighet
Handikapptoalett Hiss Rullstolsanpassning

Plocka upp stickorna och kom till Birkagården!

Birkagårdens Folkets Hus och ABF anordnar stick-/hantverkscafé under hösten. Ta med eget material och egna stickor. Måndagar kl. 13:30 – 15:30 Vi bjuder på fika

Fler tillfällen:
 • Datum:
  21 nov
  Tid:
  13.30 – 15.30
  Plats:
  Birkagårdens Folkets Hus, Jönköping
 • Datum:
  28 nov
  Tid:
  13.30 – 15.30
  Plats:
  Birkagårdens Folkets Hus, Jönköping

http://www.jonkoping.se/evenemangskalender/skapaevenemang.4.27b6a9cc17cdfe279de2d832.html?event.name=Stick-%2FHantverkscaf%C3%A9&event.desc=Plocka%20upp%20stickorna%20och%20kom%20till%20Birkag%C3%A5rden!&event.text=Birkag%C3%A5rdens%20Folkets%20Hus%20och%20ABF%20anordnar%20stick-%2Fhantverkscaf%C3%A9%20under%20h%C3%B6sten.%20Ta%20med%20eget%20material%20och%20egna%20stickor.%0D%0A%0D%0AM%C3%A5ndagar%20kl.%2013%3A30%20%E2%80%93%2015%3A30%0D%0A%0D%0AVi%20bjuder%20p%C3%A5%20fika&event.categories=pyssel-skapande%2Ctr%C3%A4ffpunkt&event.city=J%C3%B6nk%C3%B6ping&event.street=Birkagatan%2012B%20&event.postNumber=554%2065%20&event.placeName=Birkag%C3%A5rdens%20Folkets%20Hus&event.id=375b5338-cbde-42fd-8dee-c9a414ee5d8a&event.imageAltText=Stickcaf%C3%A9&event.activity=&event.themeHealthWeek=&event.themeNatureGuide=&organizer.name=ABF%20och%20Birkag%C3%A5rdens%20Folkets%20Hus&organizer.tel=%2B46760288414&organizer.email=josefinsers%40birkagardenfolketshus.se&organizer.link=&applier.name=Josefin%20Sers&applier.tel=%2B46760288414&applier.email=josefinsers%40birkagardenfolketshus.se&ticket.desc=&ticket.price=0&accessibilities=handikapptoalett,hiss,rullstolsanpassning&ageGroups=0-200&places=%C3%B6ster%C3%A4ngen&smLink1Name=&smLink2Name=&smLink3Name=&smLink1Address=&smLink2Address=&smLink3Address=&id=5.274aae2018432944d2e2d485,5.274aae2018432944d2e2d492,5.274aae2018432944d2e2d49f&date.startDates=1668429000000,1669033800000,1669638600000&date.endDates=1668436200000,1669041000000,1669645800000&event.imageUrl=http://www.jonkoping.se/images/18.274aae2018432944d2e2d4aa/1668099722128/eventimage.png