Stick & VirkCafé på Brunnen

local_offer
För dig med funktionsnedsättning | Lovaktivitet | Pyssel och skapande | Öppen fritidsverksamhet
Garn
Mer information
Datum: 15 feb
Tid: 15.00 – 17.00
Kostnad: 0 kr
Ålder: 16–18 år, 18+
Plats: Mötesplatsen Brunnen, Jönköping
Adress: Brunnsgatan 9, 553 17 Jönköping
Kultur och Fritidsförvaltningen
Telefon: 036-102121
Tillgänglighet
Handikapptoalett Hiss Rullstolsanpassning Rullstolsramp

Vi upprepar den trevliga tillställningen Stick & VirkCafé på Brunnen från Höstlovet -22. Kom och sticka/virka, snicksnacka och fika med hembakta kakor

Den här gången håller vi till i Kreativa rummet på Brunnen. Ta med dig ditt stick/virkprojekt eller låna stickor, virknålar och garn på Brunnen under tiden du är här. Det spelar ingen roll om du är nybörjare eller en mera erfaren stick/virkare alla är lika välkomna! Vi som arrangerar Stick & Virkcafét är tre stick/virknördar som heter Sandra, Malin och Mia hoppas vi ses! Och en sista sak. Brunnen har öppet till 20.00 så det är helt ok att stanna kvar på Brunnen efter kl. 17.00

http://www.jonkoping.se/evenemangskalender/skapaevenemang.4.27b6a9cc17cdfe279de2d832.html?event.name=Stick%20%26%20VirkCaf%C3%A9%20p%C3%A5%20Brunnen&event.desc=Vi%20upprepar%20den%20trevliga%20tillst%C3%A4llningen%20Stick%20%26%20VirkCaf%C3%A9%20p%C3%A5%20Brunnen%20fr%C3%A5n%20H%C3%B6stlovet%20-22.%20Kom%20och%20sticka%2Fvirka%2C%20snicksnacka%20och%20fika%20med%20hembakta%20kakor&event.text=Den%20h%C3%A4r%20g%C3%A5ngen%20h%C3%A5ller%20vi%20till%20i%20Kreativa%20rummet%20p%C3%A5%20Brunnen.%20Ta%20med%20dig%20ditt%20stick%2Fvirkprojekt%20eller%20l%C3%A5na%20stickor%2C%20virkn%C3%A5lar%20och%20garn%20p%C3%A5%20Brunnen%20under%20tiden%20du%20%C3%A4r%20h%C3%A4r.%20Det%20spelar%20ingen%20roll%20om%20du%20%C3%A4r%20nyb%C3%B6rjare%20eller%20en%20mera%20erfaren%20stick%2Fvirkare%20alla%20%C3%A4r%20lika%20v%C3%A4lkomna!%20Vi%20som%20arrangerar%20Stick%20%26%20Virkcaf%C3%A9t%20%C3%A4r%20tre%20stick%2Fvirkn%C3%B6rdar%20som%20heter%20Sandra%2C%20Malin%20och%20Mia%20hoppas%20vi%20ses!%20Och%20en%20sista%20sak.%20Brunnen%20har%20%C3%B6ppet%20till%2020.00%20s%C3%A5%20det%20%C3%A4r%20helt%20ok%20att%20stanna%20kvar%20p%C3%A5%20Brunnen%20efter%20kl.%2017.00&event.categories=lovaktivitet%2Cf%C3%B6r-dig-med-funktionsneds%C3%A4ttning%2Cpyssel-skapande%2C%C3%B6ppen-fritidsverksamhet&event.city=J%C3%B6nk%C3%B6ping&event.street=Brunnsgatan%209&event.postNumber=55317&event.placeName=M%C3%B6tesplatsen%20Brunnen&event.id=971c6008-88aa-41c7-b572-be40d88ec295&event.imageAltText=Garn&event.activity=Ja&event.themeHealthWeek=&event.themeNatureGuide=&organizer.name=Kultur%20och%20Fritidsf%C3%B6rvaltningen&organizer.tel=036-102121&organizer.email=malin.wulff%40jonkoping.se&organizer.link=&applier.name=Malin%20Wulff&applier.tel=036-102121&applier.email=malin.wulff%40jonkoping.se&ticket.desc=&ticket.price=0&accessibilities=handikapptoalett,hiss,rullstolsramp,rullstolsanpassning&ageGroups=16-18,18%2B&places=j%C3%B6nk%C3%B6ping&smLink1Name=Brunnens%20Instagram&smLink2Name=&smLink3Name=&smLink1Address=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fbrunnenjonkoping%2F&smLink2Address=&smLink3Address=&id=5.374329081859b0c25746b243&date.startDates=1676469600000&date.endDates=1676476800000&event.imageUrl=http://www.jonkoping.se/images/18.374329081859b0c25746b24e/1675280857224/eventimage.jpg