Stilla liv

local_offer
Film
Stilla liv
Mer information
Datum: 27 nov
Tid: 16.30 – 17.40
Kostnad: 80 kr
Ålder: Alla åldrar
Plats: Folkets Bio Jönköping, Jönköping
Adress: Svavelsticksgränd 3, 553 15 Jönköping
Folkets Bio Jönköping
Telefon: 036-160169
Tillgänglighet
Handikapptoalett Rullstolsanpassning

Film på Folkets Bio!

Stilla liv - en film om skapandet av Lars Noréns verk som utspelar sig bortom orden. Biopremiär 14 oktober. 2010 diagnostiserades Lars Norén med KOL efter en lång tids sjukdom. Efter en 40 år lång skapandekarriär avslutade han sitt arbete som regissör, övertygad om att han aldrig skulle återvända till teaterscenen. Under fem år koncentrerades Lars arbete helt på skrivandet; dagböcker, poesi, romaner och pjäser levererades i en strid ström till förlag och teatrar.

Biljettinformation

Köp biljett på www.bio.se eller i kassan som öppnar en halvtimme innan filmstart

http://www.jonkoping.se/evenemangskalender/skapaevenemang.4.27b6a9cc17cdfe279de2d832.html?event.name=Stilla%20liv&event.desc=Film%20p%C3%A5%20Folkets%20Bio!&event.text=Stilla%20liv%20-%20en%20film%20om%20skapandet%20av%20Lars%20Nor%C3%A9ns%20verk%20som%20utspelar%20sig%20bortom%20orden.%20Biopremi%C3%A4r%2014%20oktober.%202010%20diagnostiserades%20Lars%20Nor%C3%A9n%20med%20KOL%20efter%20en%20l%C3%A5ng%20tids%20sjukdom.%20Efter%20en%2040%20%C3%A5r%20l%C3%A5ng%20skapandekarri%C3%A4r%20avslutade%20han%20sitt%20arbete%20som%20regiss%C3%B6r%2C%20%C3%B6vertygad%20om%20att%20han%20aldrig%20skulle%20%C3%A5terv%C3%A4nda%20till%20teaterscenen.%20Under%20fem%20%C3%A5r%20koncentrerades%20Lars%20arbete%20helt%20p%C3%A5%20skrivandet%3B%20dagb%C3%B6cker%2C%20poesi%2C%20romaner%20och%20pj%C3%A4ser%20levererades%20i%20en%20strid%20str%C3%B6m%20till%20f%C3%B6rlag%20och%20teatrar.&event.categories=film&event.city=J%C3%B6nk%C3%B6ping&event.street=Svavelsticksgr%C3%A4nd%203&event.postNumber=55315&event.placeName=Folkets%20Bio%20J%C3%B6nk%C3%B6ping&event.id=7fe1b0f1-5a14-4ef6-90d2-a2b4f575f4db&event.imageAltText=Stilla%20liv&event.activity=&event.themeHealthWeek=&event.themeNatureGuide=&organizer.name=Folkets%20Bio%20J%C3%B6nk%C3%B6ping&organizer.tel=036-160169&organizer.email=info%40folketsbiojonkoping.se&organizer.link=&applier.name=Emelie%20Aspenberg&applier.tel=0704218137&applier.email=emelie%40emelieaspenberg.com&ticket.desc=K%C3%B6p%20biljett%20p%C3%A5%20www.bio.se%20eller%20i%20kassan%20som%20%C3%B6ppnar%20en%20halvtimme%20innan%20filmstart&ticket.price=80&accessibilities=handikapptoalett,rullstolsanpassning&ageGroups=0-200&places=j%C3%B6nk%C3%B6ping&smLink1Name=Biljettk%C3%B6p&smLink2Name=Hemsida&smLink3Name=&smLink1Address=https%3A%2F%2Fbio.se%2Fbokning%2FcinemaId%2F7635%2FsessionId%2F550&smLink2Address=https%3A%2F%2Ffolketsbiojonkoping.se%2Fstilla-liv-en-film-om-skapandet-av-lars-norens-verk-som-utspelar-sig-bortom-orden&smLink3Address=&id=5.4c15af3d18432991dd65fdf9&date.startDates=1669563000000&date.endDates=1669567200000&event.imageUrl=http://www.jonkoping.se/images/18.4c15af3d18432991dd65fe04/1669048769787/eventimage.jpg