Stora Upptechdagen

local_offer
Familj
Upptech 20 år jubileumslogga
Mer information
Datum: 29 okt
Tid: 10.00 – 16.00
Kostnad: 0 kr
Ålder: Alla åldrar
Plats: Upptech - Jönköping Science Center, Jönköping
Adress: Västra Holmgatan 34A, 553 23 Jönköping
Upptech - Jönköping Science Center
Telefon: 036-106077
Tillgänglighet
Handikapptoalett Hiss

Upptech fyller 20 år och det firar vi med Stora Upptechdagen den 29/10 kl 10-16. Det är fri entré och det blir aktiviteter för hela familjen. Kom och fira med oss!

Vi har mycket att fira på Upptech i år! Förutom att Upptech har 20-årsjubileum firar Ekobussen 30 år, NTA Sverige 25 år, KomTek Sverige 20 år och slutligen firar Naturskolan 10 år. På Stora Upptechdagen finns dessa verksamheter på plats på Upptech med olika aktiviteter. Det blir också programmeringsaktiviteter och kemilabb. Vi inviger vår nya planetarieprojektor genom att visa en film om universum och det finns fika till försäljning. Se programmet på Upptechs webbplats. Välkomna!

Biljettinformation

Det är fri entré till Stora Upptechdagen. Bilpolletter kostar 10 kr/st.

http://www.jonkoping.se/evenemangskalender/skapaevenemang.4.27b6a9cc17cdfe279de2d832.html?event.name=Stora%20Upptechdagen&event.desc=Upptech%20fyller%2020%20%C3%A5r%20och%20det%20firar%20vi%20med%20Stora%20Upptechdagen%20den%2029%2F10%20kl%2010-16.%20Det%20%C3%A4r%20fri%20entr%C3%A9%20och%20det%20blir%20aktiviteter%20f%C3%B6r%20hela%20familjen.%20Kom%20och%20fira%20med%20oss!&event.text=Vi%20har%20mycket%20att%20fira%20p%C3%A5%20Upptech%20i%20%C3%A5r!%20F%C3%B6rutom%20att%20Upptech%20har%2020-%C3%A5rsjubileum%20firar%20Ekobussen%2030%20%C3%A5r%2C%20NTA%20Sverige%2025%20%C3%A5r%2C%20KomTek%20Sverige%2020%20%C3%A5r%20och%20slutligen%20firar%20Naturskolan%2010%20%C3%A5r.%20P%C3%A5%20Stora%20Upptechdagen%20finns%20dessa%20verksamheter%20p%C3%A5%20plats%20p%C3%A5%20Upptech%20med%20olika%20aktiviteter.%20Det%20blir%20ocks%C3%A5%20programmeringsaktiviteter%20och%20kemilabb.%0D%0AVi%20inviger%20v%C3%A5r%20nya%20planetarieprojektor%20genom%20att%20visa%20en%20film%20om%20universum%20och%20det%20finns%20fika%20till%20f%C3%B6rs%C3%A4ljning.%20Se%20programmet%20p%C3%A5%20Upptechs%20webbplats.%20V%C3%A4lkomna!&event.categories=familj&event.city=J%C3%B6nk%C3%B6ping&event.street=V%C3%A4stra%20Holmgatan%2034A&event.postNumber=55323&event.placeName=Upptech%20-%20J%C3%B6nk%C3%B6ping%20Science%20Center&event.id=19270465-2812-46c7-955f-cc53ca047180&event.imageAltText=Upptech%2020%20%C3%A5r%20jubileumslogga&event.activity=&event.themeHealthWeek=&event.themeNatureGuide=&organizer.name=Upptech%20-%20J%C3%B6nk%C3%B6ping%20Science%20Center&organizer.tel=036-106077&organizer.email=upptech%40jonkoping.se&organizer.link=&applier.name=Barbro%20Jarl&applier.tel=036102333&applier.email=barbro.jarl%40jonkoping.se&ticket.desc=Det%20%C3%A4r%20fri%20entr%C3%A9%20till%20Stora%20Upptechdagen.%20Bilpolletter%20kostar%2010%20kr%2Fst.&ticket.price=0&accessibilities=handikapptoalett,hiss&ageGroups=0-200&places=j%C3%B6nk%C3%B6ping&smLink1Name=Se%20programmet%20p%C3%A5%20Upptechs%20webbplats&smLink2Name=&smLink3Name=&smLink1Address=https%3A%2F%2Fwww.upptech.se&smLink2Address=&smLink3Address=&id=5.6094008183a2ef6c3243341&date.startDates=1667030400000&date.endDates=1667052000000&event.imageUrl=http://www.jonkoping.se/images/18.6094008183a2ef6c324334d/1666073665260/eventimage.jpg