Storbandskväll på Guvernören

local_offer
Musik
Jönköpings Storband
Mer information
Datum: 8 feb
Tid: 19.30 – 21.30
Ålder: 18+
Plats: Restaurang Guvernören
Adress: Vallgatan 3, 553 16
Jönköpings Storband
Telefon: 036-305415
Tillgänglighet
Handikapptoalett

Kvällen ägnas åt ett antal storbandsklassiker

Storbandsklassiker av bl a Count Basie och Woody Herman samt några vokala favoriter med vår skönsjungande vokalist Victoria Allard.

Biljettinformation

Entré: 100 kr (endast kortbetalning). Lättare förtäring finns tillgängligt för köp i restaurangen Förköp: 225 kr. Inkluderar entré, liten räkmacka med kaffe/te (ord pris 295 kr). OBS! Kan enbart köpa

http://www.jonkoping.se/evenemangskalender/skapaevenemang.4.27b6a9cc17cdfe279de2d832.html?event.name=Storbandskv%C3%A4ll%20p%C3%A5%20Guvern%C3%B6ren&event.desc=Kv%C3%A4llen%20%C3%A4gnas%20%C3%A5t%20ett%20antal%20storbandsklassiker&event.text=Storbandsklassiker%20av%20bl%20a%20Count%20Basie%20och%20Woody%20Herman%20samt%20n%C3%A5gra%20vokala%20favoriter%20med%20v%C3%A5r%20sk%C3%B6nsjungande%20vokalist%20Victoria%20Allard.&event.categories=musik&event.city=&event.street=Vallgatan%203&event.postNumber=55316&event.placeName=Restaurang%20Guvern%C3%B6ren&event.id=a7c990e8-13f3-499a-9059-6741e43e93dd&event.imageAltText=J%C3%B6nk%C3%B6pings%20Storband&event.activity=Nej&event.themeHealthWeek=&event.themeNatureGuide=&organizer.name=J%C3%B6nk%C3%B6pings%20Storband&organizer.tel=036-305415&organizer.email=guvernoren%40fcgruppen.se&organizer.link=&applier.name=Hans%20W%C3%A5llgren&applier.tel=%2B46734375980&applier.email=info%40jonkopingsstorband.se&ticket.desc=Entr%C3%A9%3A%20100%20kr%20(endast%20kortbetalning).%20L%C3%A4ttare%20f%C3%B6rt%C3%A4ring%20finns%20tillg%C3%A4ngligt%20f%C3%B6r%20k%C3%B6p%20i%20restaurangen%0D%0AF%C3%B6rk%C3%B6p%3A%20225%20kr.%20Inkluderar%20entr%C3%A9%2C%20liten%20r%C3%A4kmacka%20med%20kaffe%2Fte%20%20(ord%20pris%20295%20kr).%20OBS!%20Kan%20enbart%20k%C3%B6pa&ticket.price=0&accessibilities=handikapptoalett&ageGroups=18%2B&places=j%C3%B6nk%C3%B6ping&smLink1Name=J%C3%B6nk%C3%B6pings%20Storband&smLink2Name=Restaurang%20Guvern%C3%B6ren&smLink3Name=&smLink1Address=https%3A%2F%2Fwww.jonkopingsstorband.se&smLink2Address=https%3A%2F%2Ffcgruppen.se%2Frestauranger%2Fguvernoren%2F&smLink3Address=&id=5.6af27e6d184e6d332f69da1e&date.startDates=1675881000000&date.endDates=1675888200000&event.imageUrl=http://www.jonkoping.se/images/18.6af27e6d184e6d332f69da29/1673191291302/eventimage.jpg