Sträckfågelskådning

local_offer
Natur
Sträckande tranor
Mer information
Datum: 1 okt
Tid: 07.00 – 12.00
Kostnad: 0 kr
Ålder: Alla åldrar
Plats: Fågeltornet, Tranebo, Jönköping
Adress: Tranebo, 555 94 Jönköping
Jönköpings Fågelklubb
Telefon: 073-6797340
Tillgänglighet
Nej ingen speciell anpassning finns

Var med och bevaka flyttfågelsträcket vid Tranebo.

Euro Bird Watch Day genomförs alltid första helgen i oktober med olika aktiviteter där både lokala fågelklubbar och regionala fågelföreningar räknar in fåglar som sedan rapporteras till Artportalen. Samtidigt uppmanar vi alla som är ute och skådar under helgen att rapportera alla inräknade fågelindivider till Artportalen.

http://www.jonkoping.se/evenemangskalender/skapaevenemang.4.27b6a9cc17cdfe279de2d832.html?event.name=Str%C3%A4ckf%C3%A5gelsk%C3%A5dning&event.desc=Var%20med%20och%20bevaka%20flyttf%C3%A5gelstr%C3%A4cket%20vid%20Tranebo.&event.text=Euro%20Bird%20Watch%20Day%20genomf%C3%B6rs%20alltid%20f%C3%B6rsta%20helgen%20i%20oktober%20med%20olika%20aktiviteter%20d%C3%A4r%20b%C3%A5de%20lokala%20f%C3%A5gelklubbar%20och%20regionala%20f%C3%A5gelf%C3%B6reningar%20r%C3%A4knar%20in%20f%C3%A5glar%20som%20sedan%20rapporteras%20till%20Artportalen.%20Samtidigt%20uppmanar%20vi%20alla%20som%20%C3%A4r%20ute%20och%20sk%C3%A5dar%20under%20helgen%20att%20rapportera%20alla%20inr%C3%A4knade%20f%C3%A5gelindivider%20till%20Artportalen.&event.categories=natur&event.city=J%C3%B6nk%C3%B6ping&event.street=Tranebo&event.postNumber=55594&event.placeName=F%C3%A5geltornet%2C%20Tranebo&event.id=beebf130-de1d-42a7-8fdd-14d9613ae1e1&event.imageAltText=Str%C3%A4ckande%20tranor&event.activity=&organizer.name=J%C3%B6nk%C3%B6pings%20F%C3%A5gelklubb&organizer.tel=073-679%2073%2040&organizer.email=ulfgotthardsson%40yahoo.se&organizer.link=&applier.name=Ulf%20Gotthardsson&applier.tel=0702741948&applier.email=ulfgotthardsson%40yahoo.se&ticket.desc=&ticket.price=0&accessibilities=nej-ingen-anpassning&ageGroups=0-200&places=j%C3%B6nk%C3%B6ping&smLink1Name=www.jonkopingsfagelklubb.se&smLink2Name=&smLink3Name=&smLink1Address=&smLink2Address=&smLink3Address=&id=5.59343ac418311d21a2519481&date.startDates=1664600400000&date.endDates=1664618400000&event.imageUrl=http://www.jonkoping.se/images/18.59343ac418311d21a251948c/1662917031882/eventimage.jpg