Studiebesök vid Remma Soldattorp

local_offer
Guidning
Info om aktiviteten och anmälan
Mer information
Datum: 16 aug
Tid: 17.00 – 18.30
Kostnad: 0 kr
Ålder: 6–9 år
Plats: IK Wallgårda Fotbollsplan, Norra Unnaryd
Adress: Stora Bosarp, 565 97 Norra Unnaryd
Norra Unnaryds Intresseförening
Telefon: 070-5559788
Tillgänglighet
Nej ingen speciell anpassning finns

Välkommen på studiebesök vid Remma Soldattorp.

Välkommen att se hur personer i våran bygd levde för många, många år sen. Här får vi kika in i deras stuga och följa med i livet från förr. Det finns mycket intressanta saker att kolla på i stugan och livet de levde förr är stor skillnad på hur vi har det idag. Efteråt grillar vid korv och leker.

http://www.jonkoping.se/evenemangskalender/skapaevenemang.4.27b6a9cc17cdfe279de2d832.html?event.name=Studiebes%C3%B6k%20vid%20Remma%20Soldattorp&event.desc=Studiebes%C3%B6k%20vid%20Remma%20Soldattorp&event.text=V%C3%A4lkommen%20att%20se%20hur%20personer%20i%20v%C3%A5ran%20bygd%20levde%20f%C3%B6r%20m%C3%A5nga%2C%20m%C3%A5nga%20%C3%A5r%20sen.%20%0D%0A%0D%0AH%C3%A4r%20f%C3%A5r%20vi%20kika%20in%20i%20deras%20stuga%20och%20f%C3%B6lja%20med%20i%20livet%20fr%C3%A5n%20f%C3%B6rr.%20Det%20finns%20mycket%20intressanta%20saker%20att%20kolla%20p%C3%A5%20i%20stugan%20och%20livet%20de%20levde%20f%C3%B6rr%20%C3%A4r%20stor%20skillnad%20p%C3%A5%20hur%20vi%20har%20det%20idag.%0D%0A%0D%0AEfter%C3%A5t%20grillar%20vid%20korv%20och%20leker.&event.categories=guidning&event.city=Norra%20Unnaryd%20&event.street=Stora%20Bosarp&event.postNumber=56597&event.placeName=IK%20Wallg%C3%A5rda%20Fotbollsplan&event.id=67763299-73ce-493e-8923-1d56f98a61bf&event.imageAltText=Info%20om%20aktiviteten%20och%20anm%C3%A4lan&event.activity=Ja&organizer.name=Norra%20Unnaryds%20Intressef%C3%B6rening&organizer.tel=0705559788&organizer.email=seaflower.frida%40gmail.com&organizer.link=&applier.name=Frida%20Sj%C3%B6blom&applier.tel=0705559788&applier.email=seaflower.frida%40gmail.com&ticket.desc=&ticket.price=0&accessibilities=nej-ingen-anpassning&ageGroups=6-9&places=norra-mo&smLink1Name=&smLink2Name=&smLink3Name=&smLink1Address=&smLink2Address=&smLink3Address=&id=5.3e0e1d2f18249c092ff43f2e&date.startDates=1660662000000&date.endDates=1660667400000&event.imageUrl=http://www.jonkoping.se/images/18.3e0e1d2f18249c092ff43f39/1660291825635/eventimage.jpg