Submersible

local_offer
Festival | Film
En man står på huk i en ruffig ubåt.
Mer information
Datum: 14 okt
Tid: 18.30 – 19.50
Kostnad: 80 kr
Ålder: 16–18 år, 18+, 65+
Plats: Biograf Fokus, Jönköping
Adress: Dag Hammarskjölds plats 1, 553 22 Jönköping
Jönköping Filmfestival
Telefon: 036-105000
Tillgänglighet
Handikapptoalett Hörslinga Rullstolsanpassning

Regi: Alfredo León León | Colombia, Ecuador | 2020 | 80 min | från 15 år | thriller | spanska | engelsk text

En liten ubåt mitt ute på havet får tekniska problem och är på väg att sjunka med sin dyrbara smuggellast. För att rädda sig själva tvingas de tre giriga besättningsmännen öppna det förbjudna lastutrymmet på den trånga ubåten för att på så sätt kunna omfördela vikten. Men där hittar de en oväntad överraskning: en rejält medtagen ung flicka (Natalia Reyes, Terminator Dark fate). Submersible är en spännande klaustrofobisk thriller som håller dig i sitt järngrepp till sista bildrutan.

Biljettinformation

Förköp via Tickster – se länk nedan. På plats öppnar kassan 30 min innan visning och det går att betala med Swish. För att se festivalfilmer behöver du också köpa ett festivalkort som kostar 20 kr.

http://www.jonkoping.se/evenemangskalender/skapaevenemang.4.27b6a9cc17cdfe279de2d832.html?event.name=Submersible&event.desc=Regi%3A%20Alfredo%20Le%C3%B3n%20Le%C3%B3n%20%7C%20Colombia%2C%20Ecuador%20%7C%202020%20%7C%2080%20min%20%7C%20fr%C3%A5n%2015%20%C3%A5r%20%7C%20thriller%20%7C%20spanska&event.text=En%20liten%20ub%C3%A5t%20mitt%20ute%20p%C3%A5%20havet%20f%C3%A5r%20tekniska%20problem%20och%20%C3%A4r%20p%C3%A5%20v%C3%A4g%20att%20sjunka%20med%20sin%20dyrbara%20smuggellast.%20F%C3%B6r%20att%20r%C3%A4dda%20sig%20sj%C3%A4lva%20tvingas%20de%20tre%20giriga%20bes%C3%A4ttningsm%C3%A4nnen%20%C3%B6ppna%20det%20f%C3%B6rbjudna%20lastutrymmet%20p%C3%A5%20den%20tr%C3%A5nga%20ub%C3%A5ten%20f%C3%B6r%20att%20p%C3%A5%20s%C3%A5%20s%C3%A4tt%20kunna%20omf%C3%B6rdela%20vikten.%20Men%20d%C3%A4r%20hittar%20de%20en%20ov%C3%A4ntad%20%C3%B6verraskning%3A%20en%20rej%C3%A4lt%20medtagen%20ung%20flicka%20(Natalia%20Reyes%2C%20Terminator%20Dark%20fate).%20Submersible%20%C3%A4r%20en%20sp%C3%A4nnande%20klaustrofobisk%20thriller%20som%20h%C3%A5ller%20dig%20i%20sitt%20j%C3%A4rngrepp%20till%20sista%20bildrutan.&event.categories=film%2Cfestival&event.city=J%C3%B6nk%C3%B6ping&event.street=Dag%20Hammarskj%C3%B6lds%20plats%201&event.postNumber=553%2022&event.placeName=Biograf%20Fokus&event.id=2b66421d-7ebe-4c77-b065-e970682308f2&event.imageAltText=En%20man%20st%C3%A5r%20p%C3%A5%20huk%20i%20en%20ruffig%20ub%C3%A5t.&event.activity=&organizer.name=J%C3%B6nk%C3%B6ping%20Filmfestival&organizer.tel=036105000&organizer.email=jonkopingfilmfestival%40jonkoping.se&organizer.link=&applier.name=Helena%20Sandberg&applier.tel=036106602&applier.email=helena.sandberg1%40jonkoping.se&ticket.desc=F%C3%B6rk%C3%B6p%20via%20Tickster%20%E2%80%93%20se%20l%C3%A4nk%20nedan.%20P%C3%A5%20plats%20%C3%B6ppnar%20kassan%2030%20min%20innan%20visning%20och%20det%20g%C3%A5r%20att%20betala%20med%20Swish.%20F%C3%B6r%20att%20se%20festivalfilmer%20beh%C3%B6ver%20du%20ocks%C3%A5%20k%C3%B6pa%20ett%20festivalkort%20som%20kostar%2020%20kr.&ticket.price=80&accessibilities=h%C3%B6rslinga,handikapptoalett,rullstolsanpassning&ageGroups=16-18,18%2B,65%2B&places=j%C3%B6nk%C3%B6ping&smLink1Name=K%C3%B6p%20biljett!&smLink2Name=Filmens%20trailer&smLink3Name=J%C3%B6nk%C3%B6ping%20Filmfestival&smLink1Address=https%3A%2F%2Fsecure.tickster.com%2Fsv%2Fanvnakwwn47rh70%2Fselectevent&smLink2Address=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DvIyQ3gcyi3k&smLink3Address=www.jonkopingfilmfestival.se&id=5.59343ac418311d21a2520c5b&date.startDates=1665765000000&date.endDates=1665769800000&event.imageUrl=http://www.jonkoping.se/images/18.59343ac418311d21a2520c66/1663053412965/eventimage.jpg