search
Sök
menu
Meny
Sök

Summercamp 2022

local_offer
Barnaktiviteter
Summarcamp 2022
Mer information
Datum: 1 - 19 aug
Tid: 09.00 – 15.00
Kostnad: 0 kr
Ålder: 10–12 år, 6–9 år
Plats: Rosenlunds bad + Rosenlundsskolan, Jönköping
Adress: Elmiavägen 4, 554 50 Jönköping
JSS och Östra SK
Telefon: 036-172760
Tillgänglighet
Handikapptoalett

Summercamp 2022 är ett dagläger i samarbete mellan Östra SK & JSS för att kunna erbjuda ett varierat utbud av idrotter. Innehållet blir simidrott och bollspel.

Dagsprogram: 09.00-11.30 aktivitet 11.30-12.00 dusch och ombyte 12.00-13.00 lunch 13.00-15.00 aktivitet Aktiviteterna fördelar sig på ett pass simidrott och ett pass bollspel varje dag. Kostnad: 600:- första veckan samt 500:- följande veckor inkl varm lunch. Eget mellanmål medtages . I avgiften ingår möjligheten att deltaga i ”fritids” varje dag kl 8-9 samt 15-16. För de barn/ungdomar som normalt simmar i JSS finna möjligheten att bara träna på fm tid dvs kl 9-11.30 (350:-resp 300:-/v)

Biljettinformation

För mer info besök våra hemsidor.

Fler tillfällen:
 • Datum:
  4 - 8 jul
  Tid:
  09.00 – 15.00
  Plats:
  Rosenlunds bad + Rosenlundsskolan, Jönköping

http://www.jonkoping.se/evenemangskalender/skapaevenemang.4.27b6a9cc17cdfe279de2d832.html?event.name=Summercamp%202022&event.desc=Summercamp%202022%20%C3%A4r%20ett%20dagl%C3%A4ger%20i%20samarbete%20mellan%20%C3%96stra%20SK%20%26%20JSS%20f%C3%B6r%20att%20kunna%20erbjuda%20ett%20varierat%20utbud%20av%20idrotter.%20Inneh%C3%A5llet%20blir%20simidrott%20och%20bollspel.&event.text=Dagsprogram%3A%0D%0A09.00-11.30%20aktivitet%0D%0A11.30-12.00%20dusch%20och%20ombyte%0D%0A12.00-13.00%20%20lunch%0D%0A13.00-15.00%20%20aktivitet%20%0D%0A%0D%0AAktiviteterna%20f%C3%B6rdelar%20sig%20p%C3%A5%20ett%20pass%20simidrott%20och%20ett%20pass%20bollspel%20varje%20dag.%20%0D%0AKostnad%3A%20600%3A-%20f%C3%B6rsta%20veckan%20samt%20500%3A-%20f%C3%B6ljande%20veckor%20inkl%20varm%20%20lunch.%20Eget%20mellanm%C3%A5l%20medtages%20.%0BI%20avgiften%20ing%C3%A5r%20m%C3%B6jligheten%20att%20deltaga%20i%20%E2%80%9Dfritids%E2%80%9D%20varje%20dag%20kl%208-9%20samt%2015-16.%0D%0AF%C3%B6r%20de%20barn%2Fungdomar%20som%20normalt%20simmar%20i%20JSS%20finna%20m%C3%B6jligheten%20att%20bara%20tr%C3%A4na%20p%C3%A5%20fm%20tid%20dvs%20kl%209-11.30%20(350%3A-resp%20300%3A-%2Fv)%20%0D%0A&event.categories=barnaktiviteter&event.city=J%C3%B6nk%C3%B6ping&event.street=Elmiav%C3%A4gen%204&event.postNumber=55450&event.placeName=Rosenlunds%20bad%20%2B%20Rosenlundsskolan&event.id=ed47b1a2-8f58-40f8-8751-21a8c006d087&event.imageAltText=Summarcamp%202022&event.activity=Ja&organizer.name=JSS%20och%20%C3%96stra%20SK&organizer.tel=036-172760&organizer.email=summercamp%40jonkopingss.se&organizer.link=&applier.name=Peter%20Johansson%20&applier.tel=0706-126059&applier.email=ostrask%40gmail.com&ticket.desc=F%C3%B6r%20mer%20info%20bes%C3%B6k%20v%C3%A5ra%20hemsidor.&ticket.price=0&accessibilities=handikapptoalett&ageGroups=6-9,10-12&places=j%C3%B6nk%C3%B6ping&smLink1Name=%C3%96stra%20SK&smLink2Name=J%C3%B6nk%C3%B6ping%20SS&smLink3Name=&smLink1Address=www.ostra.nu&smLink2Address=www.jonkopingss.se&smLink3Address=&id=5.32edd2111813d4e011a6c197,5.32edd2111813d4e011a6c1a6&date.startDates=1656918000000,1659337200000&date.endDates=1657285200000,1660914000000&event.imageUrl=http://www.jonkoping.se/images/18.32edd2111813d4e011a6c1b1/1656593270966/eventimage.jpg