Svamp och kulturvandring

local_offer
Guidning | Natur
Ekomuseet Sjöboladan i Bottnaryd
Mer information
Datum: 1 okt
Tid: 10.00 – 14.00
Kostnad: 0 kr
Ålder: Alla åldrar
Plats: Parkeringen vid Bottnaryds kyrka eller vid Skräcklagölen
Adress:
Södra Vätterbygdens Svampklubb och Bottnaryds Hembygdsförening
Telefon: 073-9340801
Tillgänglighet
Nej ingen speciell anpassning finns

Vi går på delar (ca 2,5 km) av Bottnaryds Hembygdsförenings led "Sjöboleden" och plockar de svampar som vi hittar, samtidigt som vi får information om de forn- och kulturlämningar som vi passerar.

Alternativt går ni en egen runda och plockar svamp eller om ni bara är intresserade av att lära mer om spec. matsvampar är ni välkomna till genomgången. Ta gärna med egen svamp. Samling för genomgång av de svampar som vi hittat med inriktning på matsvampar vid Ekomuseet Sjöboladan kl. 12.00. Efter genomgången är Ekomuseet öppet och vi bjuder på kolarens favoritmat ”kolbullar med krösamos”. Om ni vill får ni baka dem själva. Medtag svampbok, svampkorg och fika.

Biljettinformation

Fri entré till ekomuseet och vi bjuder på kolbullarna med tillbehör.

http://www.jonkoping.se/evenemangskalender/skapaevenemang.4.27b6a9cc17cdfe279de2d832.html?event.name=Svamp%20och%20kulturvandring&event.desc=Vi%20g%C3%A5r%20p%C3%A5%20delar%20(ca%202%2C5%20km)%20av%20Bottnaryds%20Hembygdsf%C3%B6renings%20led%20%22Sj%C3%B6boleden%22%20och%20%20plockar%20de%20svampar%20som%20vi%20hittar%2C%20samtidigt%20som%20vi%20f%C3%A5r%20information%20om%20de%20forn-%20och%20kulturl%C3%A4mningar%20som%20vi%20passerar.&event.text=Alternativt%20g%C3%A5r%20ni%20en%20egen%20runda%20och%20plockar%20svamp%20eller%20om%20ni%20bara%20%C3%A4r%20intresserade%20av%20att%20l%C3%A4ra%20mer%20om%20spec.%20matsvampar%20%C3%A4r%20ni%20v%C3%A4lkomna%20till%20genomg%C3%A5ngen.%20Ta%20g%C3%A4rna%20med%20egen%20svamp.%0D%0ASamling%20f%C3%B6r%20genomg%C3%A5ng%20av%20de%20svampar%20som%20vi%20hittat%20med%20inriktning%20p%C3%A5%20matsvampar%20vid%20Ekomuseet%20Sj%C3%B6boladan%20kl.%2012.00.%0D%0AEfter%20genomg%C3%A5ngen%20%C3%A4r%20Ekomuseet%20%C3%B6ppet%20och%20vi%20bjuder%20p%C3%A5%20kolarens%20favoritmat%20%E2%80%9Dkolbullar%20med%20kr%C3%B6samos%E2%80%9D.%20Om%20ni%20vill%20f%C3%A5r%20ni%20baka%20dem%20sj%C3%A4lva.%0D%0AMedtag%20svampbok%2C%20svampkorg%20och%20fika.%20%0D%0A&event.categories=natur%2Cguidning&event.city=&event.street=&event.postNumber=&event.placeName=Parkeringen%20vid%20Bottnaryds%20kyrka%20eller%20vid%20Skr%C3%A4cklag%C3%B6len&event.id=01a9d4ec-a653-49d0-8e7c-8e7676852a43&event.imageAltText=Ekomuseet%20Sj%C3%B6boladan%20i%20Bottnaryd&event.activity=&event.themeHealthWeek=&event.themeNatureGuide=Ja&organizer.name=S%C3%B6dra%20V%C3%A4tterbygdens%20Svampklubb%20och%20Bottnaryds%20Hembygdsf%C3%B6rening&organizer.tel=0739340801&organizer.email=svs.klubb%40hotmail.com&organizer.link=&applier.name=Hans%20Holmberg&applier.tel=0761105007&applier.email=hans%40sjonarabild.se&ticket.desc=Fri%20entr%C3%A9%20till%20ekomuseet%20och%20vi%20bjuder%20p%C3%A5%20kolbullarna%20med%20tillbeh%C3%B6r.&ticket.price=0&accessibilities=nej-ingen-anpassning&ageGroups=0-200&places=norra-mo&smLink1Name=&smLink2Name=&smLink3Name=&smLink1Address=&smLink2Address=&smLink3Address=&id=5.6ee7976518311c203e85432d&date.startDates=1664611200000&date.endDates=1664625600000&event.imageUrl=http://www.jonkoping.se/images/18.6ee7976518311c203e854338/1663949917823/eventimage.jpg