Ta hand om dig genom paus som gör skillnad

local_offer
Föreläsning | Hälsa | Träning
Att slappna av i vardagen
Mer information
Datum: 29 sep
Tid: 16.30 – 17.30
Kostnad: 0 kr
Ålder: Alla åldrar
Plats: Sensus Jönköping, Jönköping
Adress: Östra Storgatan 10, 553 21 Jönköping
Sensus Östra Götaland
Telefon: 076-1287764
Tillgänglighet
Handikapptoalett Hiss Rullstolsanpassning

Passet "Ta hand om dig genom paus som gör skillnad" handlar om vikten av återhämtning under dagen, att avsätta tid för vila, rörelse och reflektion för att må och fungera bra i vardagen.

Teori blandas med övningar. Vi lär oss träna i smyg och slappna av och reflekterar över hur fler medvetna pauser kan medverka till ett hållbart liv. Passet avslutas med en stunds avslappning på matta eller stol. Maria Boeryd som leder passet är diplomerad avspännings- och stresspedagog. Hon delar med sig av kunskap om stress och återhämtning, inspirerar till reflektion kring våra små och stora val i livet och stöder förändringar som leder till ett ökat välmående.

Biljettinformation

Föreläsningen är kostnadsfri och har plats för 15 deltagare, det är först till kvarn med platserna. Anmälan görs via Sensus https://www.sensus.se/kurser-och-evenemang/

Fler tillfällen:
 • Datum:
  26 sep
  Tid:
  16.30 – 17.30
  Plats:
  Sensus Jönköping, Jönköping
 • Datum:
  27 sep
  Tid:
  16.30 – 17.30
  Plats:
  Sensus Jönköping, Jönköping
 • Datum:
  28 sep
  Tid:
  16.30 – 17.30
  Plats:
  Sensus Jönköping, Jönköping

http://www.jonkoping.se/evenemangskalender/skapaevenemang.4.27b6a9cc17cdfe279de2d832.html?event.name=Ta%20hand%20om%20dig%20genom%20paus%20som%20g%C3%B6r%20skillnad&event.desc=Passet%20%22Ta%20hand%20om%20dig%20genom%20paus%20som%20g%C3%B6r%20skillnad%22%20handlar%20om%20vikten%20av%20%C3%A5terh%C3%A4mtning%20under%20dagen%2C%20att%20avs%C3%A4tta%20tid%20f%C3%B6r%20vila%2C%20r%C3%B6relse%20och%20reflektion%20f%C3%B6r%20att%20m%C3%A5%20och%20fungera%20bra%20i%20vardagen.&event.text=Teori%20blandas%20med%20%C3%B6vningar.%20Vi%20l%C3%A4r%20oss%20tr%C3%A4na%20i%20smyg%20och%20slappna%20av%20och%20reflekterar%20%C3%B6ver%20hur%20fler%20medvetna%20pauser%20kan%20medverka%20till%20ett%20h%C3%A5llbart%20liv.%20Passet%20avslutas%20med%20en%20stunds%20avslappning%20p%C3%A5%20matta%20eller%20stol.%20%0D%0A%0D%0AMaria%20Boeryd%20som%20leder%20passet%20%C3%A4r%20diplomerad%20avsp%C3%A4nnings-%20och%20stresspedagog.%20Hon%20delar%20med%20sig%20av%20kunskap%20om%20stress%20och%20%C3%A5terh%C3%A4mtning%2C%20inspirerar%20till%20reflektion%20kring%20v%C3%A5ra%20sm%C3%A5%20och%20stora%20val%20i%20livet%20och%20st%C3%B6der%20f%C3%B6r%C3%A4ndringar%20som%20leder%20till%20ett%20%C3%B6kat%20v%C3%A4lm%C3%A5ende.%20&event.categories=f%C3%B6rel%C3%A4sning%2Ch%C3%A4lsa%2Ctr%C3%A4ning&event.city=J%C3%B6nk%C3%B6ping&event.street=%C3%96stra%20Storgatan%2010&event.postNumber=553%2021&event.placeName=Sensus%20J%C3%B6nk%C3%B6ping&event.id=f456ef72-0f0b-481e-9718-5e1515ad810b&event.imageAltText=Att%20slappna%20av%20i%20vardagen&event.activity=&organizer.name=Sensus%20%C3%96stra%20G%C3%B6taland&organizer.tel=076-128%2077%2064&organizer.email=jonna.persson%40sensus.se&organizer.link=&applier.name=Jonna%20Persson&applier.tel=076-128%2077%2064&applier.email=jonna.persson%40sensus.se&ticket.desc=F%C3%B6rel%C3%A4sningen%20%C3%A4r%20kostnadsfri%20och%20har%20plats%20f%C3%B6r%2015%20deltagare%2C%20det%20%C3%A4r%20f%C3%B6rst%20till%20kvarn%20med%20platserna.%20Anm%C3%A4lan%20g%C3%B6rs%20via%20Sensus%20https%3A%2F%2Fwww.sensus.se%2Fkurser-och-evenemang%2F%20&ticket.price=0&accessibilities=handikapptoalett,hiss,rullstolsanpassning&ageGroups=0-200&places=j%C3%B6nk%C3%B6ping&smLink1Name=Anm%C3%A4lan%20m%C3%A5ndag&smLink2Name=Anm%C3%A4lan%20tisdag&smLink3Name=Anm%C3%A4lan%20onsdag&smLink1Address=https%3A%2F%2Fwww.sensus.se%2Fkurser-och-evenemang%2Fta-hand-om-dig-genom-paus-som-gor-skillnad-872704%2F&smLink2Address=https%3A%2F%2Fwww.sensus.se%2Fkurser-och-evenemang%2Fta-hand-om-dig-genom-paus-som-gor-skillnad-872705%2F&smLink3Address=https%3A%2F%2Fwww.sensus.se%2Fkurser-och-evenemang%2Fta-hand-om-dig-genom-paus-som-gor-skillnad-872706%2F&id=5.59343ac418311d21a25e11f,5.59343ac418311d21a25e12f,5.59343ac418311d21a25e13f,5.59343ac418311d21a25e14f&date.startDates=1664202600000,1664289000000,1664375400000,1664461800000&date.endDates=1664206200000,1664292600000,1664379000000,1664465400000&event.imageUrl=http://www.jonkoping.se/images/18.59343ac418311d21a25e15a/1662711381782/eventimage.jpg