Tandläkarmusen och Räven, Norrahammars folketshus

local_offer
Barnaktiviteter | Teater
Räven och tandläkarmössen
Mer information
Datum: 16 okt
Tid: 11.00 – 11.30
Kostnad: 0 kr
Ålder: 0–5 år, 6–9 år
Plats: Norrahammars Folkets hus, Jönköping
Adress: Egnahemsvägen 4, 562 22 Jönköping
Teater Tabberas
Telefon: 072-4449999
Tillgänglighet
Handikapptoalett

Två möss driver en tandläkarmottagning och tar emot både stora och små djur – men inga som äter möss. Plötsligt en dag kommer en räv med fruktansvärd tandvärk…

Spännande barnföreställning med nyskriven musik som lockar barnen till interaktion med skådespelarna och dockorna. För barn 3-7 år. Fri entré. Föreställningen spelas runtom i Jönköping under oktober månad. Med stöd av: Jönköpings kommun, kultur och fritidsförvaltningen, Sparbanksstiftelsen Alfa samt Norheds stiftelse.

Biljettinformation

Fri entré

http://www.jonkoping.se/evenemangskalender/skapaevenemang.4.27b6a9cc17cdfe279de2d832.html?event.name=Tandl%C3%A4karmusen%20och%20R%C3%A4ven%20-%20Norrahammars%20folketshus&event.desc=Tv%C3%A5%20m%C3%B6ss%20driver%20en%20tandl%C3%A4karmottagning%20och%20tar%20emot%20b%C3%A5de%20stora%20och%20sm%C3%A5%20djur%20%E2%80%93%20men%20inga%20som%20%C3%A4ter%20m%C3%B6ss.%20Pl%C3%B6tsligt%20en%20dag%20kommer%20en%20r%C3%A4v%20med%20fruktansv%C3%A4rd%20tandv%C3%A4rk%E2%80%A6&event.text=Sp%C3%A4nnande%20barnf%C3%B6rest%C3%A4llning%20med%20nyskriven%20musik%20som%20lockar%20barnen%20till%20interaktion%20med%20sk%C3%A5despelarna%20och%20dockorna.%20%0D%0A%0D%0AF%C3%B6r%20barn%203-7%20%C3%A5r.%20Fri%20entr%C3%A9.%20%0D%0A%0D%0AF%C3%B6rest%C3%A4llningen%20spelas%20runtom%20i%20J%C3%B6nk%C3%B6ping%20under%20oktober%20m%C3%A5nad.%0D%0A%0D%0AMed%20st%C3%B6d%20av%3A%20J%C3%B6nk%C3%B6pings%20kommun%2C%20kultur%20och%20fritidsf%C3%B6rvaltningen%2C%20Sparbanksstiftelsen%20Alfa%20samt%20Norheds%20stiftelse.%0D%0A&event.categories=barnaktiviteter%2Cteater&event.city=J%C3%B6nk%C3%B6ping&event.street=Egnahemsv%C3%A4gen%204&event.postNumber=562%2022&event.placeName=Norrahammars%20Folkets%20hus&event.id=e7f2a46d-e9e6-4691-8015-86275404a273&event.imageAltText=R%C3%A4ven%20och%20tandl%C3%A4karm%C3%B6ssen&event.activity=&event.themeHealthWeek=&event.themeNatureGuide=&organizer.name=Teater%20Tabberas&organizer.tel=0724449999&organizer.email=info%40teatertabberas.se&organizer.link=&applier.name=Sandra%20Skav%C3%A9n&applier.tel=0704764551&applier.email=sandra.skaven%40gmail.com&ticket.desc=Fri%20entr%C3%A9&ticket.price=0&accessibilities=handikapptoalett&ageGroups=0-5,6-9&places=norrahammar&smLink1Name=Turn%C3%A9plan%20oktober%20-%20Teater%20Tabberas%20hemsida&smLink2Name=Tandl%C3%A4karmusen%20och%20R%C3%A4ven%20%E2%80%93%20Teater%20Tabberas%20hemsida&smLink3Name=Facebook-evenemang&smLink1Address=https%3A%2F%2Fteatertabberas.se%2Fspelplan%2F&smLink2Address=https%3A%2F%2Fteatertabberas.se%2Fforestallningar%2Ftandlakarmusen-och-raven%2F&smLink3Address=https%3A%2F%2Ffb.me%2Fe%2F2xGjyYl8S&id=5.6094008183a2ef6c321cc2b&date.startDates=1665910800000&date.endDates=1665912600000&event.imageUrl=http://www.jonkoping.se/images/18.6094008183a2ef6c321cc37/1665410354494/eventimage.png