Tänk, tala, gör och njut!

local_offer
Dans | Konst
Konstnären Efva Lilja sitter på huk och målar på golvet.
Mer information
Datum: 8 nov
Tid: 18.00 – 19.30
Kostnad: 0 kr
Ålder: 18+
Plats: Grenna Kulturgård, Gränna
Adress: Torget, Gränna, 563 93 Gränna
Grenna Museum
Telefon: 036-103890
Tillgänglighet
Rullstolsramp

"Tänk, tala, gör och njut!" är en föreställning med konstnären och koreografen Efva Lilja som kommer att visas i Trapp-salen på Grenna Kulturgård tisdagen den 8 november kl. 18.00.

Detta är en föreställning där dans, måleri, tecknande, sjungande och talande gör oss alla lustfyllt delaktiga. Det handlar om de där glömda eller gömda berättelser vi alla bär på. I denna föreställning bjuds vi in till ett utforskande i dans, bilder och ord. Vi får se och lyssna till koreograf Efva Lilja när hon tar oss med in i skapandets värld.Grenna Museum i samarbete med Kultur- och fritidsförvaltningen Jönköpings kommun, Föreningen Grenna Kulturgård och Grenna Hembygdsförening.

Biljettinformation

Fri entré

http://www.jonkoping.se/evenemangskalender/skapaevenemang.4.27b6a9cc17cdfe279de2d832.html?event.name=T%C3%A4nk%2C%20tala%2C%20g%C3%B6r%20och%20njut!&event.desc=%22T%C3%A4nk%2C%20tala%2C%20g%C3%B6r%20och%20njut!%22%20%C3%A4r%20en%20f%C3%B6rest%C3%A4llning%20med%20konstn%C3%A4ren%20och%20koreografen%20Efva%20Lilja%20som%20kommer%20att%20visas%20i%20Trapp-salen%20p%C3%A5%20Grenna%20Kulturg%C3%A5rd%20tisdagen%20den%208%20november%20kl.%2018.00.&event.text=Detta%20%C3%A4r%20en%20f%C3%B6rest%C3%A4llning%20d%C3%A4r%20dans%2C%20m%C3%A5leri%2C%20tecknande%2C%20sjungande%20och%20talande%20g%C3%B6r%20oss%20alla%20lustfyllt%20delaktiga.%20Det%20handlar%20om%20de%20d%C3%A4r%20gl%C3%B6mda%20eller%20g%C3%B6mda%20ber%C3%A4ttelser%20vi%20alla%20b%C3%A4r%20p%C3%A5.%20I%20denna%20f%C3%B6rest%C3%A4llning%20bjuds%20vi%20in%20till%20ett%20utforskande%20i%20dans%2C%20bilder%20och%20ord.%20Vi%20f%C3%A5r%20se%20och%20lyssna%20till%20koreograf%20Efva%20Lilja%20n%C3%A4r%20hon%20tar%20oss%20med%20in%20i%20skapandets%20v%C3%A4rld.%0D%0A%0D%0AGrenna%20Museum%20i%20samarbete%20med%20Kultur-%20och%20fritidsf%C3%B6rvaltningen%20J%C3%B6nk%C3%B6pings%20kommun%2C%20F%C3%B6reningen%20Grenna%20Kulturg%C3%A5rd%20och%20Grenna%20Hembygdsf%C3%B6rening.&event.categories=dans%2Ckonst&event.city=Gr%C3%A4nna&event.street=Torget%2C%20Gr%C3%A4nna&event.postNumber=56393&event.placeName=Grenna%20Kulturg%C3%A5rd&event.id=db864b2f-86d6-4608-bb8c-8ab159eca8f7&event.imageAltText=Konstn%C3%A4ren%20Efva%20Lilja%20sitter%20p%C3%A5%20huk%20och%20m%C3%A5lar%20p%C3%A5%20golvet.&event.activity=&event.themeHealthWeek=&event.themeNatureGuide=&organizer.name=Grenna%20Museum&organizer.tel=036-103890&organizer.email=andree%40grennamuseum.se&organizer.link=&applier.name=Elin%20Frykholm&applier.tel=036-103890&applier.email=elin.frykholm%40grennamuseum.se&ticket.desc=Fri%20entr%C3%A9&ticket.price=0&accessibilities=rullstolsramp&ageGroups=18%2B&places=gr%C3%A4nna&smLink1Name=T%C3%A4nk%2C%20tala%2C%20g%C3%B6r%20och%20njut!&smLink2Name=Efva%20Lilja&smLink3Name=&smLink1Address=https%3A%2F%2Fwww.grennamuseum.se%2F%3Fportfolio%3D8-nov-tank-tala-gor-och-njut&smLink2Address=http%3A%2F%2Fwww.efvalilja.se%2F&smLink3Address=&id=5.6094008183a2ef6c3266e92&date.startDates=1667926800000&date.endDates=1667932200000&event.imageUrl=http://www.jonkoping.se/images/18.6094008183a2ef6c3266e9e/1666688291167/eventimage.jpg