Teaterföreställning "Gul - Ful eller Kul?"

local_offer
Barnaktiviteter | Teater
Gullan Gul
Mer information
Datum: 1 dec
Tid: 13.30 – 14.30
Kostnad: 0 kr
Ålder: 0–5 år
Plats: Norrahammars nya bibliotek, Norrahammar
Adress: Kyrktorget 1, 562 32 Norrahammar
Biblioteken i Jönköping
Telefon: 036-105565
Tillgänglighet
Handikapptoalett Hörslinga Rullstolsanpassning

Välkommen in i Gullan Guls värld!

Välkommen in i Gullan Guls värld där leken är i centrum och allt kan hända, fantasin flödar fritt och vi dansar och sjunger. GUL! är en pedagogisk, interaktiv utomhusföreställning som inspirerar till fantasi och rörelse, med hjälp av sång, tecken och lek. Tillsammans utforskar vi färgen GUL, är den kul eller ful? Eller något helt annat..? Denna teater spelas utomhus, så ta med varma kläder och någonting att sitta på. Teatern spelas med TAKK. För barn 3-6 år. Fri Entré!

Biljettinformation

Gratis. Ingen biljett eller platsbokning behövs eftersom föreställningen spelas utomhus.

Fler tillfällen:
 • Datum:
  30 nov
  Tid:
  10.30 – 11.30
  Plats:
  Norrahammars nya bibliotek, Norrahammar
 • Datum:
  30 nov
  Tid:
  13.30 – 14.30
  Plats:
  Norrahammars nya bibliotek, Norrahammar
 • Datum:
  1 dec
  Tid:
  10.30 – 11.30
  Plats:
  Norrahammars nya bibliotek, Norrahammar

http://www.jonkoping.se/evenemangskalender/skapaevenemang.4.27b6a9cc17cdfe279de2d832.html?event.name=Teaterf%C3%B6rest%C3%A4llning%20%22Gul%20-%20Ful%20eller%20Kul%3F%22&event.desc=V%C3%A4lkommen%20in%20i%20Gullan%20Guls%20v%C3%A4rld!&event.text=V%C3%A4lkommen%20in%20i%20Gullan%20Guls%20v%C3%A4rld%20d%C3%A4r%20leken%20%C3%A4r%20i%20centrum%20och%20allt%20kan%20h%C3%A4nda%2C%20fantasin%20fl%C3%B6dar%20fritt%20och%20vi%20dansar%20och%20sjunger.%0D%0AGUL!%20%C3%A4r%20en%20pedagogisk%2C%20interaktiv%20utomhusf%C3%B6rest%C3%A4llning%20som%20inspirerar%20till%20fantasi%20och%20r%C3%B6relse%2C%20med%20hj%C3%A4lp%20av%20s%C3%A5ng%2C%20tecken%20och%20lek.%0D%0ATillsammans%20utforskar%20vi%20f%C3%A4rgen%20GUL%2C%20%C3%A4r%20den%20kul%20eller%20ful%3F%20Eller%20n%C3%A5got%20helt%20annat..%3F%0D%0A%0D%0A%0D%0ADenna%20teater%20spelas%20utomhus%2C%20s%C3%A5%20ta%20med%20varma%20kl%C3%A4der%20och%20n%C3%A5gonting%20att%20sitta%20p%C3%A5.%0D%0A%0D%0A%0D%0ATeatern%20spelas%20med%20TAKK.%0D%0A%0D%0AF%C3%B6r%20barn%203-6%20%C3%A5r.%0D%0A%0D%0A%0D%0AFri%20Entr%C3%A9!%0D%0A&event.categories=barnaktiviteter%2Cteater&event.city=Norrahammar&event.street=c%2Fo%20Folkets%20Hus%20Egnahemsv%C3%A4gen%204&event.postNumber=56232&event.placeName=&event.id=97c8bd78-fb7a-4ce1-b6fc-98c84bafc0ec&event.imageAltText=Gullan%20Gul&event.activity=&event.themeHealthWeek=&event.themeNatureGuide=&organizer.name=Biblioteken%20i%20J%C3%B6nk%C3%B6ping&organizer.tel=036-103711&organizer.email=emma.rickardsson%40jonkoping.se&organizer.link=&applier.name=Diana%20Lindeberg&applier.tel=036103028&applier.email=diana.lindeberg%40jonkoping.se&ticket.desc=&ticket.price=0&accessibilities=h%C3%B6rslinga,handikapptoalett,rullstolsanpassning&ageGroups=0-5&places=norrahammar&smLink1Name=Bibliotekens%20webbplats&smLink2Name=&smLink3Name=&smLink1Address=https%3A%2F%2Fbibliotek.jonkoping.se%2Fsv%2Fevent%2Fteaterf%25C3%25B6rest%25C3%25A4llning-gul-ful-eller-kul&smLink2Address=&smLink3Address=&id=5.4c15af3d18432991dd65e13c,5.4c15af3d18432991dd65e14a,5.4c15af3d18432991dd65e158,5.4c15af3d18432991dd65e166&date.startDates=1669800600000,1669811400000,1669887000000,1669897800000&date.endDates=1669804200000,1669815000000,1669890600000,1669901400000&event.imageUrl=http://www.jonkoping.se/images/18.4c15af3d18432991dd65e171/1669016896681/eventimage.jpg