search
Sök
menu
Meny
Sök

Teater på Brunnen

local_offer
För dig med funktionsnedsättning | HBTQI | Humor (standup) | Hälsa | Konst | Lovaktivitet | Musik | Teater | Träffpunkt | Övrigt
Same same but different a play about social encounters
Mer information
Datum: 15 jul
Tid: 20.00 – 21.00
Kostnad: 0 kr
Ålder: 13–15 år, 16–18 år, 18+
Plats: Brunnen, Jönköping
Adress: Brunnsgatan 9, 553 17 Jönköping
JIST, Teaterstickorna, Frida Concannon
Telefon: 073-5063870
Tillgänglighet
Handikapptoalett Hiss Rullstolsanpassning

Se JIST, Teaterstickorna Föreställning; SAME SAME but DIFFERENT på Brunnen. Föreställningen har formats under processens gång. Från 15 år.

Det är en föreställning som handlar om människoöden och gemenskapen som kan uppstå på en öppen gata. Känslor av uppgivenhet, tristess och identitetskris bubblar upp till ytan. Och där kanske frågan får ett svar: hur hittar man sin egen väg? Ett performance som är både intimt, politiskt genom oväntade former. Vi hänger oss till att skapa nyskapande performance och teater som både utmanar och engagerar publiken. SAME SAME but DIFFERENT är en föreställning där scenkonst och musik samspelar.

Biljettinformation

Fri entré. Från 15 år.

http://www.jonkoping.se/evenemangskalender/skapaevenemang.4.27b6a9cc17cdfe279de2d832.html?event.name=Teater%20p%C3%A5%20Brunnen&event.desc=Se%20JIST%2C%20Teaterstickorna%20F%C3%B6rest%C3%A4llning%3B%20SAME%20SAME%20but%20DIFFERENT%20p%C3%A5%20Brunnen.%20F%C3%B6rest%C3%A4llningen%20har%20formats%20under%20processens%20g%C3%A5ng.%20Fr%C3%A5n%2015%20%C3%A5r.&event.text=Det%20%C3%A4r%20en%20f%C3%B6rest%C3%A4llning%20som%20handlar%20om%20m%C3%A4nnisko%C3%B6den%20och%20gemenskapen%20som%20kan%20uppst%C3%A5%20p%C3%A5%20en%20%C3%B6ppen%20gata.%0D%0AK%C3%A4nslor%20av%20uppgivenhet%2C%20tristess%20och%20identitetskris%20bubblar%20upp%20till%20ytan.%20Och%20d%C3%A4r%20kanske%20fr%C3%A5gan%20f%C3%A5r%20ett%20svar%3A%20hur%20hittar%20man%20sin%20egen%20v%C3%A4g%3F%20Ett%20performance%20som%20%C3%A4r%20b%C3%A5de%20intimt%2C%20politiskt%20genom%20ov%C3%A4ntade%20former.%20Vi%20h%C3%A4nger%20oss%20till%20att%20skapa%20nyskapande%20performance%20och%20teater%20som%20b%C3%A5de%20utmanar%20och%20engagerar%20publiken.%20SAME%20SAME%20but%20DIFFERENT%20%C3%A4r%20en%20f%C3%B6rest%C3%A4llning%20d%C3%A4r%20scenkonst%20och%20musik%20samspelar.%0D%0A&event.categories=f%C3%B6r-dig-med-funktionsneds%C3%A4ttning%2Chbtqi%2Chumor%2Ch%C3%A4lsa%2Ckonst%2Clovaktivitet%2Cmusik%2Cteater%2Ctr%C3%A4ffpunkt%2C%C3%B6vrigt&event.city=J%C3%B6nk%C3%B6ping&event.street=Brunnsgatan%209&event.postNumber=553%2017&event.placeName=Brunnen&event.id=a4538a07-5f7e-40d8-a755-11d44cc01156&event.imageAltText=Same%20same%20but%20different%20a%20play%20about%20social%20encounters&event.activity=&organizer.name=Frida%20Concannon&organizer.tel=0735063870&organizer.email=frida.concannon%40teaterstickorna.se&organizer.link=&applier.name=Malin%20Wulff&applier.tel=036-102121&applier.email=malin.wulff%40jonkoping.se&ticket.desc=Fri%20entr%C3%A9.%20Fr%C3%A5n%2015%20%C3%A5r.&ticket.price=0&accessibilities=handikapptoalett,hiss,rullstolsanpassning&ageGroups=13-15,16-18,18%2B&places=j%C3%B6nk%C3%B6ping&smLink1Name=&smLink2Name=&smLink3Name=&smLink1Address=&smLink2Address=&smLink3Address=&id=5.32edd2111813d4e011a9193c&date.startDates=1657908000000&date.endDates=1657911600000&event.imageUrl=http://www.jonkoping.se/images/18.32edd2111813d4e011a91947/1657274124309/eventimage.jpg