Teknik inspirationsdag: Robotar för barn och unga

local_offer
Workshop
Robotar
Mer information
Datum: 26 nov
Tid: 10.00 – 14.00
Kostnad: 0 kr
Ålder: 10–12 år
Plats: Kvarteret Ödlan, Jönköping
Adress: Syrgasvägen 7, 553 02 Jönköping
Makers Jönköping - www.makejkpg.se
Telefon: 070-6576910
Tillgänglighet
Handikapptoalett Rullstolsanpassning

Föreningen Makers bjuder in barn och ungdomar (Okej, ni får ta med era föräldrar...) till uppvisning och experiment med robotar!

Syftet med dagen är att låta yngre personer upptäcka teknik genom lek och experiment! Har du en egen robot? Ta med den och visa för andra! Det värsta som kan hända är att man upptäcker att man vill bli ingenjör. Inte så illa ändå... Kvadrat - världens lyckligaste konsulter - bjuder på fika! Varmt välkomna! Det finns inget fast schema. Föreningen Makers håller öppet hus och visar upp robotar och annan teknik.

Biljettinformation

Evenemanget är helt gratis och bi bjuder på fika. För att vi ska kunna dimensionera fika uppskattar vi om ni anmäler att ni kommer på vårt Facebook-event. Ange gärna antal i en kommentar.

http://www.jonkoping.se/evenemangskalender/skapaevenemang.4.27b6a9cc17cdfe279de2d832.html?event.name=Teknik%20inspirationsdag%3A%20Robotar%20f%C3%B6r%20barn%20och%20unga&event.desc=F%C3%B6reningen%20Makers%20bjuder%20in%20barn%20och%20ungdomar%20(Okej%2C%20ni%20f%C3%A5r%20ta%20med%20era%20f%C3%B6r%C3%A4ldrar...)%20till%20uppvisning%20och%20experiment%20med%20robotar!&event.text=Syftet%20med%20dagen%20%C3%A4r%20att%20l%C3%A5ta%20yngre%20personer%20uppt%C3%A4cka%20teknik%20genom%20lek%20och%20experiment!%0D%0A%0D%0AHar%20du%20en%20egen%20robot%3F%20Ta%20med%20den%20och%20visa%20f%C3%B6r%20andra!%0D%0A%0D%0ADet%20v%C3%A4rsta%20som%20kan%20h%C3%A4nda%20%C3%A4r%20att%20man%20uppt%C3%A4cker%20att%20man%20vill%20bli%20ingenj%C3%B6r.%20Inte%20s%C3%A5%20illa%20%C3%A4nd%C3%A5...%0D%0A%0D%0AKvadrat%20-%20v%C3%A4rldens%20lyckligaste%20konsulter%20-%20bjuder%20p%C3%A5%20fika!%0D%0AVarmt%20v%C3%A4lkomna!%0D%0A%0D%0ADet%20finns%20inget%20fast%20schema.%20F%C3%B6reningen%20Makers%20h%C3%A5ller%20%C3%B6ppet%20hus%20och%20visar%20upp%20robotar%20och%20annan%20teknik.&event.categories=workshop&event.city=J%C3%B6nk%C3%B6ping&event.street=Syrgasv%C3%A4gen%207&event.postNumber=55302&event.placeName=Kvarteret%20%C3%96dlan&event.id=58aa174f-e894-4b32-b470-86274da05796&event.imageAltText=Robotar&event.activity=&event.themeHealthWeek=&event.themeNatureGuide=&organizer.name=Makers%20J%C3%B6nk%C3%B6ping%20-%20www.makejkpg.se&organizer.tel=0706576910&organizer.email=info%40makejkpg.se&organizer.link=&applier.name=Mattias%20Norlander&applier.tel=0706576910&applier.email=matte.norlander%40gmail.com&ticket.desc=Evenemanget%20%C3%A4r%20helt%20gratis%20och%20bi%20bjuder%20p%C3%A5%20fika.%0D%0A%0D%0AF%C3%B6r%20att%20vi%20ska%20kunna%20dimensionera%20fika%20uppskattar%20vi%20om%20ni%20anm%C3%A4ler%20att%20ni%20kommer%20p%C3%A5%20v%C3%A5rt%20Facebook-event.%20Ange%20g%C3%A4rna%20antal%20i%20en%20kommentar.%0D%0A&ticket.price=0&accessibilities=handikapptoalett,rullstolsanpassning&ageGroups=10-12&places=j%C3%B6nk%C3%B6ping&smLink1Name=Anm%C3%A4lan%20via%20Facebook%20event&smLink2Name=&smLink3Name=&smLink1Address=https%3A%2F%2Ffb.me%2Fe%2F2j3xscqqD&smLink2Address=&smLink3Address=&id=5.274aae2018432944d2e4110a&date.startDates=1669453200000&date.endDates=1669467600000&event.imageUrl=http://www.jonkoping.se/images/18.274aae2018432944d2e41115/1668462362525/eventimage.jpg