Testa din simkunnighet

local_offer
Hälsa | Sport
Simbassäng med linor
Mer information
Datum: 26 sep - 2 okt
Tid: 10.00 – 17.00
Kostnad: 55 kr
Ålder: 10–12 år, 13–15 år, 16–18 år, 18+, 6–9 år
Plats: Rosenlundsbadet, Jönköping
Adress: Elmiavägen 4, 554 54 Jönköping
Rosenlundsbadet
Telefon: 036-107034
Tillgänglighet
Handikapptoalett Hiss

Testa din simkunnighet på Rosenlundsbadet under Hälsoveckan och var med i utlottning av relaxbiljetter

De flesta vuxna anser sig simkunniga (kunna simma 200 meter på djupt vatten utan att stanna varav 50 meter på rygg) men få testar sin simkunnighet årligen. Är du en av dem? Alla som testar simkunnigheten under Hälsoveckan, uppger namn och telefonnummer i receptionen har chans att vinna 2 relaxbiljetter.

Biljettinformation

Entréavgift till badet. Från 55-100 kr.

http://www.jonkoping.se/evenemangskalender/skapaevenemang.4.27b6a9cc17cdfe279de2d832.html?event.name=Testa%20din%20simkunnighet&event.desc=Testa%20din%20simkunnighet%20p%C3%A5%20Rosenlundsbadet%20under%20H%C3%A4lsoveckan%20och%20var%20med%20i%20utlottning%20av%20relaxbiljetter&event.text=De%20flesta%20vuxna%20anser%20sig%20simkunniga%20(kunna%20simma%20200%20meter%20p%C3%A5%20djupt%20vatten%20utan%20att%20stanna%20varav%2050%20meter%20p%C3%A5%20rygg)%20men%20f%C3%A5%20testar%20sin%20simkunnighet%20%C3%A5rligen.%20%C3%84r%20du%20en%20av%20dem%3F%20Alla%20som%20testar%20simkunnigheten%20under%20H%C3%A4lsoveckan%2C%20uppger%20namn%20och%20telefonnummer%20i%20receptionen%20har%20chans%20att%20vinna%202%20relaxbiljetter.&event.categories=h%C3%A4lsa%2Csport&event.city=J%C3%B6nk%C3%B6ping&event.street=Elmiav%C3%A4gen%204&event.postNumber=55454&event.placeName=Rosenlundsbadet&event.id=94c0ce1e-a772-46cb-b256-f082f5bafaa9&event.imageAltText=Simbass%C3%A4ng%20med%20linor&event.activity=&organizer.name=Rosenlundsbadet&organizer.tel=036107034&organizer.email=rosenlundsbadet%40jonkoping.se&organizer.link=&applier.name=%C3%85sa%20Reuterdahl&applier.tel=036-107031&applier.email=asa.reuterdahl%40jonkoping.se&ticket.desc=Entr%C3%A9avgift%20till%20badet&ticket.price=0&accessibilities=handikapptoalett,hiss&ageGroups=6-9,10-12,13-15,16-18,18%2B&places=j%C3%B6nk%C3%B6ping&smLink1Name=L%C3%A4nk%20till%20Rosenlundsbadet%20med%20%C3%B6ppettider%20och%20priser&smLink2Name=&smLink3Name=&smLink1Address=www.jonkoping.se%2Frosenlundsbadet&smLink2Address=&smLink3Address=&id=5.6ee7976518311c203e825bc1&date.startDates=1664179200000&date.endDates=1664722800000&event.imageUrl=http://www.jonkoping.se/images/18.6ee7976518311c203e825bcc/1663158000168/eventimage.jpg