Testa vad du kan om djur och natur

local_offer
Barnaktiviteter | Litteratur (författarsamtal, bokcirkel) | Lovaktivitet
Illustrerad bild. En brun fågel med en vit fjäderkrage står i en äng av blommor. Det är en pratbubbla och i den står
Mer information
Datum: 19 aug
Tid: 10.00 – 16.00
Kostnad: 0 kr
Ålder: 0–5 år, 6–9 år, 10–12 år
Plats: Tenhults bibliotek , Tenhult
Adress: Centrumvägen 17-19 , 560 29 Tenhult
Jönköpings kommun
Telefon: 036-103028
Tillgänglighet
Handikapptoalett Rullstolsanpassning

Fågelmuseet och biblioteken utmanar med en riktigt rolig och klurig tipspromenad.

Vad kan du om nyfikna fåglar, vargens släktingar och trädgårdens slemmiga figurer? Kom till biblioteket, svara på tio frågor och tävla om fina vinster. I vinstpotten finns pussel, lego, spel och biobiljetter. Alla som går tipspromenaden - som såklart är gratis - får en fågelknapp! Rätt svar på frågorna och namnen på vinnarna presenteras i slutet av augusti på Fågelmuseet, och bibliotekens i Jönköpings kommuns, hemsidor. OBS! Bibblan har lunchstängt kl 13-14 alla dagar.

Biljettinformation

Gratis!

Fler tillfällen:
 • Datum:
  8 jul
  Tid:
  10.00 – 16.00
  Plats:
  Tenhults bibliotek , Tenhult
 • Datum:
  13 jul
  Tid:
  10.00 – 16.00
  Plats:
  Tenhults bibliotek , Tenhult
 • Datum:
  15 jul
  Tid:
  10.00 – 22.21
  Plats:
  Tenhults bibliotek , Tenhult
 • Datum:
  20 jul
  Tid:
  10.00 – 16.00
  Plats:
  Tenhults bibliotek , Tenhult
 • Datum:
  22 jul
  Tid:
  10.00 – 16.00
  Plats:
  Tenhults bibliotek , Tenhult
 • Datum:
  27 jul
  Tid:
  10.00 – 16.00
  Plats:
  Tenhults bibliotek , Tenhult
 • Datum:
  29 jul
  Tid:
  10.00 – 16.00
  Plats:
  Tenhults bibliotek , Tenhult
 • Datum:
  3 aug
  Tid:
  10.00 – 16.00
  Plats:
  Tenhults bibliotek , Tenhult
 • Datum:
  5 aug
  Tid:
  10.00 – 16.00
  Plats:
  Tenhults bibliotek , Tenhult
 • Datum:
  10 aug
  Tid:
  10.00 – 16.00
  Plats:
  Tenhults bibliotek , Tenhult
 • Datum:
  17 aug
  Tid:
  10.00 – 16.00
  Plats:
  Tenhults bibliotek , Tenhult

http://www.jonkoping.se/evenemangskalender/skapaevenemang.4.27b6a9cc17cdfe279de2d832.html?event.name=Testa%20vad%20du%20kan%20om%20djur%20och%20natur&event.desc=F%C3%A5gelmuseet%20och%20biblioteken%20utmanar%20med%20en%20riktigt%20rolig%20och%20klurig%20tipspromenad.&event.text=Vad%20kan%20du%20om%20nyfikna%20f%C3%A5glar%2C%20vargens%20sl%C3%A4ktingar%20och%20tr%C3%A4dg%C3%A5rdens%20slemmiga%20figurer%3F%0D%0A%0D%0AKom%20till%20biblioteket%2C%20svara%20p%C3%A5%20tio%20fr%C3%A5gor%20och%20t%C3%A4vla%20om%20fina%20vinster.%20I%20vinstpotten%20finns%20pussel%2C%20lego%2C%20spel%20och%20biobiljetter.%20Alla%20som%20g%C3%A5r%20tipspromenaden%20-%20som%20s%C3%A5klart%20%C3%A4r%20gratis%20-%20f%C3%A5r%20en%20f%C3%A5gelknapp!%0D%0A%0D%0AR%C3%A4tt%20svar%20p%C3%A5%20fr%C3%A5gorna%20och%20namnen%20p%C3%A5%20vinnarna%20presenteras%20i%20slutet%20av%20augusti%20p%C3%A5%20F%C3%A5gelmuseet%2C%20och%20bibliotekens%20i%20J%C3%B6nk%C3%B6pings%20kommuns%2C%20hemsidor.%0D%0A%0D%0AOBS!%20Bibblan%20har%20lunchst%C3%A4ngt%20kl%2013-14%20alla%20dagar.%20&event.categories=barnaktiviteter%2Clovaktivitet%2Clitteratur&event.city=Tenhult&event.street=Centrumv%C3%A4gen%2017-19%20&event.postNumber=560%2029%20&event.placeName=Tenhults%20bibliotek%20&event.id=051c419a-2084-4314-ad14-8f0e06fdd8da&event.imageAltText=Illustrerad%20bild.%20En%20brun%20f%C3%A5gel%20med%20en%20vit%20fj%C3%A4derkrage%20st%C3%A5r%20i%20en%20%C3%A4ng%20av%20blommor.%20Det%20%C3%A4r%20en%20pratbubbla%20och%20i%20den%20st%C3%A5r%20%22KUL!%22.&event.activity=Ja&organizer.name=J%C3%B6nk%C3%B6pings%20kommun%20&organizer.tel=036-10%2030%2028&organizer.email=tenhultsbibliotek%40jonkoping.se&organizer.link=&applier.name=Sara%20Klaesson&applier.tel=036-102465&applier.email=sara.klaesson%40jonkoping.se&ticket.desc=Gratis!&ticket.price=0&accessibilities=handikapptoalett,rullstolsanpassning&ageGroups=0-5,6-9,10-12&places=tenhult&smLink1Name=Biblioteken%20i%20J%C3%B6nk%C3%B6pings%20kommuns%20hemsida&smLink2Name=Biblioteken%20i%20J%C3%B6nk%C3%B6pings%20kommuns%20facebook%20&smLink3Name=&smLink1Address=https%3A%2F%2Fbibliotek.jonkoping.se%2F&smLink2Address=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FBibliotekeniJonkoping&smLink3Address=&id=5.32edd2111813d4e011a8a2d8,5.32edd2111813d4e011a8a2e7,5.32edd2111813d4e011a8a2f6,5.32edd2111813d4e011a8a305,5.32edd2111813d4e011a8a314,5.32edd2111813d4e011a8a323,5.32edd2111813d4e011a8a332,5.32edd2111813d4e011a8a341,5.32edd2111813d4e011a8a350,5.32edd2111813d4e011a8a35f,5.32edd2111813d4e011a8a36e,5.32edd2111813d4e011a8a37d&date.startDates=1657267200000,1657699200000,1657872000000,1658304000000,1658476800000,1658908800000,1659081600000,1659513600000,1659686400000,1660118400000,1660723200000,1660896000000&date.endDates=1657288800000,1657720800000,1657916460847,1658325600000,1658498400000,1658930400000,1659103200000,1659535200000,1659708000000,1660140000000,1660744800000,1660917600000&event.imageUrl=http://www.jonkoping.se/images/18.32edd2111813d4e011a8a388/1657139316351/eventimage.png