Testa vad du kan om djur och natur

local_offer
Barnaktiviteter | Litteratur (författarsamtal, bokcirkel) | Lovaktivitet
Illustrerad bild. En brun fågel med vit, stor fjäderkrage står i en äng av gula blommor. Det är en pratbubbla och i den står
Mer information
Datum: 16 aug
Tid: 10.00 – 16.00
Kostnad: 0 kr
Ålder: 0–5 år, 10–12 år, 6–9 år
Plats: Råslätts bibliotek, Jönköping
Adress: Sparvhöksgatan 7, 550 08 Jönköping
Jönköpings kommun
Telefon: 036-105074
Tillgänglighet
Handikapptoalett

Fågelmuseet och biblioteken utmanar med en riktigt rolig och klurig tipspromenad.

Vad kan du om nyfikna fåglar, vargens släktingar och trädgårdens slemmiga figurer? Kom till biblioteket, svara på tio frågor och tävla om fina vinster. I vinstpotten finns pussel, lego, spel och biobiljetter. Alla som går tipspromenaden - som såklart är gratis - får en fågelknapp! Rätt svar på frågorna och namnen på vinnarna presenteras i slutet av augusti på Fågelmuseet, och bibliotekens i Jönköpings kommuns, hemsidor.

Biljettinformation

Gratis!

Fler tillfällen:
 • Datum:
  29 jun
  Tid:
  10.00 – 16.00
  Plats:
  Råslätts bibliotek, Jönköping
 • Datum:
  1 jul
  Tid:
  10.00 – 16.00
  Plats:
  Råslätts bibliotek, Jönköping
 • Datum:
  5 jul
  Tid:
  10.00 – 16.00
  Plats:
  Råslätts bibliotek, Jönköping
 • Datum:
  6 jul
  Tid:
  10.00 – 16.00
  Plats:
  Råslätts bibliotek, Jönköping
 • Datum:
  8 jul
  Tid:
  10.00 – 16.00
  Plats:
  Råslätts bibliotek, Jönköping
 • Datum:
  12 jul
  Tid:
  10.00 – 16.00
  Plats:
  Råslätts bibliotek, Jönköping
 • Datum:
  13 jul
  Tid:
  10.00 – 16.00
  Plats:
  Råslätts bibliotek, Jönköping
 • Datum:
  15 jul
  Tid:
  10.00 – 16.00
  Plats:
  Råslätts bibliotek, Jönköping
 • Datum:
  26 jul
  Tid:
  10.00 – 16.00
  Plats:
  Råslätts bibliotek, Jönköping
 • Datum:
  27 jul
  Tid:
  10.00 – 16.00
  Plats:
  Råslätts bibliotek, Jönköping
 • Datum:
  29 jul
  Tid:
  10.00 – 16.00
  Plats:
  Råslätts bibliotek, Jönköping
 • Datum:
  2 aug
  Tid:
  10.00 – 16.00
  Plats:
  Råslätts bibliotek, Jönköping
 • Datum:
  3 aug
  Tid:
  10.00 – 16.00
  Plats:
  Råslätts bibliotek, Jönköping
 • Datum:
  5 aug
  Tid:
  10.00 – 16.00
  Plats:
  Råslätts bibliotek, Jönköping
 • Datum:
  9 aug
  Tid:
  10.00 – 16.00
  Plats:
  Råslätts bibliotek, Jönköping
 • Datum:
  10 aug
  Tid:
  10.00 – 16.00
  Plats:
  Råslätts bibliotek, Jönköping
 • Datum:
  12 aug
  Tid:
  10.00 – 16.00
  Plats:
  Råslätts bibliotek, Jönköping
 • Datum:
  17 aug
  Tid:
  10.00 – 16.00
  Plats:
  Råslätts bibliotek, Jönköping
 • Datum:
  19 aug
  Tid:
  10.00 – 16.00
  Plats:
  Råslätts bibliotek, Jönköping

http://www.jonkoping.se/evenemangskalender/skapaevenemang.4.27b6a9cc17cdfe279de2d832.html?event.name=Testa%20vad%20du%20kan%20om%20djur%20och%20natur&event.desc=F%C3%A5gelmuseet%20och%20biblioteken%20utmanar%20med%20en%20riktigt%20rolig%20och%20klurig%20tipspromenad.%20&event.text=Vad%20kan%20du%20om%20nyfikna%20f%C3%A5glar%2C%20vargens%20sl%C3%A4ktingar%20och%20tr%C3%A4dg%C3%A5rdens%20slemmiga%20figurer%3F%0D%0A%0D%0AKom%20till%20biblioteket%2C%20svara%20p%C3%A5%20tio%20fr%C3%A5gor%20och%20t%C3%A4vla%20om%20fina%20vinster.%20I%20vinstpotten%20finns%20pussel%2C%20lego%2C%20spel%20och%20biobiljetter.%20Alla%20som%20g%C3%A5r%20tipspromenaden%20-%20som%20s%C3%A5klart%20%C3%A4r%20gratis%20-%20f%C3%A5r%20en%20f%C3%A5gelknapp!%0D%0A%0D%0AR%C3%A4tt%20svar%20p%C3%A5%20fr%C3%A5gorna%20och%20namnen%20p%C3%A5%20vinnarna%20presenteras%20i%20slutet%20av%20augusti%20p%C3%A5%20F%C3%A5gelmuseet%2C%20och%20bibliotekens%20i%20J%C3%B6nk%C3%B6pings%20kommuns%2C%20hemsidor.&event.categories=barnaktiviteter%2Clovaktivitet%2Clitteratur&event.city=J%C3%B6nk%C3%B6ping&event.street=Sparvh%C3%B6ksgatan%207&event.postNumber=550%2008%20&event.placeName=&event.id=c6ef67c4-2d55-45ba-9775-23ae62b830a7&event.imageAltText=Illustrerad%20bild.%20En%20brun%20f%C3%A5gel%20med%20vit%2C%20stor%20fj%C3%A4derkrage%20st%C3%A5r%20i%20en%20%C3%A4ng%20av%20gula%20blommor.%20Det%20%C3%A4r%20en%20pratbubbla%20och%20i%20den%20st%C3%A5r%20%22KUL!%22&event.activity=&organizer.name=J%C3%B6nk%C3%B6pings%20kommun%20&organizer.tel=036-10%2050%2074&organizer.email=raslattsbibliotek%40jonkoping.se&organizer.link=&applier.name=Sara%20Klaesson&applier.tel=036-102465&applier.email=sara.klaesson%40jonkoping.se&ticket.desc=Gratis!&ticket.price=0&accessibilities=handikapptoalett&ageGroups=0-5,6-9,10-12&places=j%C3%B6nk%C3%B6ping,r%C3%A5sl%C3%A4tt&smLink1Name=Biblioteken%20i%20J%C3%B6nk%C3%B6pings%20kommuns%20hemsida&smLink2Name=Biblioteken%20i%20J%C3%B6nk%C3%B6pings%20kommuns%20facebook%20&smLink3Name=&smLink1Address=https%3A%2F%2Fbibliotek.jonkoping.se%2F&smLink2Address=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FBibliotekeniJonkoping&smLink3Address=&id=5.9a2ac6e1813d5a7e2b61c0d,5.9a2ac6e1813d5a7e2b61c1c,5.9a2ac6e1813d5a7e2b61c2b,5.9a2ac6e1813d5a7e2b61c3a,5.9a2ac6e1813d5a7e2b61c49,5.9a2ac6e1813d5a7e2b61c58,5.9a2ac6e1813d5a7e2b61c67,5.9a2ac6e1813d5a7e2b61c76,5.9a2ac6e1813d5a7e2b61c85,5.9a2ac6e1813d5a7e2b61c94,5.9a2ac6e1813d5a7e2b61ca3,5.9a2ac6e1813d5a7e2b61cb2,5.9a2ac6e1813d5a7e2b61cc1,5.9a2ac6e1813d5a7e2b61cd0,5.9a2ac6e1813d5a7e2b61cdf,5.9a2ac6e1813d5a7e2b61cee,5.9a2ac6e1813d5a7e2b61cfd,5.9a2ac6e1813d5a7e2b61d0c,5.9a2ac6e1813d5a7e2b61d1b,5.9a2ac6e1813d5a7e2b61d2a&date.startDates=1656489600000,1656662400000,1657008000000,1657094400000,1657267200000,1657612800000,1657699200000,1657872000000,1658822400000,1658908800000,1659081600000,1659427200000,1659513600000,1659686400000,1660032000000,1660118400000,1660291200000,1660636800000,1660723200000,1660896000000&date.endDates=1656511200000,1656684000000,1657029600000,1657116000000,1657288800000,1657634400000,1657720800000,1657893600000,1658844000000,1658930400000,1659103200000,1659448800000,1659535200000,1659708000000,1660053600000,1660140000000,1660312800000,1660658400000,1660744800000,1660917600000&event.imageUrl=http://www.jonkoping.se/images/18.9a2ac6e1813d5a7e2b61d35/1656443626876/eventimage.png