Testa vad du kan om djur och natur

local_offer
Barnaktiviteter | Litteratur (författarsamtal, bokcirkel) | Lovaktivitet
Illustrerad bild. En brun fågel med en stor, vit fjäderkrage står i en äng av blommor. Det är en pratbubbla från fågeln som säger
Mer information
Datum: 20 jul
Tid: 10.00 – 16.00
Kostnad: 0 kr
Ålder: 0–5 år, 6–9 år, 10–12 år
Plats: Öxnehaga bibliotek , Huskvarna
Adress: Öxnehaga centrum Oxhagsgatan 73, 561 50 Huskvarna
Jönköpings kommun
Telefon: 036-105076
Tillgänglighet
Handikapptoalett Rullstolsanpassning

Fågelmuseet och biblioteken utmanar med en riktigt rolig och klurig tipspromenad.

Vad kan du om nyfikna fåglar, vargens släktingar och trädgårdens slemmiga figurer? Kom till biblioteket, svara på tio frågor och tävla om fina vinster. I vinstpotten finns pussel, lego, spel och biobiljetter. Alla som går tipspromenaden - som såklart är gratis - får en fågelknapp! Rätt svar på frågorna och namnen på vinnarna presenteras i slutet av augusti på Fågelmuseet, och bibliotekens i Jönköpings kommuns, hemsidor.

Biljettinformation

Gratis!

Fler tillfällen:
 • Datum:
  1 jul
  Tid:
  10.00 – 16.00
  Plats:
  Öxnehaga bibliotek , Huskvarna
 • Datum:
  6 jul
  Tid:
  10.00 – 16.00
  Plats:
  Öxnehaga bibliotek , Huskvarna
 • Datum:
  8 jul
  Tid:
  10.00 – 16.00
  Plats:
  Öxnehaga bibliotek , Huskvarna
 • Datum:
  13 jul
  Tid:
  10.00 – 16.00
  Plats:
  Öxnehaga bibliotek , Huskvarna
 • Datum:
  14 jul
  Tid:
  10.00 – 16.00
  Plats:
  Öxnehaga bibliotek , Huskvarna
 • Datum:
  15 jul
  Tid:
  10.00 – 16.00
  Plats:
  Öxnehaga bibliotek , Huskvarna
 • Datum:
  21 jul
  Tid:
  10.00 – 16.00
  Plats:
  Öxnehaga bibliotek , Huskvarna
 • Datum:
  22 jul
  Tid:
  10.00 – 16.00
  Plats:
  Öxnehaga bibliotek , Huskvarna
 • Datum:
  27 jul
  Tid:
  10.00 – 16.00
  Plats:
  Öxnehaga bibliotek , Huskvarna
 • Datum:
  28 jul
  Tid:
  10.00 – 16.00
  Plats:
  Öxnehaga bibliotek , Huskvarna
 • Datum:
  29 jul
  Tid:
  10.00 – 16.00
  Plats:
  Öxnehaga bibliotek , Huskvarna
 • Datum:
  3 aug
  Tid:
  10.00 – 16.00
  Plats:
  Öxnehaga bibliotek , Huskvarna
 • Datum:
  4 aug
  Tid:
  10.00 – 16.00
  Plats:
  Öxnehaga bibliotek , Huskvarna
 • Datum:
  5 aug
  Tid:
  10.00 – 16.00
  Plats:
  Öxnehaga bibliotek , Huskvarna
 • Datum:
  10 aug
  Tid:
  10.00 – 16.00
  Plats:
  Öxnehaga bibliotek , Huskvarna
 • Datum:
  11 aug
  Tid:
  10.00 – 16.00
  Plats:
  Öxnehaga bibliotek , Huskvarna
 • Datum:
  12 aug
  Tid:
  10.00 – 16.00
  Plats:
  Öxnehaga bibliotek , Huskvarna
 • Datum:
  17 aug
  Tid:
  10.00 – 16.00
  Plats:
  Öxnehaga bibliotek , Huskvarna
 • Datum:
  18 aug
  Tid:
  10.00 – 16.00
  Plats:
  Öxnehaga bibliotek , Huskvarna
 • Datum:
  19 aug
  Tid:
  10.00 – 16.00
  Plats:
  Öxnehaga bibliotek , Huskvarna

http://www.jonkoping.se/evenemangskalender/skapaevenemang.4.27b6a9cc17cdfe279de2d832.html?event.name=Testa%20vad%20du%20kan%20om%20djur%20och%20natur&event.desc=F%C3%A5gelmuseet%20och%20biblioteken%20utmanar%20med%20en%20riktigt%20rolig%20och%20klurig%20tipspromenad.%20&event.text=Vad%20kan%20du%20om%20nyfikna%20f%C3%A5glar%2C%20vargens%20sl%C3%A4ktingar%20och%20tr%C3%A4dg%C3%A5rdens%20slemmiga%20figurer%3F%0D%0A%0D%0AKom%20till%20biblioteket%2C%20svara%20p%C3%A5%20tio%20fr%C3%A5gor%20och%20t%C3%A4vla%20om%20fina%20vinster.%20I%20vinstpotten%20finns%20pussel%2C%20lego%2C%20spel%20och%20biobiljetter.%20Alla%20som%20g%C3%A5r%20tipspromenaden%20-%20som%20s%C3%A5klart%20%C3%A4r%20gratis%20-%20f%C3%A5r%20en%20f%C3%A5gelknapp!%0D%0A%0D%0AR%C3%A4tt%20svar%20p%C3%A5%20fr%C3%A5gorna%20och%20namnen%20p%C3%A5%20vinnarna%20presenteras%20i%20slutet%20av%20augusti%20p%C3%A5%20F%C3%A5gelmuseet%2C%20och%20bibliotekens%20i%20J%C3%B6nk%C3%B6pings%20kommuns%2C%20hemsidor.&event.categories=barnaktiviteter%2Clovaktivitet%2Clitteratur&event.city=Huskvarna&event.street=%C3%96xnehaga%20centrum%20Oxhagsgatan%2073&event.postNumber=561%2050&event.placeName=%C3%96xnehaga%20bibliotek%20&event.id=40a3fcc7-046b-4da2-9f76-29439f9e4d3a&event.imageAltText=Illustrerad%20bild.%20En%20brun%20f%C3%A5gel%20med%20en%20stor%2C%20vit%20fj%C3%A4derkrage%20st%C3%A5r%20i%20en%20%C3%A4ng%20av%20blommor.%20Det%20%C3%A4r%20en%20pratbubbla%20fr%C3%A5n%20f%C3%A5geln%20som%20s%C3%A4ger%20%22KUL!%22&event.activity=&organizer.name=J%C3%B6nk%C3%B6pings%20kommun&organizer.tel=036-10%2050%2076&organizer.email=oxnehagabibliotek%40jonkoping.se&organizer.link=&applier.name=Sara%20Klaesson&applier.tel=036-102465&applier.email=sara.klaesson%40jonkoping.se&ticket.desc=Gratis!%20&ticket.price=0&accessibilities=handikapptoalett,rullstolsanpassning&ageGroups=0-5,6-9,10-12&places=%C3%B6xnehaga,huskvarna&smLink1Name=Biblioteken%20i%20J%C3%B6nk%C3%B6pings%20kommuns%20hemsida&smLink2Name=Biblioteken%20i%20J%C3%B6nk%C3%B6pings%20kommuns%20facebook&smLink3Name=&smLink1Address=https%3A%2F%2Fbibliotek.jonkoping.se%2F&smLink2Address=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FBibliotekeniJonkoping&smLink3Address=&id=5.9a2ac6e1813d5a7e2b6a5be,5.9a2ac6e1813d5a7e2b6a5cd,5.9a2ac6e1813d5a7e2b6a5dc,5.9a2ac6e1813d5a7e2b6a5eb,5.9a2ac6e1813d5a7e2b6a5fa,5.9a2ac6e1813d5a7e2b6a609,5.9a2ac6e1813d5a7e2b6a618,5.9a2ac6e1813d5a7e2b6a627,5.9a2ac6e1813d5a7e2b6a636,5.9a2ac6e1813d5a7e2b6a645,5.9a2ac6e1813d5a7e2b6a654,5.9a2ac6e1813d5a7e2b6a663,5.9a2ac6e1813d5a7e2b6a672,5.9a2ac6e1813d5a7e2b6a681,5.9a2ac6e1813d5a7e2b6a690,5.9a2ac6e1813d5a7e2b6a69f,5.9a2ac6e1813d5a7e2b6a6ae,5.9a2ac6e1813d5a7e2b6a6bd,5.9a2ac6e1813d5a7e2b6a6cc,5.9a2ac6e1813d5a7e2b6a6db,5.9a2ac6e1813d5a7e2b6a6ea&date.startDates=1656662400000,1657094400000,1657267200000,1657699200000,1657785600000,1657872000000,1658304000000,1658390400000,1658476800000,1658908800000,1658995200000,1659081600000,1659513600000,1659600000000,1659686400000,1660118400000,1660204800000,1660291200000,1660723200000,1660809600000,1660896000000&date.endDates=1656684000000,1657116000000,1657288800000,1657720800000,1657807200000,1657893600000,1658325600000,1658412000000,1658498400000,1658930400000,1659016800000,1659103200000,1659535200000,1659621600000,1659708000000,1660140000000,1660226400000,1660312800000,1660744800000,1660831200000,1660917600000&event.imageUrl=http://www.jonkoping.se/images/18.9a2ac6e1813d5a7e2b6a6f5/1656594949848/eventimage.png