Testa vildsvinsburgare gratis!

local_offer
Familj
Glada vildsvinets foodtruck
Mer information
Datum: 31 okt
Tid: 11.00 – 14.00
Kostnad: 0 kr
Ålder: Alla åldrar
Plats: Utanför Jordbruksverkets lokaler, Jönköping
Adress: Skeppsbrogatan 2, 553 29 Jönköping
Glada Vildsvinet/Helena Schnackenburg
Telefon: 010-5847068
Tillgänglighet
Nej ingen speciell anpassning finns

Glada Vildsvinets foodtruck bjuder på vildsvinshamburgare. Ingår som en del i Jordbruksverkets projekt för att få fler att testa det klimatsmarta och miljövänliga vildsvinsköttet.

Jordbruksverket och Svenska Jägareförbundet vill med detta projekt få fler människor att pröva vildsvin som livsmedel. Det klimatsmarta, fettsnåla köttet är garanterat fritt från antibiotika. Genom att få fler att prova att äta vildsvin så hoppas vi kunna ändra folks syn på vildsvin och öka efterfrågan på vildsvinskött på marknaden. Konceptet är enkelt, vi kommer med vår foodtruck Glada vildsvinet och bjuder på mat. Besöket är gratis.

http://www.jonkoping.se/evenemangskalender/skapaevenemang.4.27b6a9cc17cdfe279de2d832.html?event.name=Testa%20vildsvinsburgare%20gratis!&event.desc=Glada%20Vildsvinets%20foodtruck%20bjuder%20p%C3%A5%20vildsvinshamburgare.%20Ing%C3%A5r%20som%20en%20del%20i%20Jordbruksverkets%20projekt%20f%C3%B6r%20att%20f%C3%A5%20fler%20att%20testa%20det%20klimatsmarta%20och%20milj%C3%B6v%C3%A4nliga%20vildsvinsk%C3%B6ttet.&event.text=Jordbruksverket%20och%20Svenska%20J%C3%A4garef%C3%B6rbundet%20vill%20med%20detta%20projekt%20f%C3%A5%20fler%20m%C3%A4nniskor%20att%20pr%C3%B6va%20vildsvin%20som%20livsmedel.%0D%0A%0D%0ADet%20klimatsmarta%2C%20fettsn%C3%A5la%20k%C3%B6ttet%20%C3%A4r%20garanterat%20fritt%20fr%C3%A5n%20antibiotika.%20Genom%20att%20f%C3%A5%20fler%20att%20prova%20att%20%C3%A4ta%20vildsvin%20s%C3%A5%20hoppas%20vi%20kunna%20%C3%A4ndra%20folks%20syn%20p%C3%A5%20vildsvin%20och%20%C3%B6ka%20efterfr%C3%A5gan%20p%C3%A5%20vildsvinsk%C3%B6tt%20p%C3%A5%20marknaden.%0D%0A%0D%0AKonceptet%20%C3%A4r%20enkelt%2C%20vi%20kommer%20med%20v%C3%A5r%20foodtruck%20Glada%20vildsvinet%20och%20bjuder%20p%C3%A5%20mat.%20Bes%C3%B6ket%20%C3%A4r%20gratis.&event.categories=familj&event.city=J%C3%B6nk%C3%B6ping&event.street=Skeppsbrogatan%202&event.postNumber=55329&event.placeName=Utanf%C3%B6r%20Jordbruksverkets%20lokaler&event.id=180ee18b-ca34-48ad-8f70-d63adb0cd5a6&event.imageAltText=Glada%20vildsvinets%20foodtruck&event.activity=&event.themeHealthWeek=&event.themeNatureGuide=&organizer.name=Glada%20Vildsvinet%2FHelena%20Schnackenburg&organizer.tel=010-5847068&organizer.email=helena.schnackenburg%40jagareforbundet.se&organizer.link=&applier.name=Helena%20Schnackenburg&applier.tel=010-5847068&applier.email=Helena.schnackenburg%40jagareforbundet.se&ticket.desc=&ticket.price=0&accessibilities=nej-ingen-anpassning&ageGroups=0-200&places=j%C3%B6nk%C3%B6ping&smLink1Name=Glada%20Vildsvinet&smLink2Name=&smLink3Name=&smLink1Address=www.gladavildsvinet.se&smLink2Address=&smLink3Address=&id=5.6751acba183a2e89e795d4ea&date.startDates=1667210400000&date.endDates=1667221200000&event.imageUrl=http://www.jonkoping.se/images/18.6751acba183a2e89e795d4f6/1666625254947/eventimage.jpg