The Cave of Adullam

local_offer
Festival | Film
Tre unga killar ser glada ut iklädda kampsportsdräkter.
Mer information
Datum: 16 okt
Tid: 11.15 – 12.50
Kostnad: 80 kr
Ålder: 16–18 år, 18+, 65+
Plats: Biograf Fokus, Stadsbiblioteket, Jönköping
Adress: Dag Hammarskjölds plats 1, 553 22 Jönköping
Jönköping Filmfestival/Kultur- och fritidsförvaltningen
Telefon: 036-105000
Tillgänglighet
Rullstolsanpassning

Originaltitel: The Cave of Adullam | Regi: Laura Checkoway | USA | 2022 | 94 min | från 15 år | dokumentär | engelska | otextad

På Jason Wilsons kampsportsskola i Detroit är inte atletiska färdigheter högst prioriterat utan elevernas emotionella välmående. Med mantrat ”It’s easier to raise boys than repair broken men”, är Sensei Jason mycket mer än en sensei för dessa sårade unga killar. Istället för disciplin lär han dem emotionell intelligens för att kunna bli hela och hälsosamma vuxna. Dokumentär av Oscarnominerade Laura Chechoway, som med öm hand och värme visar hur kärlek kan hela människor.

Biljettinformation

Förköp via Tickster – se länk nedan. På plats öppnar kassan 30 min innan visning och går att betala med swish. För att se festivalfilmer behöver du också ett festivalkort som kostar 20 kr.

http://www.jonkoping.se/evenemangskalender/skapaevenemang.4.27b6a9cc17cdfe279de2d832.html?event.name=The%20Cave%20of%20Adullam&event.desc=Dokument%C3%A4r%20av%20Oscarnominerade%20Laura%20Chechoway%2C%20som%20med%20%C3%B6m%20hand%20och%20v%C3%A4rme%20visar%20hur%20k%C3%A4rlek%20kan%20hela%20m%C3%A4nniskor.%20Producerad%20av%20Laurence%20Fishburne%20(The%20Matrix).&event.text=P%C3%A5%20Jason%20Wilsons%20kampsportsskola%20i%20Detroit%20%C3%A4r%20inte%20atletiska%20f%C3%A4rdigheter%20h%C3%B6gst%20prioriterat%20utan%20elevernas%20emotionella%20v%C3%A4lm%C3%A5ende.%20Med%20mantrat%0D%0A%E2%80%9DIt%E2%80%99s%20easier%20to%20raise%20boys%20than%20repair%20broken%20men%E2%80%9D%2C%20%C3%A4r%20Sensei%20Jason%20mycket%20mer%20%C3%A4n%20en%20sensei%20f%C3%B6r%20dessa%20s%C3%A5rade%20unga%20killar.%20Ist%C3%A4llet%20f%C3%B6r%20disciplin%20l%C3%A4r%20han%20dem%20emotionell%20intelligens%20f%C3%B6r%20att%20kunna%20bli%20hela%20och%20h%C3%A4lsosamma%20vuxna.%20&event.categories=film%2Cfestival&event.city=J%C3%B6nk%C3%B6ping&event.street=Dag%20Hammarskj%C3%B6lds%20plats%201&event.postNumber=55322&event.placeName=Biograf%20Fokus%2C%20Stadsbiblioteket&event.id=e7babc55-8fc6-44de-bf40-744ea1c2acd5&event.imageAltText=Tre%20unga%20killar%20ser%20glada%20ut%20ikl%C3%A4dda%20kampsportsdr%C3%A4kter.&event.activity=&organizer.name=J%C3%B6nk%C3%B6ping%20Filmfestival%2FKultur-%20och%20fritidsf%C3%B6rvaltningen&organizer.tel=036-105000&organizer.email=jonkopingfilmfestival%40jonkoping.se&organizer.link=&applier.name=Helena%20Sandberg&applier.tel=036-106602&applier.email=helena.sandberg1%40jonkoping.se&ticket.desc=F%C3%B6rk%C3%B6p%20via%20Tickster%20%E2%80%93%20se%20l%C3%A4nk%20nedan.%20P%C3%A5%20plats%20%C3%B6ppnar%20kassan%2030%20min%20innan%20visning%20och%20g%C3%A5r%20att%20betala%20med%20swish.%20F%C3%B6r%20att%20se%20festivalfilmer%20beh%C3%B6ver%20du%20ocks%C3%A5%20ett%20festivalkort%20som%20kostar%2020%20kr.&ticket.price=80&accessibilities=rullstolsanpassning&ageGroups=16-18,18%2B,65%2B&places=j%C3%B6nk%C3%B6ping&smLink1Name=J%C3%B6nk%C3%B6ping%20Filmfestival&smLink2Name=Festivalen%20p%C3%A5%20Facebook&smLink3Name=Biljetter%20till%20J%C3%B6nk%C3%B6ping%20Filmfestival&smLink1Address=www.jonkopingfilmfestival.se&smLink2Address=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fjonkopingfilmfestival&smLink3Address=https%3A%2F%2Fsecure.tickster.com%2Fsv%2Fanvnakwwn47rh70%2Fselectevent&id=5.59343ac418311d21a2596d8&date.startDates=1665911700000&date.endDates=1665917400000&event.imageUrl=http://www.jonkoping.se/images/18.59343ac418311d21a2596e3/1662626732964/eventimage.png