Tillbakablick från ett hållbart 2050

local_offer
Föreläsning
Fredrik Warberg
Mer information
Datum: 28 mar
Tid: 17.30 – 19.30
Kostnad: 0 kr
Ålder: Alla åldrar
Plats: Jönköpings stadsbibliotek, Biograf Fokus, Jönköping
Adress: Dag Hammarskjölds plats 1, 553 11 Jönköping
Rebecca Lidén
Telefon: 036-107438
Tillgänglighet
Handikapptoalett Hiss Hörslinga Rullstolsanpassning

På spaning kring hållbarhet med Fredrik Warberg

Fredrik Warberg från Tidsverkstaden tar oss med på en tillbakaspaning framifrån. Han rapporterar från år 2050 och ger konkreta exempel på hållbar utveckling sedan 2020-talet. Vad har hänt i världen och i Jönköping som tagit oss hit? Efter en paus diskuterar vi möjligheterna att gå från vision till verklighet. Arrangemang i samarbete med Naturskyddsföreningen i Jönköping. Fri entré.

http://www.jonkoping.se/evenemangskalender/skapaevenemang.4.27b6a9cc17cdfe279de2d832.html?event.name=Tillbakablick%20fr%C3%A5n%20ett%20h%C3%A5llbart%202050&event.desc=P%C3%A5%20spaning%20kring%20h%C3%A5llbarhet%20med%20Fredrik%20Warberg&event.text=Fredrik%20Warberg%20fr%C3%A5n%20Tidsverkstaden%20tar%20oss%20med%20p%C3%A5%20en%20tillbakaspaning%20framifr%C3%A5n.%20Han%20rapporterar%20fr%C3%A5n%20%C3%A5r%202050%20och%20ger%20konkreta%20exempel%20p%C3%A5%20h%C3%A5llbar%20utveckling%20sedan%202020-talet.%20Vad%20har%20h%C3%A4nt%20i%20v%C3%A4rlden%20och%20i%20J%C3%B6nk%C3%B6ping%20som%20tagit%20oss%20hit%3F%0D%0A%0D%0AEfter%20en%20paus%20diskuterar%20vi%20m%C3%B6jligheterna%20att%20g%C3%A5%20fr%C3%A5n%20vision%20till%20verklighet.%0D%0A%0D%0AArrangemang%20i%20samarbete%20med%20Naturskyddsf%C3%B6reningen%20i%20J%C3%B6nk%C3%B6ping.%0D%0A%0D%0AFri%20entr%C3%A9.&event.categories=f%C3%B6rel%C3%A4sning&event.city=J%C3%B6nk%C3%B6ping&event.street=Dag%20Hammarskj%C3%B6lds%20plats%201&event.postNumber=553%2011&event.placeName=J%C3%B6nk%C3%B6pings%20stadsbibliotek%2C%20Biograf%20Fokus&event.id=5dda482e-bdc9-47f7-a6c2-c65a8f3e2e7d&event.imageAltText=Fredrik%20Warberg&event.activity=&event.themeHealthWeek=&event.themeNatureGuide=&organizer.name=Rebecca%20Lid%C3%A9n&organizer.tel=036107438%20&organizer.email=rebecca.liden%40jonkoping.se&organizer.link=&applier.name=Linn%C3%A9a%20Lantz&applier.tel=036105582&applier.email=linnea.lantz%40jonkoping.se&ticket.desc=&ticket.price=0&accessibilities=handikapptoalett,hiss,rullstolsanpassning,h%C3%B6rslinga&ageGroups=0-200&places=j%C3%B6nk%C3%B6ping&smLink1Name=Bok%20plats!&smLink2Name=P%C3%A5%20g%C3%A5ng%20p%C3%A5%20biblioteken%20i%20J%C3%B6nk%C3%B6ping&smLink3Name=&smLink1Address=https%3A%2F%2Fbibliotek.jonkoping.se%2Fsv%2Fevent%2Ftillbakablick-fr%25C3%25A5n-ett-h%25C3%25A5llbart-2050%2F19dbdc7b-3d66-4ad9-8a92-4c2e4285981c&smLink2Address=https%3A%2F%2Fbibliotek.jonkoping.se%2Fcalendar%3Fno-cache-lang%3Dsv&smLink3Address=&id=5.499359bb184e6dad05a45e3f&date.startDates=1680017400000&date.endDates=1680024600000&event.imageUrl=http://www.jonkoping.se/images/18.499359bb184e6dad05a45e4a/1671619001905/eventimage.png