Tipspromenad med vinst

local_offer
Barnaktiviteter | Dans | Hälsa | Övrigt
barn och vuxna som lekar
Mer information
Datum: 28 sep
Tid: 14.00 – 17.00
Kostnad: 0 kr
Ålder: Alla åldrar
Plats: Backyard, Öxnehaga
Adress: Öxnehaga
Hand till hand
Telefon: 070-9921219
Tillgänglighet
Nej ingen speciell anpassning finns

Vi bjuder på fika och aktiviteter för olika åldrar. Plats: Backyard 14:00 – 17:00 datum 28/9

Kom och gå tipspromenad som handlar om hälsofrågor med föreningen Hand till hand under hälsoveckan. Vinster kommer att delas ut men framför allt, kom och ha kul med oss. Aktiviteterna är anpassade för olika åldrar.

http://www.jonkoping.se/evenemangskalender/skapaevenemang.4.27b6a9cc17cdfe279de2d832.html?event.name=Tipspromenad%20med%20vinst&event.desc=Vi%20bjuder%20p%C3%A5%20fika%20och%20aktiviteter%20f%C3%B6r%20olika%20%C3%A5ldrar%0D%0APlats%3A%20Backyard.%2014%3A00%20%E2%80%93%2017%3A00%20datum%2028%2F9%0D%0A&event.text=Kom%20och%20g%C3%A5%20tipspromenad%20som%20handlar%20om%20h%C3%A4lsofr%C3%A5gor%20med%20f%C3%B6reningen%20Hand%20till%20hand%20under%20h%C3%A4lsoveckan.%20Vinster%20kommer%20att%20delas%20ut%20men%20framf%C3%B6r%20allt%2C%20kom%20och%20ha%20kul%20med%20oss.%20Aktiviteterna%20%C3%A4r%20anpassade%20f%C3%B6r%20olika%20%C3%A5ldrar.%20&event.categories=dans%2Cbarnaktiviteter%2Ch%C3%A4lsa%2C%C3%B6vrigt&event.city=%C3%96xnehaga&event.street=&event.postNumber=&event.placeName=Backyard&event.id=b22f6781-c0dc-4b89-b767-2abf9af403d4&event.imageAltText=barn%20och%20vuxna%20som%20lekar%20&event.activity=&organizer.name=Hand%20till%20hand%20&organizer.tel=0709921219&organizer.email=Khadra_abyan%40live.se&organizer.link=&applier.name=Khadra%20Abyan&applier.tel=0709921219&applier.email=Khadra_abyan%40live.se&ticket.desc=&ticket.price=0&accessibilities=nej-ingen-anpassning&ageGroups=0-200&places=%C3%B6xnehaga,r%C3%A5sl%C3%A4tt&smLink1Name=&smLink2Name=&smLink3Name=&smLink1Address=&smLink2Address=&smLink3Address=&id=5.59343ac418311d21a2542aba&date.startDates=1664366400000&date.endDates=1664377200000&event.imageUrl=null