Titina

local_offer
Film
Titiana
Mer information
Datum: 4 okt
Tid: 15.00 – 16.30
Kostnad: 40 kr
Ålder: Alla åldrar
Plats: Folkets Bio Jönköping, Jönköping
Adress: Svavelsticksgränd 3, 553 15 Jönköping
Folkets Bio Jönköping
Telefon: 036-190569
Tillgänglighet
Handikapptoalett Rullstolsanpassning

Höstlovsfilm hos Folkets Bio Jönköping!

En nästan alldeles sann historia om den lilla terriern Titina som erövrade Nordpolen. Ett polaräventyr för hela familjen. Världens mest kända upptäcktsresande, den norska superstjärnan Roald Amundsen ger sig iväg i ett luftskepp för att erövra Nordpolen. Med sig har han Umberto Nobile, som har byggt skeppet som i sin tur inte åker någonstans utan sin älskade lilla hund Titina. Resan blir en succé, men leder till en dispyt om vem av de två männen som ska få äran av upptäckten.

Biljettinformation

Biljetter går att köpa på plats eller på www.bio.se. Kassan öppnar 30 min innan filmstart. Vi tar kort, swish och kontanter.

Fler tillfällen:
 • Datum:
  3 okt
  Tid:
  15.00 – 16.30
  Plats:
  Folkets Bio Jönköping, Jönköping

http://www.jonkoping.se/evenemangskalender/skapaevenemang.4.27b6a9cc17cdfe279de2d832.html?event.name=Titina&event.desc=H%C3%B6stlovsfilm%20hos%20Folkets%20Bio%20J%C3%B6nk%C3%B6ping!&event.text=En%20n%C3%A4stan%20alldeles%20sann%20historia%20om%20den%20lilla%20terriern%20Titina%20som%20er%C3%B6vrade%20Nordpolen.%20Ett%20polar%C3%A4ventyr%20f%C3%B6r%20hela%20familjen.%20V%C3%A4rldens%20mest%20k%C3%A4nda%20uppt%C3%A4cktsresande%2C%20den%20norska%20superstj%C3%A4rnan%20Roald%20Amundsen%20ger%20sig%20iv%C3%A4g%20i%20ett%20luftskepp%20f%C3%B6r%20att%20er%C3%B6vra%20Nordpolen.%20Med%20sig%20har%20han%20Umberto%20Nobile%2C%20som%20har%20byggt%20skeppet%20som%20i%20sin%20tur%20inte%20%C3%A5ker%20n%C3%A5gonstans%20utan%20sin%20%C3%A4lskade%20lilla%20hund%20Titina.%20Resan%20blir%20en%20succ%C3%A9%2C%20men%20leder%20till%20en%20dispyt%20om%20vem%20av%20de%20tv%C3%A5%20m%C3%A4nnen%20som%20ska%20f%C3%A5%20%C3%A4ran%20av%20uppt%C3%A4ckten.%20&event.categories=film&event.city=J%C3%B6nk%C3%B6ping&event.street=Svavelsticksgr%C3%A4nd%203&event.postNumber=55315&event.placeName=Folkets%20Bio%20J%C3%B6nk%C3%B6ping&event.id=137a6566-d9bf-4eba-aabb-e63b5cf12277&event.imageAltText=Titiana&event.activity=Ja&event.themeHealthWeek=&event.themeNatureGuide=&organizer.name=Folkets%20Bio%20J%C3%B6nk%C3%B6ping&organizer.tel=036-190569&organizer.email=info%40folketsbiojonkoping.se&organizer.link=&applier.name=Emelie%20Aspenberg&applier.tel=0704218137&applier.email=emelie%40emelieaspenberg.com&ticket.desc=Biljetter%20g%C3%A5r%20att%20k%C3%B6pa%20p%C3%A5%20plats%20eller%20p%C3%A5%20www.bio.se.%20%0D%0AKassan%20%C3%B6ppnar%2030%20min%20innan%20filmstart.%20%0D%0AVi%20tar%20kort%2C%20swish%20och%20kontanter.&ticket.price=40&accessibilities=handikapptoalett,rullstolsanpassning&ageGroups=0-200&places=j%C3%B6nk%C3%B6ping&smLink1Name=Biljettk%C3%B6p&smLink2Name=&smLink3Name=&smLink1Address=https%3A%2F%2Ffolketsbiojonkoping.se%2Ftitina-sv-tal&smLink2Address=&smLink3Address=&id=5.6094008183a2ef6c3280262,5.6094008183a2ef6c3280271&date.startDates=1664802000000,1664888400000&date.endDates=1664807400000,1664893800000&event.imageUrl=http://www.jonkoping.se/images/18.6094008183a2ef6c328027d/1667152578012/eventimage.jpg