Tomtejakt vid Rosenlunds herrgård

local_offer
Övrigt
Trätomte vid Rosenlunds herrgård
Mer information
Datum: 19 nov - 9 jan
Tid: 13.45 – 23.55
Kostnad: 0 kr
Ålder: Alla åldrar
Plats: Rosenlunds herrgård , Jönköping
Adress: Huskvarnavägen 11, 554 54 Jönköping
Jönköpings kommun
Telefon: 036-105000
Tillgänglighet
Rullstolsanpassning

Vem kan hitta tomtarna som gömt sig i mörkret? Ta med din ficklampa och delta i tomtejakten, mellan 19 november 2022 och 9 januari 2023.

Nu är det mörkt på kvällarna och att gå i parken utanför Rosenlunds herrgård kan verka lite läskigt. Men ta med ficklampan och leta upp de nio busiga tomtarna (med reflex) som har försökt gömma sig på området. På varje tomte hittar du en bokstav, sätt i hop dessa till ett ord och var med i dragningen om en extra julklapp!

Biljettinformation

Gratis

http://www.jonkoping.se/evenemangskalender/skapaevenemang.4.27b6a9cc17cdfe279de2d832.html?event.name=Tomtejakt%20vid%20Rosenlunds%20herrg%C3%A5rd&event.desc=Vem%20kan%20hitta%20tomtarna%20som%20g%C3%B6mt%20sig%20i%20m%C3%B6rkret%3F%20Ta%20med%20din%20ficklampa%20och%20delta%20i%20tomtejakten%2C%20mellan%2019%20november%202022%20och%209%20januari%202023.&event.text=Nu%20%C3%A4r%20det%20m%C3%B6rkt%20p%C3%A5%20kv%C3%A4llarna%20och%20att%20g%C3%A5%20i%20parken%20utanf%C3%B6r%20Rosenlunds%20herrg%C3%A5rd%20kan%20verka%20lite%20l%C3%A4skigt.%20Men%20ta%20med%20ficklampan%20och%20leta%20upp%20de%20nio%20busiga%20tomtarna%20(med%20reflex)%20som%20har%20f%C3%B6rs%C3%B6kt%20g%C3%B6mma%20sig%20p%C3%A5%20omr%C3%A5det.%20P%C3%A5%20varje%20tomte%20hittar%20du%20en%20bokstav%2C%20s%C3%A4tt%20i%20hop%20dessa%20till%20ett%20ord%20och%20var%20med%20i%20dragningen%20om%20en%20extra%20julklapp!&event.categories=%C3%B6vrigt&event.city=J%C3%B6nk%C3%B6ping%20&event.street=Huskvarnav%C3%A4gen%2011&event.postNumber=554%2054%20&event.placeName=Rosenlunds%20herrg%C3%A5rd%20&event.id=3f54f67d-8c00-4f86-a886-48103d4ce23b&event.imageAltText=Tr%C3%A4tomte%20vid%20Rosenlunds%20herrg%C3%A5rd%20&event.activity=&event.themeHealthWeek=&event.themeNatureGuide=&organizer.name=J%C3%B6nk%C3%B6pings%20kommun&organizer.tel=036-105000&organizer.email=kontaktcenter%40jonkoping.se&organizer.link=&applier.name=Alija%20Bucuk&applier.tel=036-105620&applier.email=alija.bucuk%40jonkoping.se&ticket.desc=Gratis&ticket.price=0&accessibilities=rullstolsanpassning&ageGroups=0-200&places=j%C3%B6nk%C3%B6ping&smLink1Name=L%C3%A4s%20mer%20och%20skicka%20in%20ditt%20svar&smLink2Name=&smLink3Name=&smLink1Address=https%3A%2F%2Fwww.jonkoping.se%2Ffritidkulturnatur%2Fgamlakffsidor%2Ftomtejaktvidrosenlundsherrgard.4.61bf94da1758d6ca97c8d4e.html&smLink2Address=&smLink3Address=&id=5.499359bb184e6dad05a1b60c&date.startDates=1668861926393&date.endDates=1673304900000&event.imageUrl=http://www.jonkoping.se/images/18.499359bb184e6dad05a1b617/1670849678497/eventimage.jpg