Torpa parkloppis

local_offer
Övrigt
Grön bild med vit text, Torpa parkloppis, 10 september
Mer information
Datum: 10 sep
Tid: 10.00 – 14.00
Kostnad: 0 kr
Ålder: Alla åldrar
Plats: Idas park, Jönköping
Adress: Idas park, 553 32 Jönköping
Föreningen Torpa parkloppis
Telefon: 076-0220070
Tillgänglighet
Rullstolsanpassning

Den 10 september är det dags för årets version av Torpa parkloppis. Då fylls Idas park med loppissäljare, musik och mat.

Varmt välkomna till Torpa Parkloppis. Den 10 september är det återigen dags att ses i Idas park för att fynda, äta, lyssna på musik och umgås. Tiden är som vanligt 10-14. I år finns även Sandviks Trädgård på plats och säljer blommor från egen odling.

http://www.jonkoping.se/evenemangskalender/skapaevenemang.4.27b6a9cc17cdfe279de2d832.html?event.name=Torpa%20parkloppis&event.desc=Den%2010%20september%20%C3%A4r%20det%20dags%20f%C3%B6r%20%C3%A5rets%20version%20av%20Torpa%20parkloppis.%20D%C3%A5%20fylls%20Idas%20park%20med%20loppiss%C3%A4ljare%2C%20musik%20och%20mat.%20%20&event.text=Varmt%20v%C3%A4lkomna%20till%20Torpa%20Parkloppis.%20Den%2010%20september%20%C3%A4r%20det%20%C3%A5terigen%20dags%20att%20ses%20i%20Idas%20park%20f%C3%B6r%20att%20fynda%2C%20%C3%A4ta%2C%20lyssna%20p%C3%A5%20musik%20och%20umg%C3%A5s.%20Tiden%20%C3%A4r%20som%20vanligt%2010-14.%20I%20%C3%A5r%20finns%20%C3%A4ven%20Sandviks%20Tr%C3%A4dg%C3%A5rd%20p%C3%A5%20plats%20och%20s%C3%A4ljer%20blommor%20fr%C3%A5n%20egen%20odling.&event.categories=%C3%B6vrigt&event.city=J%C3%B6nk%C3%B6ping&event.street=Idas%20park&event.postNumber=55332&event.placeName=Idas%20park&event.id=147398be-0f2d-4f3d-b25c-0cd6bafff36c&event.imageAltText=Gr%C3%B6n%20bild%20med%20vit%20text%2C%20Torpa%20parkloppis%2C%2010%20september&event.activity=&organizer.name=F%C3%B6reningen%20Torpa%20parkloppis&organizer.tel=0760220070&organizer.email=info%40torpaparkloppis.se&organizer.link=&applier.name=Maria%20Lilliestr%C3%B6m&applier.tel=0760220070&applier.email=info%40torpaparkloppis.se&ticket.desc=&ticket.price=0&accessibilities=rullstolsanpassning&ageGroups=0-200&places=j%C3%B6nk%C3%B6ping&smLink1Name=Webbplats%20f%C3%B6r%20Torpa%20Parkloppis&smLink2Name=&smLink3Name=&smLink1Address=www.torpaparkloppis.se&smLink2Address=&smLink3Address=&id=5.3e0e1d2f18249c092ff7abf7&date.startDates=1662796800000&date.endDates=1662811200000&event.imageUrl=http://www.jonkoping.se/images/18.3e0e1d2f18249c092ff7ac02/1661241095187/eventimage.jpg