Träningsgrupp för äldre

local_offer
Hälsa | Träning
Träning, gemenskap, glädje!
Mer information
Datum: 28 sep - 7 dec
Tid: 10.00 – 10.00
Kostnad: 0 kr
Ålder: 65+
Plats: Församlingsvåningen Pingstkyrkan Jönköping, Jönköping
Adress: Lagermansgatan 1, 553 18 Jönköping
Pingstkyrkan Jönköping
Telefon: 036-196409
Tillgänglighet
Handikapptoalett Rullstolsanpassning

Har du blivit lite stel på äldre dar? Har du svårt med balansen? Längtar du efter att bli lite smidigare och starkare? Då kanske Pingstkyrkans nya träningsgrupp för äldre är något för dig!

Onsdagar ojämna veckor klockan 10:00-11:00 är du välkommen till Pingstkyrkans nystartade träningsgrupp för äldre. Träningen leds av sjukgymnast Eva Stråth och anpassas efter deltagarnas behov och förmåga. Öppen grupp - ingen anmälan krävs, ingen kostnad.

http://www.jonkoping.se/evenemangskalender/skapaevenemang.4.27b6a9cc17cdfe279de2d832.html?event.name=Tr%C3%A4ningsgrupp%20f%C3%B6r%20%C3%A4ldre&event.desc=Har%20du%20blivit%20lite%20stel%20p%C3%A5%20%C3%A4ldre%20dar%3F%20Har%20du%20sv%C3%A5rt%20med%20balansen%3F%20L%C3%A4ngtar%20du%20efter%20att%20bli%20lite%20smidigare%20och%20starkare%3F%20D%C3%A5%20kanske%20Pingstkyrkans%20nya%20tr%C3%A4ningsgrupp%20f%C3%B6r%20%C3%A4ldre%20%C3%A4r%20n%C3%A5got%20f%C3%B6r%20dig!%0D%0A&event.text=Onsdagar%20oj%C3%A4mna%20veckor%20klockan%2010%3A00-11%3A00%20%C3%A4r%20du%20v%C3%A4lkommen%20till%20Pingstkyrkans%20nystartade%20tr%C3%A4ningsgrupp%20f%C3%B6r%20%C3%A4ldre.%20Tr%C3%A4ningen%20leds%20av%20sjukgymnast%20Eva%20Str%C3%A5th%20och%20anpassas%20efter%20deltagarnas%20behov%20och%20f%C3%B6rm%C3%A5ga.%20%C3%96ppen%20grupp%20-%20ingen%20anm%C3%A4lan%20kr%C3%A4vs%2C%20ingen%20kostnad.&event.categories=h%C3%A4lsa%2Ctr%C3%A4ning&event.city=J%C3%B6nk%C3%B6ping&event.street=Lagermansgatan%201&event.postNumber=553%2018&event.placeName=F%C3%B6rsamlingsv%C3%A5ningen%20Pingstkyrkan%20J%C3%B6nk%C3%B6ping&event.id=e4980603-e8cd-406c-a20a-7f4ca0bd522e&event.imageAltText=Tr%C3%A4ning%2C%20gemenskap%2C%20gl%C3%A4dje!&event.activity=&organizer.name=Pingstkyrkan%20J%C3%B6nk%C3%B6ping&organizer.tel=036-196409&organizer.email=susanna.reinhard%40pingstjonkoping.se&organizer.link=&applier.name=Susanna%20Reinhard&applier.tel=0736172899&applier.email=susanna.reinhard%40pingstjonkoping.se&ticket.desc=&ticket.price=0&accessibilities=handikapptoalett,rullstolsanpassning&ageGroups=65%2B&places=j%C3%B6nk%C3%B6ping&smLink1Name=&smLink2Name=&smLink3Name=&smLink1Address=&smLink2Address=&smLink3Address=&id=5.6ee7976518311c203e8378b2&date.startDates=1664352000000&date.endDates=1670403600000&event.imageUrl=http://www.jonkoping.se/images/18.6ee7976518311c203e8378bd/1663431800389/eventimage.jpg