Trapptoner gästar Lena Maria

local_offer
För dig med funktionsnedsättning | Mat och dryck (sommarcafé) | Musik | Träffpunkt
Trapptoner
Mer information
Datum: 28 feb
Tid: 20.00 – 22.00
Kostnad: 295 kr
Ålder: 18+
Plats: Lena Marias lokal, Jönköping
Adress: Brahegatan 46, 553 34 Jönköping
Lena Maria Vendelius
Telefon: 070-3203077
Tillgänglighet
Handikapptoalett Rullstolsramp

Nu har du chansen att se och lyssna till Trapptoner live! Sjukhustrion från hjärtvården som under pandemin hyllade sina kollegor genom att spela in finstämda låtar i trapphusen på Ryhov.

Trapptoner: Matilda Bräck – sång, Sven Lagerberg – gitarr, Jan Thollander – gitarr. Trions videoklippen blev en succé på sociala medier och gruppen har därefter medverkat två år i rad på Sweden.se internationella nationaldagsfirande. Boka direkt så får du en härlig och underhållande kväll, i biljetten ingår smörgåstårta och alkoholfri bubbel.

Biljettinformation

Endast 56 gäster får plats så passa på att boka direkt så får du en härlig och underhållande kväll, i biljetten ingår smörgåstårta och alkoholfri bubbel.

http://www.jonkoping.se/evenemangskalender/skapaevenemang.4.27b6a9cc17cdfe279de2d832.html?event.name=Trapptoner%20g%C3%A4star%20Lena%20Maria&event.desc=Nu%20har%20du%20chansen%20att%20se%20och%20lyssna%20till%20Trapptoner%20live!%20Sjukhustrion%20fr%C3%A5n%20hj%C3%A4rtv%C3%A5rden%20som%20under%20pandemin%20hyllade%20sina%20kollegor%20genom%20att%20spela%20in%20finst%C3%A4mda%20l%C3%A5tar%20i%20trapphusen%20p%C3%A5%20Ryhov.&event.text=Trapptoner%3A%20Matilda%20Br%C3%A4ck%20%E2%80%93%20s%C3%A5ng%2C%20Sven%20Lagerberg%20%E2%80%93%20gitarr%2C%20Jan%20Thollander%20%E2%80%93%20gitarr.%20Trions%20videoklippen%20blev%20en%20succ%C3%A9%20p%C3%A5%20sociala%20medier%20och%20gruppen%20har%20d%C3%A4refter%20medverkat%20tv%C3%A5%20%C3%A5r%20i%20rad%20p%C3%A5%20Sweden.se%20internationella%20nationaldagsfirande.%20Boka%20direkt%20s%C3%A5%20f%C3%A5r%20du%20en%20h%C3%A4rlig%20och%20underh%C3%A5llande%20kv%C3%A4ll%2C%20i%20biljetten%20ing%C3%A5r%20sm%C3%B6rg%C3%A5st%C3%A5rta%20och%20alkoholfri%20bubbel.&event.categories=musik%2Cf%C3%B6r-dig-med-funktionsneds%C3%A4ttning%2Cmat-och-dryck%2Ctr%C3%A4ffpunkt&event.city=J%C3%B6nk%C3%B6ping&event.street=Brahegatan%2046&event.postNumber=55334&event.placeName=Lena%20Marias%20lokal&event.id=61e74ff0-a370-4968-ae69-526015c8cef3&event.imageAltText=Trapptoner&event.activity=&event.themeHealthWeek=&event.themeNatureGuide=&organizer.name=Lena%20Maria%20Vendelius&organizer.tel=0703203077&organizer.email=info%40lenamaria.com&organizer.link=&applier.name=Lena%20Maria%20Vendelius&applier.tel=0703203077&applier.email=info%40lenamaria.com&ticket.desc=Endast%2056%20g%C3%A4ster%20f%C3%A5r%20plats%20s%C3%A5%20passa%20p%C3%A5%20att%20boka%20direkt%20s%C3%A5%20f%C3%A5r%20du%20en%20h%C3%A4rlig%20och%20underh%C3%A5llande%20kv%C3%A4ll%2C%20i%20biljetten%20ing%C3%A5r%20sm%C3%B6rg%C3%A5st%C3%A5rta%20och%20alkoholfri%20bubbel.&ticket.price=295&accessibilities=handikapptoalett,rullstolsramp&ageGroups=18%2B&places=j%C3%B6nk%C3%B6ping&smLink1Name=Biljett&smLink2Name=&smLink3Name=&smLink1Address=https%3A%2F%2Fwww.lenamaria.com%2Fpurchase%2F174900-Trapptoner-gastar-Lena-Maria%3Fprice_id%3D575043&smLink2Address=&smLink3Address=&id=5.374329081859b0c25742c2f3&date.startDates=1677610800000&date.endDates=1677618000000&event.imageUrl=http://www.jonkoping.se/images/18.374329081859b0c25742c2fe/1674142741985/eventimage.jpg