Troll-kul

local_offer
Barnaktiviteter | Lovaktivitet
Affisch
Mer information
Datum: 5 jan
Tid: 10.00 – 11.00
Kostnad: 0 kr
Ålder: 0–5 år, 6–9 år, 10–12 år
Plats: Birkagården Folkets hus , Jönköping
Adress: Birkagatan 12B, 554 65 Jönköping
Junis Jönköping. JLN - Jönköpings Läns Nykterhetsförbund
Telefon: 070-4044173
Tillgänglighet
Handikapptoalett Hiss Rullstolsanpassning

Välkommen på trolleriföreställning på jullovet!

Skratta tillsammans på en mycket underhållande trolleriföreställning med trilskande tärningar, felaktiga flaggor och olydiga ormar. Nielos trollerishow Troll-Kul, för och med barnen, ger förutom den magiska upplevelsen dessutom en del pedagogiska tankar som så skilda saker som trafikvett och mobbning. Håll i brallorna när Nielo drar igång sin magiska familjeföreställning! Föreställningen är gratis. Varmt välkomna!

http://www.jonkoping.se/evenemangskalender/skapaevenemang.4.27b6a9cc17cdfe279de2d832.html?event.name=Troll-kul&event.desc=V%C3%A4lkommen%20p%C3%A5%20trollerif%C3%B6rest%C3%A4llning%20p%C3%A5%20jullovet!%20&event.text=Skratta%20tillsammans%20p%C3%A5%20en%20mycket%20underh%C3%A5llande%20trollerif%C3%B6rest%C3%A4llning%20med%20trilskande%20t%C3%A4rningar%2C%20felaktiga%20flaggor%20och%20olydiga%20ormar.%20Nielos%20trollerishow%20Troll-Kul%2C%20f%C3%B6r%20och%20med%20barnen%2C%20ger%20f%C3%B6rutom%20den%20magiska%20upplevelsen%20dessutom%20en%20del%20pedagogiska%20tankar%20som%20s%C3%A5%20skilda%20saker%20som%20trafikvett%20och%20mobbning.%20H%C3%A5ll%20i%20brallorna%20n%C3%A4r%20Nielo%20drar%20ig%C3%A5ng%20sin%20magiska%20familjef%C3%B6rest%C3%A4llning!%0D%0A%0D%0AF%C3%B6rest%C3%A4llningen%20%C3%A4r%20gratis.%20Varmt%20v%C3%A4lkomna!%20&event.categories=barnaktiviteter%2Clovaktivitet&event.city=J%C3%B6nk%C3%B6ping&event.street=Birkagatan%2012B&event.postNumber=55465&event.placeName=Birkag%C3%A5rden%20Folkets%20hus%20&event.id=4353b203-8e7c-413d-b03b-c10c7e8cb6e2&event.imageAltText=Affisch%20&event.activity=Ja&event.themeHealthWeek=&event.themeNatureGuide=&organizer.name=Junis%20J%C3%B6nk%C3%B6ping.%20JLN%20-%20J%C3%B6nk%C3%B6pings%20L%C3%A4ns%20Nykterhetsf%C3%B6rbund%20&organizer.tel=0704044173&organizer.email=jlnjonkoping%40gmail.com&organizer.link=&applier.name=Matilda%20Larsson%20&applier.tel=0704044173&applier.email=jlnjonkoping%40gmail.com&ticket.desc=&ticket.price=0&accessibilities=handikapptoalett,hiss,rullstolsanpassning&ageGroups=0-5,6-9,10-12&places=%C3%B6ster%C3%A4ngen&smLink1Name=L%C3%A4nk%20till%20facebookevent%20&smLink2Name=&smLink3Name=&smLink1Address=https%3A%2F%2Ffb.me%2Fe%2F1Vmd93zgx&smLink2Address=&smLink3Address=&id=5.6af27e6d184e6d332f63d92d&date.startDates=1672909200000&date.endDates=1672912800000&event.imageUrl=http://www.jonkoping.se/images/18.6af27e6d184e6d332f63d938/1671442233577/eventimage.png