Tusen Timmar

local_offer
Festival | Film
En kille lyfter en tjej i midjan, tjejen håller ut armarna och ser nöjd ut.
Mer information
Datum: 14 okt
Tid: 13.00 – 14.45
Kostnad: 80 kr
Ålder: 16–18 år, 18+, 65+
Plats: Folkets Bio, Jönköping
Adress: Svavelsticksgränd 3, 553 15 Jönköping
Jönköping Filmfestival
Telefon: 036-105000
Tillgänglighet
Rullstolsanpassning

Originaltitel: Tusind timer | Regi: Carl Moberg | Sverige, Danmark | 2021 | 102 min | från 15 år | drama, musikfilm | danska | svensk text Visningen gästas av regissören Carl Moberg!

Tusen timmar är en romantisk musikfilm om att tappa bort och hitta sig själv igen. Den handlar om Anna som har ett band med Thomas och de är bara vänner – brukar de säga. Men när bandets trummis dör förändras allt. Thomas drar på turné med en större artist och Anna blir kvar med ett splittrat band. De hörs inte igen förrän Anna flyttat till Berlin och Thomas en dag plötsligt dyker upp i hennes kollektiv. Filmen hade premiär på Roms filmfestival och är svenska regissören Carl Mobergs debutfilm.

Biljettinformation

Förköp via Tickster – se länk nedan. På plats öppnar kassan 30 min innan visning och det går att betala med Swish. För att se festivalfilmer behöver du också köpa ett festivalkort som kostar 20 kr.

http://www.jonkoping.se/evenemangskalender/skapaevenemang.4.27b6a9cc17cdfe279de2d832.html?event.name=Tusen%20Timmar&event.desc=Originaltitel%3A%20Tusind%20timer%20%7C%20Regi%3A%20Carl%20Moberg%20%7C%20Sverige%2C%20Danmark%20%7C%202021%20%7C%20102%20min%20%7C%20fr%C3%A5n%2015%20%C3%A5r%20%7C%20drama%2C%20musikfilm%20%7C%20danska%20%7C%20svensk%20text%0D%0A%0D%0AVisningen%20g%C3%A4stas%20av%20regiss%C3%B6ren%20Carl%20Moberg!&event.text=Tusen%20timmar%20%C3%A4r%20en%20romantisk%20musikfilm%20om%20att%20tappa%20bort%20och%20hitta%20sig%20sj%C3%A4lv%20igen.%20Den%20handlar%20om%20Anna%20som%20har%20ett%20band%20med%20Thomas%20och%20de%20%C3%A4r%20bara%20v%C3%A4nner%20%E2%80%93%20brukar%20de%20s%C3%A4ga.%20Men%20n%C3%A4r%20bandets%20trummis%20d%C3%B6r%20f%C3%B6r%C3%A4ndras%20allt.%20Thomas%20drar%20p%C3%A5%20turn%C3%A9%20med%20en%20st%C3%B6rre%20artist%20och%20Anna%20blir%20kvar%20med%20ett%20splittrat%20band.%20De%20h%C3%B6rs%20inte%20igen%20f%C3%B6rr%C3%A4n%20Anna%20flyttat%20till%20Berlin%20och%20Thomas%20en%20dag%20pl%C3%B6tsligt%20dyker%20upp%20i%20hennes%20kollektiv.%20Filmen%20hade%20premi%C3%A4r%20p%C3%A5%20Roms%20filmfestival%20och%20%C3%A4r%20svenska%20regiss%C3%B6ren%20Carl%20Mobergs%20debutfilm.&event.categories=film%2Cfestival&event.city=J%C3%B6nk%C3%B6ping&event.street=Svavelsticksgr%C3%A4nd%203&event.postNumber=553%2015&event.placeName=Folkets%20Bio&event.id=ce1b5f75-a55e-4ef4-815b-7bf6133c9025&event.imageAltText=En%20kille%20lyfter%20en%20tjej%20i%20midjan%2C%20tjejen%20h%C3%A5ller%20ut%20armarna%20och%20ser%20n%C3%B6jd%20ut.&event.activity=&organizer.name=J%C3%B6nk%C3%B6ping%20Filmfestival&organizer.tel=036105000&organizer.email=jonkopingfilmfestival%40jonkoping.se&organizer.link=&applier.name=Helena%20Sandberg&applier.tel=036106602&applier.email=helena.sandberg1%40jonkoping.se&ticket.desc=F%C3%B6rk%C3%B6p%20via%20Tickster%20%E2%80%93%20se%20l%C3%A4nk%20nedan.%20P%C3%A5%20plats%20%C3%B6ppnar%20kassan%2030%20min%20innan%20visning%20och%20det%20g%C3%A5r%20att%20betala%20med%20Swish.%20F%C3%B6r%20att%20se%20festivalfilmer%20beh%C3%B6ver%20du%20ocks%C3%A5%20k%C3%B6pa%20ett%20festivalkort%20som%20kostar%2020%20kr.&ticket.price=80&accessibilities=rullstolsanpassning&ageGroups=16-18,18%2B,65%2B&places=j%C3%B6nk%C3%B6ping&smLink1Name=K%C3%B6p%20biljett!&smLink2Name=Filmens%20trailer&smLink3Name=J%C3%B6nk%C3%B6ping%20Filmfestival&smLink1Address=https%3A%2F%2Fsecure.tickster.com%2Fsv%2Fanvnakwwn47rh70%2Fselectevent&smLink2Address=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DcClJPJOGYhE&smLink3Address=www.jonkopingfilmfestival.se&id=5.6ee7976518311c203e81fffd&date.startDates=1665745200000&date.endDates=1665751500000&event.imageUrl=http://www.jonkoping.se/images/18.6ee7976518311c203e820008/1663054046196/eventimage.png