Utställning: FLYGKONST - MODELLER OCH MÅLNINGAR

local_offer
Konst | Utställning
Ett kollage med ett foto på en målning av ett flygplan, samt ett foto på ett modellflygplan.
Mer information
Datum: 14 jan - 12 feb
Tid: 12.00 – 16.00
Kostnad: 0 kr
Ålder: Alla åldrar
Plats: Galleriet på Grenna Museum, Gränna
Adress: Brahegatan 38-40, 563 32 Gränna
Grenna Museum
Telefon: 036-103890
Tillgänglighet
Handikapptoalett Hiss Rullstolsramp

Flygkonst: Modeller och målningar är en utställning skapad av modellbyggaren, konstnären och illustratören Torstein Landström.

Utställningen kommer att visas i Galleriet på Grenna Museum från och med den 14 januari, till och med den 12 februari 2023. Utställningen öppnar med vernissage den 14 januari klockan 14:00. Fritt inträde. Välkomna!

Biljettinformation

Fritt inträde!

http://www.jonkoping.se/evenemangskalender/skapaevenemang.4.27b6a9cc17cdfe279de2d832.html?event.name=Utst%C3%A4llning%3A%20FLYGKONST%20-%20MODELLER%20OCH%20M%C3%85LNINGAR&event.desc=Flygkonst%3A%20Modeller%20och%20m%C3%A5lningar%20%C3%A4r%20en%20utst%C3%A4llning%20skapad%20av%20modellbyggaren%2C%20konstn%C3%A4ren%20och%20illustrat%C3%B6ren%20Torstein%20Landstr%C3%B6m.%0D%0A%0D%0A&event.text=Utst%C3%A4llningen%20kommer%20att%20visas%20i%20Galleriet%20p%C3%A5%20Grenna%20Museum%20fr%C3%A5n%20och%20med%20den%2014%20januari%2C%20till%20och%20med%20den%2012%20februari%202023.%20Utst%C3%A4llningen%20%C3%B6ppnar%20med%20vernissage%20den%2014%20januari%20klockan%2014%3A00.%20Fritt%20intr%C3%A4de.%20V%C3%A4lkomna!&event.categories=konst%2Cutst%C3%A4llning&event.city=Gr%C3%A4nna&event.street=Brahegatan%2038-40&event.postNumber=563%2032&event.placeName=Galleriet%20p%C3%A5%20Grenna%20Museum&event.id=e32fcc41-b7b5-438d-a9b7-be636b15ad5f&event.imageAltText=Ett%20kollage%20med%20ett%20foto%20p%C3%A5%20en%20m%C3%A5lning%20av%20ett%20flygplan%2C%20samt%20ett%20foto%20p%C3%A5%20ett%20modellflygplan.&event.activity=&event.themeHealthWeek=&event.themeNatureGuide=&organizer.name=Grenna%20Museum&organizer.tel=036-10%2038%2090&organizer.email=andree%40grennamuseum.se&organizer.link=&applier.name=Jonna%20Rundqvist&applier.tel=036-10%2038%2090&applier.email=jonna.rundqvist%40grennamuseum.se&ticket.desc=Fritt%20intr%C3%A4de!&ticket.price=0&accessibilities=handikapptoalett,hiss,rullstolsramp&ageGroups=0-200&places=gr%C3%A4nna&smLink1Name=FLYGKONST%20%E2%80%93%20MODELLER%20OCH%20M%C3%85LNINGAR&smLink2Name=&smLink3Name=&smLink1Address=https%3A%2F%2Fwww.grennamuseum.se%2Fkalendarium%2Ftorstein-landstrom%2F&smLink2Address=&smLink3Address=&id=5.2d4fa98c1859afe0f6b7b&date.startDates=1673694000000&date.endDates=1676214000000&event.imageUrl=http://www.jonkoping.se/images/18.2d4fa98c1859afe0f6b86/1673343377640/eventimage.jpg