Utställning: Medan eld sätter sig i min hals

local_offer
Film | Konst | Utställning
öde klassrum i dova färger
Mer information
Datum: 21 jan - 5 mar
Tid: 13.00 – 16.00
Kostnad: 0 kr
Ålder: 10–12 år, 13–15 år, 16–18 år, 18+, 65+
Plats: Österängens Konsthall, jönköping
Adress: Birkagatan 8, 554 65 jönköping
Österängens Konsthall
Telefon: 070-8672120
Tillgänglighet
Rullstolsanpassning

Medan eld sätter sig i min hals - Karin Keisu & Josse Thuresson ställer ut på Österängens Konsthall. Vernissage 21 jan kl 13! Öppet: Torsdagar och fredagar kl 11-18, lördagar och söndagar kl 11-16.

I utställningen gestaltas erfarenheter som är kopplade till språk, utbildning och den svenska nationalstatens föreställningar om “den önskvärda medborgaren”. Utställningen sätter minoritetsspråken meänkieli och svenskt teckenspråk i relation till varandra och till konstruktionen av nationalstaten. Under flera års tid har konstnärerna fördjupat sig i språkens historia och hittat många likheter i hur de har behandlats av svenska staten i strävan efter ett homogent samhälle.

Biljettinformation

frivillig entréavgift

http://www.jonkoping.se/evenemangskalender/skapaevenemang.4.27b6a9cc17cdfe279de2d832.html?event.name=Utst%C3%A4llning%3A%20Medan%20eld%20s%C3%A4tter%20sig%20i%20min%20hals%20&event.desc=Medan%20eld%20s%C3%A4tter%20sig%20i%20min%20hals%20-%20Karin%20Keisu%20%26%20Josse%20Thuresson%20st%C3%A4ller%20ut%20p%C3%A5%20%C3%96ster%C3%A4ngens%20Konsthall.%20%0D%0AVernissage%2021%20jan%20kl%2013!%20%0D%0A%C3%96ppet%3A%20Torsdagar%20och%20fredagar%20kl%2011-18%2C%20l%C3%B6rdagar%20och%20s%C3%B6ndagar%20kl%2011-16.%20&event.text=I%20utst%C3%A4llningen%20gestaltas%20erfarenheter%20som%20%C3%A4r%20kopplade%20till%20spr%C3%A5k%2C%20utbildning%20och%20den%20svenska%20nationalstatens%20f%C3%B6rest%C3%A4llningar%20om%20%E2%80%9Cden%20%C3%B6nskv%C3%A4rda%20medborgaren%E2%80%9D.%20Utst%C3%A4llningen%20s%C3%A4tter%20minoritetsspr%C3%A5ken%20me%C3%A4nkieli%20och%20svenskt%20teckenspr%C3%A5k%20i%20relation%20till%20varandra%20och%20till%20konstruktionen%20av%20nationalstaten.%20Under%20flera%20%C3%A5rs%20tid%20har%20konstn%C3%A4rerna%20f%C3%B6rdjupat%20sig%20i%20spr%C3%A5kens%20historia%20och%20hittat%20m%C3%A5nga%20likheter%20i%20hur%20de%20har%20behandlats%20av%20svenska%20staten%20i%20str%C3%A4van%20efter%20ett%20homogent%20samh%C3%A4lle.%20&event.categories=konst%2Cfilm%2Cutst%C3%A4llning&event.city=j%C3%B6nk%C3%B6ping&event.street=Birkagatan%208&event.postNumber=554%2065&event.placeName=%C3%96ster%C3%A4ngens%20Konsthall&event.id=f8ae80a2-1253-4044-a9fc-997bada808f0&event.imageAltText=%C3%B6de%20klassrum%20i%20dova%20f%C3%A4rger&event.activity=&event.themeHealthWeek=&event.themeNatureGuide=&organizer.name=%C3%96ster%C3%A4ngens%20Konsthall&organizer.tel=0708672120&organizer.email=info%40osterangenskonsthall.se&organizer.link=&applier.name=Jannie%20Sidenvik&applier.tel=0766278486&applier.email=jannie.sidenvik%40osterangenskonsthall.se&ticket.desc=frivillig%20entr%C3%A9avgift&ticket.price=0&accessibilities=rullstolsanpassning&ageGroups=10-12,13-15,16-18,18%2B,65%2B&places=%C3%B6ster%C3%A4ngen&smLink1Name=Facebook&smLink2Name=Instagram&smLink3Name=Instagram%20barnverksamheten&smLink1Address=https%3A%2F%2Ffacebook.com%2FOsterangenskonsthall&smLink2Address=https%3A%2F%2Finstagram.com%2Fosterangenskonsthall&smLink3Address=https%3A%2F%2Finstagram.com%2FOK_kids_konsthall&id=5.374329081859b0c2574eb30&date.startDates=1674302400000&date.endDates=1678028400000&event.imageUrl=http://www.jonkoping.se/images/18.374329081859b0c2574eb3b/1673607358957/eventimage.jpg